Vlag Icon NL | Vlag Icon GB | Vlag Icon DE 

Customs Support Nieuws

Update: Aanpak systeemstoringen Douane

22/05/2017

Update: Aanpak systeemstoringen Douane

Voor het logistieke bedrijfsleven is het van groot belang dat de IT-systemen van de overheid permanent beschikbaar en volledig betrouwbaar zijn. Helaas hebben we moeten constateren dat de performance van de douane- en aanverwante systemen al geruime tijd te wensen overlaat. Zo komt het met regelmaat voor dat de systemen van de overheid uitvallen of dat er sprake is van een vertraging in de verwerking van het berichtenverkeer. Een verstoring leidt tot enorme hinder in het logistieke proces en economische schade voor alle partijen die betrokken zijn bij de douaneprocessen.

Mede naar aanleiding van een noodkreet van TLN en FENEX heeft de Douane het probleem onderkend en tegelijkertijd maatregelen aangekondigd (zie bericht van 23 april 2017). Een van de gemaakte afspraken tussen de Douane, TLN, FENEX en evofenedex is dat de Douane communiceert over het ingezette verbetertraject. In afstemming met eerdergenoemde partijen heeft de Douane een eerste update gepubliceerd omtrent de aanpak systeemstoringen Douane.

TLN en FENEX zijn positief over deze geïntensiveerde aanpak en de eerste resultaten. De erkenning van het probleem door Digipoort (=centrale brievenbus van de overheid) en de eerste ‘fixes’ die zijn doorgevoerd, hebben geleid tot een verbetering van de performance van de overheidssystemen.

Voor meer informatie over de voortgang en meer specifiek over het programma Hoog Beschikbaarheid Douane Systemen wordt verwezen naar het voortgangsbericht van de Douane.

Test

Voor het logistieke bedrijfsleven is het van groot belang dat de IT-systemen van de overheid permanent beschikbaar en volledig betrouwbaar zijn. Helaas hebben we moeten constateren dat de performance van de douane- en aanverwante systemen al geruime tijd te wensen overlaat. Zo komt het met regelmaat voor dat de systemen […]

 

Turkije verplicht elektronische aanmelding TIR-ritten

25/04/2017

Turkije verplicht elektronische aanmelding TIR-ritten

Het vervoer naar Turkije onder dekking van een TIR-Carnet moet met ingang van dinsdag 25 april vooraf elektronisch bij de Turkse douane worden aangemeld.

Deze voorafmelding geldt voor elk type transport onder TIR en kan via de website van het Turkse ministerie van Handel en Douane worden gedaan, of via de website van de koepelorganisatie IRU.

Test

Het vervoer naar Turkije onder dekking van een TIR-Carnet moet met ingang van dinsdag 25 april vooraf elektronisch bij de Turkse douane worden aangemeld. Deze voorafmelding geldt voor elk type transport onder TIR en kan via de website van het Turkse ministerie van Handel en Douane worden gedaan, of via […]

 

Overgangsmaatregelen bij Brexit

11/04/2017

Overgangsmaatregelen bij Brexit

Hoewel er binnen twee jaar een goed Europees handelsakkoord met de Britten moet zijn, kunnen overgangsmaatregelen helpen om eenvoudige handel van en naar het Verenigd Koninkrijk te waarborgen als beide partijen er niet op tijd uit zijn. Dit stelt evofenedex nu het Europees Parlement heeft ingestemd met de resolutie waarmee de EU de onderhandelingen ingaat.

Lees het hele artikel op evo: http://www.evo.nl/site/overgangsmaatregelen-bij-brexit

Test

Hoewel er binnen twee jaar een goed Europees handelsakkoord met de Britten moet zijn, kunnen overgangsmaatregelen helpen om eenvoudige handel van en naar het Verenigd Koninkrijk te waarborgen als beide partijen er niet op tijd uit zijn. Dit stelt evofenedex nu het Europees Parlement heeft ingestemd met de resolutie waarmee […]

 

Douane intensiveert aanpak systeemstoringen

26/03/2017

Douane intensiveert aanpak systeemstoringen

Door technische storingen is de beschikbaarheid van de informatiesystemen van de Douane niet op het niveau dat de Douane met het bedrijfsleven heeft afgesproken. De douane is zich volledig bewust van de overlast die ondernemingen hiervan ondervinden in hun administratieve en logistieke processen. Al geruime tijd spant de douane zich in om de stabiliteit van deze systemen te verbeteren, maar tot nog toe blijft het gewenste resultaat uit. Met een geïntensiveerde aanpak wil de douane daarin verandering brengen.

