Er komt eind maart 2017 handelsovereenkomst met Canada

 In Export

Er komt eind maart 2017 een handelsovereenkomst met Canada, let op! Dit heeft consequentie voor de aangiftes.

Gewijzigde geldigheidsduur leveranciersverklaringen

Het eind van het jaar is zoals altijd de periode waarin veel leveranciersverklaringen als bewijsstuk voor goederen van preferentiële oorsprong voor het komende jaar worden opgevraagd en afgegeven.

Vanwege het Douane Wetboek van de Unie (DWU is ingegaan op 1 mei 2016) zijn de wettelijke basis, de tekst en de geldigheidsduur van de leveranciersverklaringen aangepast.

Een leveranciersverklaring voor goederen van preferentiële oorsprong die voor een toekomstige periode wordt afgegeven is maximaal twee jaar geldig vanaf de datum waarop zij is opgesteld. (wetgeving is opgenomen in de Europese Verordening Vo EU 2015/2447).

Datum van ondertekening is belangrijk

Let op dat u de leveranciersverklaring goed dateert. Wanneer de ingangsdatum vóór de datum van ondertekening ligt is deze minder lang geldig. De maximale geldigheidsduur is dan één jaar. Maar de geldigheid eindigt ook op de dag dat de verklaring is opgesteld (gedateerd).

Hieronder vind u 2 voorbeelden van de geldigheidsduur.
Voorbeeld 1 (ingangsdatum op of na de datum van ondertekening):
Op 10 december 2016 wordt een leveranciersverklaring opgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2017.
Deze verklaring is maximaal geldig van 1 januari 2017 tot en met 9 december 2018.

Voorbeeld 2 (ingangsdatum voor de datum van ondertekening):
Op 6 januari 2017 wordt een leveranciersverklaring met terugwerkende kracht afgegeven met als ingangsdatum 1 januari 2017. De maximale geldigheidsduur van deze verklaring is van 1 januari 2017 tot en met 6 januari 2017.

Wilt u een verklaring afgeven die ook na 6 januari 2017 gebruikt kan worden? Dan moet u aansluitend een tweede verklaring afgeven op 6 januari 2017 met als ingangsdatum 6 januari 2017 en een maximale geldigheidsduur tot en met 5 januari 2019.

De wetgeving waarin dit is geregeld is de Toepassingsverordening (artikel 62; Vo EU 2015/2447).

Oude verklaringen zijn niet meer geldig
De oude teksten van leveranciersverklaringen volgens de Europese Verordening Vo 1207/2001 mogen niet meer gebruikt worden. Verklaringen die worden ingediend met deze teksten worden niet meer geaccepteerd door de Kamer van Koophandel. Ook accepteert de douane geen verklaringen meer met daarop de oude tekst.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

 

Recente berichten