OVERIGE DIENSTEN

Take the load off your mind

Coördinatie PD, KCB en NVWA

Goederen binnen het segment van food en levende have zijn goederen die gekeurd dienen te worden als u deze wilt importeren.

De aanmelding van deze producten gebeurt bij verschillende keuringsdiensten, bijvoorbeeld bij de KCB, PD en/of NVWA. Deze aanmelding moet elektronisch worden gedaan. Daarbij moeten alle documenten zijn overlegd die wettelijk verplicht zijn gesteld.

Customs Support Group beschikt over de infrastructuur om deze aanmeldingen te doen en heeft jarenlange ervaring in het zorgdragen dat alle documenten tijdig op de juiste plaats zijn. Customs Support Group werkt dan ook bijvoorbeeld nauw samen met de keurpunten zodat het proces efficiënt verloopt.

Intracommunautaire transactie

Bij de handel tussen bedrijven in verschillende EU-lidstaten is sprake van zogenaamde Intra Communautaire Transacties (ICT). Wij snappen heel goed dat iedere situatie rond invoer en de daarmee gepaard gaande BTW-stromen, weer anders zijn.

Als u Customs Support Group inschakelt voor adviezen over intracommunautaire transacties, dan zult u vrijwel altijd ook gebruik maken van fiscale vertegenwoordiging. Hierover kunnen wij u uiteraard alle benodigde informatie verschaffen.

Op de Intrastat Invoice worden de ontvangen goederen vermeld die u, middels de door u aangeleverde verkoopfacturen aan Customs Support Group, hebt opgegeven. Deze facturen vormen de basis voor het opmaken van de aangifte.

Hiernaast is een aangifte nodig betreffende de uitvoer of verzending aan de Nederlandse Belastingdienst, zijnde de BTW-aangifte en de aangifte voor de statistiek. Deze aangiften zullen op uw verkoopfacturen worden gebaseerd. Deze drie wettelijk verplichte aangiften kan Customs Support Group maandelijks voor u maken.

Een op maat gemaakt advies van Customs Support Group helpt u verder op weg om voor uw specifieke goederenstromen een juiste oplossing te bieden.

Neem direct contact op met één van onze specialisten.

Neem gerust contact op met een van onze experts. Wij kijken graag met u mee en komen terug met een passende oplossing voor iedere casus.

CONTACT