DOUANEBEGRIPPEN

Take the load off your mind

DOUANEBEGRIPPEN

Douane afhandeling kan erg complex zijn. Customs Support helpt u door de wirwar van regels en begrippen. Hieronder worden enkele veel voorkomende begrippen uitgelegd. Graag staan we u persoonlijk te woord als u vragen heeft.

Aangiftes ten invoer

Indien u als Nederlandse  importeur goederen invoert van buiten de Europese Unie, dienen deze bij de Nederlandse Douane ten invoer worden aangegeven. Customs Support verzorgt deze aangiftes voor u en rekent de verschuldigde belastingen direct af aan de Douane.

Aangiftes ten uitvoer / export documenten

Indien u goederen, die geproduceerd/verkregen zijn binnen de Europese Unie, wenst uit te exporteren naar een land buiten de Europese Unie, dient er een export document opgemaakt te worden. Customs Support verzorgt deze documenten voor u.

AEO status / certificaat / certificering

Als u als bedrijf een AEO status heeft, wordt u door de Douane als een betrouwbare partij erkend. Dit betekent dat uw zendingen niet of nauwelijks controle vereisen en daarom met voorrang kunnen worden behandeld. De aanvraag voor ‘Authorised Economic Operator’  dient gedaan te worden bij de Douane. Customs Support heeft sinds 2010 de AEO status en kan uw bedrijf assisteren/begeleiden met uw aanvraag voor een  AEO certificering.

Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging

Customs Support beschikt over een douane vergunning Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging, zodat wij in staat zijn voor importeurs in de andere  Europese lidstaten in Nederland  een aangifte ten invoer te verzorgen.

De BTW zal door middel van een Intrastat Listing worden verlegd naar de buitenlandse ondernemer.

Certificaat van Oorsprong / CVO

De oorsprong van goederen bepalen in het internationale handelsverkeer is geen makkelijke opgave. Het is van groot belang vanwege verschillende heffingen rondom invoerrechten. Hiervoor is een bescheid nodig waarmee in het internationale handelsverkeer de oorsprong kan worden aangetoond.

Een Certificaat van Oorsprong (CVO) is een officieel document dat aangeeft waar de goederen die op het certificaat staan vermeld vandaan komen. Een CVO is van belang omdat:

 • Landen andere landen boycotten
 • Landen hun eigen markt willen beschermen
 • Het internationale betalingsverkeer dat verlangt; een letter of credit schrijft een certificaat van oorsprong voor

Regels voor oorsprong

Voor fabrikanten binnen de Europese Unie zijn de oorsprongsregels van belang die zijn opgenomen in het Communautair Douanewetboek (CDW) en in de Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek (TCDW).

Aantonen van oorsprong

Bij de aanvraag van een CVO worden bewijsstukken overlegd. Dit gebeurt bij de Kamer van Koophandel en dit hangt er vanaf of de aanvrager een producent of handelaar is.

 • Producenten: het bewijs kan dan een productieverklaring zijn, waarin duidelijk het productieproces wordt omschreven. Ook kunnen aanvullende stukken worden gevraagd zoals Certificaten van Oorsprong van uw toeleveranciers of leveranciersverklaringen van oorsprong.
 • Handelaren tonen de oorsprong onder andere aan door middel van de volgende papieren:

Een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong

Certificaat van Oorsprong van een toeleverancier

Een leveranciersverklaring van oorsprong

Een inkoopfactuur voorzien van een preferentiële oorsprongsverklaring

Een EUR-1 formulier of een formulier model A

Wetten

De wet zegt dat ‘goederen die geheel in één land of gebied zijn verkregen, worden geacht van oorsprong te zijn uit dat land of gebied’. Bijvoorbeeld kaas die in Nederland wordt geproduceerd en vervolgens geëxporteerd wordt naar China is helemaal en in Nederland vervaardigd en daarom van Nederlandse oorsprong.

Goederen waarbij voor de productie meer dan één land betrokken is, wordt geacht van oorsprong te zijn uit het land of gebied waar de laatste ingrijpende verwerking plaatsvond. Dit laatste leidt soms tot discussies onder producenten. De oorsprongregels worden dus secuur toegepast, omdat zekerheid over deze oorsprong belangrijk is. Zo garandeert u uw afnemers dat u ook daadwerkelijk goederen van Nederlandse oorsprong levert.

Voor meer informatie, contacteer Anita Hubers:
Tel: 010-7988300
Mail: anita.hubers@customssupport.com

Client Import

Customs Support heeft een aansluiting op het systeem “Client Import”. Hierin kunnen fytosanitaire goederen worden aangemeld bij de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Wij verzorgen tevens de sinds april 2013 verplichte aanmeldingen voor verpakkingshout uit China van diverse (natuur) steenprodukten. Dit i.v.m. reeds eerder aangetroffen boktorren in deze verpakkingen.

Customs consultant

Een Customs consultant adviseert, begeleidt en ondersteunt bedrijven die op het gebied van douanezaken efficiënter willen werken.  Het voornaamste doel is om  kosten te besparen en om te voldoen aan de juiste wet- en regelgeving.

Customs specialist

Een Customs specialist houdt zich hoofdzakelijk bezig met alle operationele taken binnen het douaneproces. Door opleiding en ervaring zijn ze breed georiënteerd. In- en uitklaren, fiscale vertegenwoordiging en beheer Douane-entrepot zijn voorbeelden van de taken die de Customs specialist beheerst.

