Vlag Icon NL | Vlag Icon GB | Vlag Icon DE 

Classificeren van goederen

Truck logistic

Is dit de correcte code voor deze goederen?

Deze vraag zal wellicht regelmatig naar boven komen bij diverse bedrijven. Er zijn namelijk een aantal regels waaraan u zich moet houden om de indeling van goederen op correcte wijze uit te voeren. Over het algemeen zit er een bepaalde logica in de regels, maar u moet deze logica wel onderkennen en kunnen toepassen. Productkennis, weten waaruit de in te delen goederen bestaan, de materialen waar deze van zijn gemaakt, de toepassings- en gebruiksmogelijkheden van de goederen, en soms ook de percentages van componenten zijn belangrijke criteria.

Onze specialisten beschikken over uitgebreide protocollen die in samenspraak met de klant aangepast kan worden aan de wensen en eisen van de klant. Zodoende kan Customs Support alle zorg uit handen nemen en zorgen dat u de juiste indeling heeft van de goederen. Indien nodig zal Customs Support u ook bijstaan bij het aanvragen van een BTI.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Sylvia van Aalst
sylvia.vanaalst@customssupport.com
Telefoonnummer: 010-7988300

Deel via Social Media