AEO in Nederland vandaag

Image
Five people walking into work smiling.

Het AEO-initiatief (Authorised Economic Operator) is in 2008 in de EU van start gegaan en heeft zich over de hele wereld verspreid als benchmark voor de naleving van de douanewetgeving in toeleveringsketens.

Vergeleken met andere EU-landen heeft Nederland het hoogste aantal AEO-certificaten in verhouding tot de grootte van het land - Duitsland is 9 keer groter, Frankrijk is 13 keer groter, en Italië is 7 keer groter dan Nederland.

Als we kijken naar het type vergunningen per type per EU-land dat dicht bij Nederland ligt, zien we dat Nederland meer geautoriseerde marktdeelnemers heeft met zowel AEOC- als AEOS-vergunningen. Dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat Nederland meer handelaren heeft dan andere EU-landen.

Deze trend zien we ook als we kijken naar het aantal type AEO-vergunningen in alle Europese lidstaten:

Meer informatie over de soorten AEO-vergunningen
 

Bij Customs Support Group hebben we bedacht dat de reden waarom er meer vraag is naar AEO-vergunningen in Nederland te wijten is aan:

1. De toename van de goederenstroom in Nederland

De goederenstromen zijn de laatste 15 jaar in Nederland aanzienlijk gegroeid - met ongeveer 1900%!

Naast de fysieke toename van het volume van de goederen die worden vervoerd, is er een groter aantal kleine zendingen die worden verzonden als gevolg van e-commerce. Dit betekent dat er meer inklarings- en administratiewerk per ton nodig is, in vergelijking met toen de zendingen groter waren als gevolg van de groothandel.

De toename van administratie als gevolg van volume, Brexit en wijzigingen in de Europese regelgeving op het gebied van Duty en Vat betekenen dat er steeds meer gevraagd wordt van Nederlandse douanebeambten, maar zij hebben slechts beperkte capaciteit om deze controles uit te voeren.

Mede op basis van AEO hebben Nederlandse ambtenaren in 2015 het concept van "trusted lanes" ingevoerd, waarbij vertrouwde handelaren in de groene lane worden ingedeeld, gevestigde maar niet-doorgelichte handelaren in de gele lane, en nieuwere of risicovollere ondernemingen in de blauwe lane.

Deze aanpak houdt in dat zendingen waarvan het waarschijnlijker is dat zij aan de voorschriften voldoen, minder vaak voor willekeurige controles worden geselecteerd, zodat de douane zich kan concentreren op zendingen waarvan het waarschijnlijker is dat zij niet aan de voorschriften voldoen. Verwacht wordt dat de controles in de blauwe strook in de toekomst veel strenger zullen worden, dus het is van essentieel belang dat u zich laat auditen om uw risico te beperken.

2. AEO-aanvragers en -houders zien een voordeel in douanevereenvoudiging en het imago als betrouwbare partner

Volgens een onderzoek uit 2014 werden 1345 AEO-houders ondervraagd om meer te weten te komen over de belangrijkste redenen voor bedrijven om een AEO-vergunning aan te vragen. Uit deze enquête bleek dat de belangrijkste reden om de AEO-status aan te vragen was "om de douanevereenvoudiging en de douanevergunningen te behouden" (87% van de respondenten kwalificeerde dit als een zeer belangrijke reden). 

De op een na belangrijkste reden was "om het imago als betrouwbare zakenpartner te verbeteren" (74% van de respondenten kwalificeerde dit als mee eens en helemaal mee eens).

Naarmate het AEO-trustmerk groeit, gebruiken steeds meer bedrijven het om hun reputatie te onderstrepen als een gevestigde organisatie die aan de regels voldoet en volgens hoge normen opereert.
 

Heb je vragen over AEO in Nederland?

Heb je vragen over de effecten van AEO in Nederland? Wil je hulp bij het verkrijgen van een AEO-certificaat, ondersteuning bij je aanvraag of bij een AEO-audit, neem dan contact op met een van onze specialisten.