Detachering

Detacheren is het inhuren van personeel via een extern bureau. Vaak gebeurt dit op basis van langdurige overeenkomsten. Nadat het project tot een goed einde is gebracht, zal de gedetacheerde weer terugkeren naar het bureau.

EUR 1 document

De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen vrijhandelsakkoorden afgesloten. Indien u naar één van deze landen exporteert, kan het zijn dat u, naast een exportdocument, ook een EUR 1 document nodig heeft. Met dit document kan de invoer  in het land van bestemming worden gedaan met korting of gehele vrijstelling van invoerrechten.  Een EUR 1 document dient gelegaliseerd te worden  door de Kamer van Koophandel en hierna geviseerd door de Douane met vermelding van het nummer van het export document. Customs Support heeft de mogelijkheid EUR 1 documenten op te maken en elektronisch te laten legaliseren door de Kamer van Koophandel.

GDB

Uw bedrijf importeert veterinaire goederen van buiten de Europese Unie of bijvoorbeeld levensmiddelen uit Japan. Voor deze goederen dient voor aankomst schip een aanmelding gedaan te worden bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Deze aanmelding geschiedt door middel van de opmaak van een GDB (Gemeenschappelijk Document voor het Binnenbrengen van veterinaire goederen) . Customs Support heeft een aansluiting voor de opmaak van deze GDB documenten.

T2L document

U heeft een T2L document nodig, indien u goederen, die  binnen de Europese Unie geproduceerd zijn, over zee verscheept naar een andere lidstaat van de Europese Unie. Een T2L  document is ook benodigd, indien goederen eerst in Nederland zijn ingevoerd en vervolgens overzee  worden verscheept naar een andere lidstaat. Customs Support heeft een vergunning bij de Douane om deze zelf af te kunnen geven.

Toegelaten Geadresseerde en Toegelaten Afzender

Customs Support beschikt over de douanevergunningen Toegelaten Geadresseerde en Toegelaten Afzender. Wij kunnen hierop iedere  loslocatie adres binnen Nederland laten toevoegen. Indien u over een douane entrepot beschikt, kunnen wij voor u de binnenkomende T1 documenten afmelden/aanzuiveren d.m.v. uw inslag in het entrepot. Met gebruikmaking van de vergunning TA  kunnen wij tevens NCTS documenten bij uitslag voor u uitstellen. Dit document is dan reeds geldig en voorzien van een vervoerstermijn.

Transit documenten/NCTS documenten

Indien u douane goederen over Europees grondgebied wilt vervoeren, zonder direct een aangifte ten invoer te doen, dient er een NCTS document te worden opgemaakt. Customs Support verzorgt deze transit documenten voor u.

Goederen die in Nederland binnenkomen, maar bestemd zijn voor andere landen binnen de Europese Gemeenschap (EG), staan onder douanetoezicht. Deze goederen worden niet ingeklaard en hiervoor wordt een transit aangifte aangemaakt.

Voordeel voor de klant

 • Netwerk van meer dan 65 kantoren en meer dan 450 medewerkers
 • Best in class expertise
 • Hoge gradatie in compliance
 • Minder complexiteit
 • Geen investering in eigen douane garanties
 • Professionele en vriendelijke medewerkers beschikbaar op alle strategische locaties

Geen invoerrechten betalen

Customs Support houdt deze goederen onder toezicht en controleert ze totdat de inklaring plaatsvindt. Zo worden goederen zonder betaling van invoerrechten en andere belastingen toch naar een bestemming binnen of buiten de EU vervoerd. Naast de EU-landen doen ook de landen van de Europese Vrijhandel Associatie (EVA-landen) mee. Dit zijn Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Transit aangifte

De zekerheid dat Customs Support verschuldigde belastingen wel kan innen wanneer goederen niet aankomen, is voor ons erg belangrijk. Daarom betaalt de aangever borg aan Customs Support en staan alle gegevens die nodig zijn om de hoogte van de belastingen te bepalen, op de transit aangifte vermeld.

Wanneer is transit documentatie nodig?

 • Wanneer goederen op de plaats van bestemming aankomen, meldt de transporteur zich met de goederen bij Customs Support.
 • De goederen krijgen een nieuwe douanebestemming, zoals invoer, wederuitvoer of inslag in een entrepot. Hierna wordt de aangifte ‘gezuiverd’.
 • Wanneer een aangifte voor douanevervoer wordt gemaakt, stuurt de aangever een Transit vertrekmelding naar de douane. Deze wordt door de douane geregistreerd met een Movement Reference Number (MRN). Bij aankomst van de goederen op bestemming wordt het MRN-nummer opgegeven.
 • Het New Computerised Transit System (NCTS) herkent dit nummer en er wordt melding gemaakt bij het kantoor van herkomst. De borgstelling van de aangever wordt vrijgegeven.

Laat vandaag nog uw transit documentatie verzorgen

Neem direct contact op met Anita Hubers
Tel: 010-7988300
Mail: anita.hubers@customssupport.com

Wilt u ons persoonlijk benaderen? Dat kan.

Neem gerust contact op met een van onze experts. Wij kijken graag met u mee en komen terug met een passende oplossing voor iedere casus.

CONTACT