Vlag Icon NL | Vlag Icon GB | Vlag Icon DE 

Certificaat van Oorsprong

De oorsprong van goederen bepalen in het internationale handelsverkeer is geen makkelijke opgave. Het is van groot belang vanwege verschillende heffingen rondom invoerrechten. Hiervoor is een bescheid nodig waarmee in het internationale handelsverkeer de oorsprong kan worden aangetoond.

Een Certificaat van Oorsprong (CVO) is een officieel document dat aangeeft waar de goederen die op het certificaat staan vermeld vandaan komen. Een CVO is van belang omdat:

  • Landen andere landen boycotten
  • Landen hun eigen markt willen beschermen
  • Het internationale betalingsverkeer dat verlangt; een letter of credit schrijft een certificaat van oorsprong voor

Regels voor oorsprong

Voor fabrikanten binnen de Europese Unie zijn de oorsprongsregels van belang die zijn opgenomen in het Communautair Douanewetboek (CDW) en in de Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek (TCDW).

Aantonen van oorsprong

Bij de aanvraag van een CVO worden bewijsstukken overlegd. Dit gebeurt bij de Kamer van Koophandel en dit hangt er vanaf of de aanvrager een producent of handelaar is.

  • Producenten: het bewijs kan dan een productieverklaring zijn, waarin duidelijk het productieproces wordt omschreven. Ook kunnen aanvullende stukken worden gevraagd zoals Certificaten van Oorsprong van uw toeleveranciers of leveranciersverklaringen van oorsprong.
  • Handelaren tonen de oorsprong onder andere aan door middel van de volgende papieren:
  • Een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong
  • Certificaat van Oorsprong van een toeleverancier
  • Een leveranciersverklaring van oorsprong
  • Een inkoopfactuur voorzien van een preferentiële oorsprongsverklaring
  • Een EUR-1 formulier of een formulier model A

Wetten

De wet zegt dat ‘goederen die geheel in één land of gebied zijn verkregen, worden geacht van oorsprong te zijn uit dat land of gebied’. Bijvoorbeeld kaas die in Nederland wordt geproduceerd en vervolgens geëxporteerd wordt naar China is helemaal en in Nederland vervaardigd en daarom van Nederlandse oorsprong.

Goederen waarbij voor de productie meer dan één land betrokken is, wordt geacht van oorsprong te zijn uit het land of gebied waar de laatste ingrijpende verwerking plaatsvond. Dit laatste leidt soms tot discussies onder producenten. De oorsprongregels worden dus secuur toegepast, omdat zekerheid over deze oorsprong belangrijk is. Zo garandeert u uw afnemers dat u ook daadwerkelijk goederen van Nederlandse oorsprong levert.
Exporteert u naar landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten? Dan gebruikt u een EUR.1-document of een EUR-MED-document.

Customs Support kan uw import- en exportdocumentatie verzorgen.
Voor meer informatie, contacteer Anita Hubers:
Tel: 010-7988300
Mail: anita.hubers@customssupport.com

Deel via Social Media