NVWA toelichting opslag op terrein keurpunt

 In Algemeen nieuws

Begin augustus heeft de NVWA een mail doorgestuurd naar keurpunthouders. Hierin wordt omschreven dat de opslag van aangehouden partijen op de terreinen van de SIP (aan de stekker op het keurpunt) vanwege Europese regelgeving, in principe niet is toegestaan. De dienst geeft aan hier vanaf 1 oktober strikt op te zullen toezien.

Vanuit de achterban van FENEX zijn hier vragen over gesteld. Leden geven aan zich zorgen te maken over deze ontwikkeling. Vanwege de Braziliaanse kwestie komt het immers voor dat onvoldoende opslagcapaciteit beschikbaar is op het keurpunt.

De NVWA heeft aangegeven dat indien door deze kwestie onvoldoende opslagcapaciteit beschikbaar is, tijdelijk opslag op het terrein wel toegestaan is. Indien er wel voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is, is dit niet toegestaan.

Kortom: tijdelijke opslag op het terrein is alleen toegestaan indien er sprake is van calamiteiten, waaronder het vol zijn van de huidige opslagcapaciteit. Tijdelijke opslag bij de genoemde calamiteiten kan dan alleen als het protocol van het betreffende keurpunt daar ruimte toe biedt.

Recente berichten