De Douane beseft terdege dat de onbetrouwbaarheid van zijn IT-systemen een negatieve impact heeft op de logistiek in Nederland. Dat gebruikers spanningen ervaren in relatie tot bijvoorbeeld hun opdrachtgevers en vervoerders. En dat bedrijven hun frustraties uiten richting hun koepelorganisaties. De douane ziet dat die koepels hun uiterste best doen een bijdrage te leveren aan het verhelpen van storingen, door de ervaringen van hun leden uitvoerig met de douane te bespreken.

Vanzelfsprekend spant de douane zich enorm in voor stabielere systemen. Toch heeft de douane steeds te kampen met diverse, omvangrijke en complexe storingen, met telkens een andere oorzaak. Een snelle, eenduidige en eenvoudige oplossing blijkt dan ook niet voorhanden. Daarom pakt de douane de problematiek aan in de keten, op de volgende structurele, planmatige wijze:

1. AGS stabieler maken
Met de IT-leverancier werkt de douane aan een stapsgewijze verbetering van AGS. Daarvoor zijn geregeld tussentijdse releases nodig. Dit dwingt de douane om AGS zo nu en dan voor korte tijd uit productie te nemen, wat zij helaas alleen kort van tevoren kunnen aankondigen. Dit leidt dus tot tijdelijke onbeschikbaarheid van AGS en ongemak voor het bedrijfsleven, maar uiteindelijk komt het de performance van AGS ten goede.

2. Programma HBDS afronden
In het tweede kwartaal van 2018 rondt de douane het in 2012 gestarte programma Hoogbeschikbaarheid Douanesystemen (HBDS) af. Door infrastructurele verbeteringen leidt het uitrollen van nieuwe releases tegen die tijd niet meer tot onbeschikbaarheid van de systemen. Ook is de Douane dan in staat het berichtenverkeer beter te monitoren, zodat storingen makkelijker kunnen worden voorkomen. En als zich onverhoopt toch storingen voordoen, kan de douane hierover sneller communiceren met het bedrijfsleven.

3. Digipoort-problematiek aanpakken
Sinds 2016 loopt een belangrijk deel van het berichtenverkeer tussen overheid en bedrijfsleven via Digipoort. Bij de overgang van de douaneberichten naar Digipoort zijn knelpunten ontstaan, omdat onderhoud aan en storingen in Digipoort leiden tot een lagere beschikbaarheid van douanesystemen. Bovendien is de douane niet altijd op de hoogte van dit onderhoud en deze storingen, waardoor zij hierover niet (tijdig) kunnen communiceren met klanten. Weliswaar liggen deze knelpunten buiten de directe invloedssfeer van de Douane, maar door op te schalen kan de douane ze met gezamenlijk overheidsoptreden wegnemen. Een speciale taskforce moet hier op korte termijn voor zorgen.

De verwachting is dat deze brede aanpak van de douane zal bijdragen aan een structurele verbetering van het elektronisch berichtenverkeer tussen Douane en bedrijven. De douane gaat de voortgang van deze aanpak periodiek bespreken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Vervolgens communiceren zij hierover via daarvoor geëigende kanalen als www.douane.nl en het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact met ons op.

Test

Door technische storingen is de beschikbaarheid van de informatiesystemen van de Douane niet op het niveau dat de Douane met het bedrijfsleven heeft afgesproken. De douane is zich volledig bewust van de overlast die ondernemingen hiervan ondervinden in hun administratieve en logistieke processen. Al geruime tijd spant de douane zich in […]

 

Meer goederenhandel met Verenigd Koninkrijk in 2016

08/03/2017

Meer goederenhandel met Verenigd Koninkrijk in 2016

Veranderingen in douane processen door Brexit?

Afgelopen jaar is de exportwaarde met het Verenigd Koninkrijk gestegen tot ruim 39 miljard euro. Wat gaat er gebeuren in de komende twee jaar? Welke handelsakkoorden worden er afgesloten tussen Nederland/Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk? De specialisten vanuit Customs Support Group zullen u blijven informeren zodat u klaar bent om de export en import verder te laten groeien. Zo kunnen we samen van een risico een kans creëren!

