Update: Aanpak systeemstoringen Douane

 In Algemeen nieuws

Voor het logistieke bedrijfsleven is het van groot belang dat de IT-systemen van de overheid permanent beschikbaar en volledig betrouwbaar zijn. Helaas hebben we moeten constateren dat de performance van de douane- en aanverwante systemen al geruime tijd te wensen overlaat. Zo komt het met regelmaat voor dat de systemen van de overheid uitvallen of dat er sprake is van een vertraging in de verwerking van het berichtenverkeer. Een verstoring leidt tot enorme hinder in het logistieke proces en economische schade voor alle partijen die betrokken zijn bij de douaneprocessen.

Mede naar aanleiding van een noodkreet van TLN en FENEX heeft de Douane het probleem onderkend en tegelijkertijd maatregelen aangekondigd (zie bericht van 23 april 2017). Een van de gemaakte afspraken tussen de Douane, TLN, FENEX en evofenedex is dat de Douane communiceert over het ingezette verbetertraject. In afstemming met eerdergenoemde partijen heeft de Douane een eerste update gepubliceerd omtrent de aanpak systeemstoringen Douane.

TLN en FENEX zijn positief over deze geïntensiveerde aanpak en de eerste resultaten. De erkenning van het probleem door Digipoort (=centrale brievenbus van de overheid) en de eerste ‘fixes’ die zijn doorgevoerd, hebben geleid tot een verbetering van de performance van de overheidssystemen.

Voor meer informatie over de voortgang en meer specifiek over het programma Hoog Beschikbaarheid Douane Systemen wordt verwezen naar het voortgangsbericht van de Douane.

Recente berichten