Korte metten met mismatches

 In Algemeen nieuws

Al daalt het aantal gestaag, de Douane kampt nog steeds met 15.000 maandelijkse mismatches tussen aangiften voor tijdelijke opslag en vervolgaangiften. Een nieuwe vorm van registratie van over zee binnengekomen goederen moet stapsgewijs een einde maken aan de staande praktijk van het achteraf corrigeren van onjuiste vervolgaangiften. Voor sommige aangevers is dat even wennen, weten projectmanager Peter van Olst en implementatiemanager Wim de Viet. Maar volgens hun levert het alle partijen uiteindelijk voordeel op.

Alle goederen die in Nederland worden gelost, vereisen een ‘summiere aangifte voor tijdelijke opslag’, doorgaans verzorgd door de cargadoor. Deze goederen krijgen daarna een ‘opvolgende douanebestemming’: ze worden ingevoerd, opgeslagen, vervoerd of doorgevoerd. Voor het toezicht op dit vervolgtraject is het belangrijk dat de summiere en opvolgende aangifte automatisch te koppelen zijn. Wanneer dit niet lukt, is sprake van een mismatch.

De Douane stelt nu paal en perk aan deze mismatches met wat in de wandelgangen het ‘Container Vrijgave Bericht’ wordt genoemd. Vanwege de grote impact is gekozen voor een uitrol in fasen (zie kader). Zo worden eerst de invoeraangiften aangepakt, en daarna de vervoeraangiften. Bovendien komen de veranderingen niet uit de lucht vallen. “Ik informeer het bedrijfsleven al ruim twee jaar over deze overgang”, zegt De Viet. “Mijn voornaamste doelgroep bestaat uit die twintig procent van de ondernemers die goed zijn voor tachtig procent van alle mismatches.”

Gefaseerde invoering
De nieuwe goederenregistratie valt uiteen in drie fasen:
• 1 (1e kwartaal 2017): controle invoeraangiften, onder meer op een match tussen voorafaangifte en aangifte tijdelijke opslag, voor aankomst van een schip en van de vervolgaangifte na aankomst.
• 2 ( 2e kwartaal 2017): idem voor vervoersaangiften.
• 3 (3e kwartaal 2017): koppeling tussen alle soorten aangiften en vooraf aangekondigde pre-arrival controles. Bij lopende controles vanuit Binnenbrengen worden goederen waarvoor een douaneaangifte is gedaan nog niet vrijgegeven.

Het project wordt eind volgend jaar bekroond met de introductie van Container Status Informatie(CSI). Dit bericht meldt dat er een douaneaangifte is gedaan voor alle goederen in een container die bij binnenkomst zijn aangegeven, en dat de goederen zijn vrijgegeven voor vervoer vanuit de haven naar het achterland.

Wilt u meer weten, lees het hele artikel op: https://douane-inzicht.nl/article/305638761

Recente berichten