Lees verder op: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/10/meer-goederenhandel-met-verenigd-koninkrijk-in-2016

Test

Veranderingen in douane processen door Brexit? Afgelopen jaar is de exportwaarde met het Verenigd Koninkrijk gestegen tot ruim 39 miljard euro. Wat gaat er gebeuren in de komende twee jaar? Welke handelsakkoorden worden er afgesloten tussen Nederland/Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk? De specialisten vanuit Customs Support Group zullen u […]

 

Europees Parlement akkoord met CETA-verdrag

18/02/2017

Flag of Europe over a blue sky

STRAATSBURG (ANP) – Het vrijhandelsverdrag CETA dat de Europese Unie en Canada eind oktober ondertekenden is woensdag goedgekeurd door het Europees Parlement. Als de ratificatie in Canada ook rond is, kan een groot deel van het verdrag voorlopig in werking treden.

De vrijwel volledige afschaffing van de importheffingen zal de onderlinge handel in goederen en diensten (nu zo’n 25 miljard euro) naar verwachting fors stimuleren.

Het verdrag werd aangenomen met 408 stemmen voor, 254 stemmen tegen en 33 onthoudingen. Van de grote Nederlandse partijen stemden CDA, VVD en D66 voor het verdrag, GroenLinks tegen en de PvdA onthield zich.

Lees het hele artikel hier: https://www.europa-nu.nl/id/vkbrixrm43zg/nieuws/europees_parlement_stemt_in_met_ceta?ctx=vh6ukzb3nnt0&tab=0

Test

STRAATSBURG (ANP) – Het vrijhandelsverdrag CETA dat de Europese Unie en Canada eind oktober ondertekenden is woensdag goedgekeurd door het Europees Parlement. Als de ratificatie in Canada ook rond is, kan een groot deel van het verdrag voorlopig in werking treden. De vrijwel volledige afschaffing van de importheffingen zal de […]

 

Belastingdienst document ‘Verbeterpunten in de douaneaangiften’

08/02/2017

Belastingdienst document ‘Verbeterpunten in de douaneaangiften’

Wij hebben een pfd document van de belastingdienst met punten waarop u uw aangifte kan verbeteren.
In de documenten staat onder andere hoe het hoort en wat voorbeelden van fouten zijn.

1. De introductiebrief op het document (pfd)
2. Het document Verbeterpunten in de douaneaangiften (pdf)

De verbeterpunten zoals beschreven in het document gaan over:

1. Gebruik van een geldig EORI-nummer
2. Koper en verkoper vermelden in de aangifte
3.
4. Aangifte met meerdere artikelen

Klik hier voor de Verbeterpunten-douaneaangiften.pdf.

Test

Wij hebben een pfd document van de belastingdienst met punten waarop u uw aangifte kan verbeteren. In de documenten staat onder andere hoe het hoort en wat voorbeelden van fouten zijn. 1. De introductiebrief op het document (pfd) 2. Het document Verbeterpunten in de douaneaangiften (pdf) De verbeterpunten zoals beschreven […]

 

Britse regering publiceert brexitdocument

07/02/2017

Britse regering publiceert brexitdocument

LONDEN (ANP/DPA/RTR) – De Britse brexitminister David Davis heeft donderdag het lang verwachte document over de afscheiding van Groot-Brittannië geopenbaard. Tijdens zijn inleidende toespraak in het Lagerhuis presenteerde hij geen nieuwe maatregelen.

Kei Starmer van oppositiepartij Labour vatte het aldus teleurgesteld samen: ,,Deze verklaring zegt helemaal niets.” Twee weken geleden suggereerde premier May nog iets anders. Zij repte van een ,,harde brexit”, waarbij ze het land niet alleen uit de Europese Unie zou leiden, maar tevens nieuwe handelsafspraken zou maken. Maar in het document van 77 bladzijden met twaalf hoofdpunten van donderdag staat weinig nieuws.

Het parlement gaf May woensdag na twee dagen praten formeel het recht om artikel 50 van het Verdrag van Lissabon toe te passen, hetgeen uittreding regelt. Het Lagerhuis praat volgende week nog één keer over de te volgen procedure, waarna het woord aan het Hogerhuis is.

Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vkbelbt4tayo/nieuws/britse_regering_publiceert?ctx=viw6jn2yr3qr&tab=0

Test

LONDEN (ANP/DPA/RTR) – De Britse brexitminister David Davis heeft donderdag het lang verwachte document over de afscheiding van Groot-Brittannië geopenbaard. Tijdens zijn inleidende toespraak in het Lagerhuis presenteerde hij geen nieuwe maatregelen. Kei Starmer van oppositiepartij Labour vatte het aldus teleurgesteld samen: ,,Deze verklaring zegt helemaal niets.” Twee weken geleden […]

 

Korte metten met mismatches

07/02/2017

Korte metten met mismatches

Al daalt het aantal gestaag, de Douane kampt nog steeds met 15.000 maandelijkse mismatches tussen aangiften voor tijdelijke opslag en vervolgaangiften. Een nieuwe vorm van registratie van over zee binnengekomen goederen moet stapsgewijs een einde maken aan de staande praktijk van het achteraf corrigeren van onjuiste vervolgaangiften. Voor sommige aangevers is dat even wennen, weten projectmanager Peter van Olst en implementatiemanager Wim de Viet. Maar volgens hun levert het alle partijen uiteindelijk voordeel op.

Alle goederen die in Nederland worden gelost, vereisen een ‘summiere aangifte voor tijdelijke opslag’, doorgaans verzorgd door de cargadoor. Deze goederen krijgen daarna een ‘opvolgende douanebestemming’: ze worden ingevoerd, opgeslagen, vervoerd of doorgevoerd. Voor het toezicht op dit vervolgtraject is het belangrijk dat de summiere en opvolgende aangifte automatisch te koppelen zijn. Wanneer dit niet lukt, is sprake van een mismatch.

De Douane stelt nu paal en perk aan deze mismatches met wat in de wandelgangen het ‘Container Vrijgave Bericht’ wordt genoemd. Vanwege de grote impact is gekozen voor een uitrol in fasen (zie kader). Zo worden eerst de invoeraangiften aangepakt, en daarna de vervoeraangiften. Bovendien komen de veranderingen niet uit de lucht vallen. “Ik informeer het bedrijfsleven al ruim twee jaar over deze overgang”, zegt De Viet. “Mijn voornaamste doelgroep bestaat uit die twintig procent van de ondernemers die goed zijn voor tachtig procent van alle mismatches.”

Gefaseerde invoering
De nieuwe goederenregistratie valt uiteen in drie fasen:
• 1 (1e kwartaal 2017): controle invoeraangiften, onder meer op een match tussen voorafaangifte en aangifte tijdelijke opslag, voor aankomst van een schip en van de vervolgaangifte na aankomst.
• 2 ( 2e kwartaal 2017): idem voor vervoersaangiften.
• 3 (3e kwartaal 2017): koppeling tussen alle soorten aangiften en vooraf aangekondigde pre-arrival controles. Bij lopende controles vanuit Binnenbrengen worden goederen waarvoor een douaneaangifte is gedaan nog niet vrijgegeven.

Het project wordt eind volgend jaar bekroond met de introductie van Container Status Informatie(CSI). Dit bericht meldt dat er een douaneaangifte is gedaan voor alle goederen in een container die bij binnenkomst zijn aangegeven, en dat de goederen zijn vrijgegeven voor vervoer vanuit de haven naar het achterland.

Wilt u meer weten, lees het hele artikel op: https://douane-inzicht.nl/article/305638761

Test

Al daalt het aantal gestaag, de Douane kampt nog steeds met 15.000 maandelijkse mismatches tussen aangiften voor tijdelijke opslag en vervolgaangiften. Een nieuwe vorm van registratie van over zee binnengekomen goederen moet stapsgewijs een einde maken aan de staande praktijk van het achteraf corrigeren van onjuiste vervolgaangiften. Voor sommige aangevers […]

 

Brexit kost nu al geld

28/01/2017

Brexit kost nu al geld

Het dreigende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kost bedrijven in Nederland nu al geld. Dit stelt ondernemersvereniging evofenedex, waar bezorgde leden zich de afgelopen weken meldden. evofenedex opent vandaag een meldpunt waar ook andere bedrijven hun zorgen over de Brexit en wensen voor een nieuw handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kunnen melden.

Meldpunt
Op de site van de EVO kunt u uw concrete zorgen delen over de mogelijke impact van de Brexit. Klik hier voor de enquete.

Lees het hele artikel op de site van EVO.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact met ons op.

Test

Het dreigende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kost bedrijven in Nederland nu al geld. Dit stelt ondernemersvereniging evofenedex, waar bezorgde leden zich de afgelopen weken meldden. evofenedex opent vandaag een meldpunt waar ook andere bedrijven hun zorgen over de Brexit en wensen voor een nieuw handelsakkoord […]