Container Risicoanalyse

Ons Safety-team beschikt over de kennis en de juiste meettechnieken om een Container Risicoanalyse uit te voeren op inkomende zeecontainers die vaak verdampende productiegassen of toegevoegde pesticiden bevatten.

Gebruik van geavanceerde meetapparatuur, zoals een FTIR-gasanalyser
Diepgaande oorzakenanalyse van uw inkomende containerstromen
Aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen

Neem contact op om een van onze container-risicospecialisten te spreken

Verhoog de veiligheid

Hallo. Hoe kunnen wij je helpen?

Rob Gielen
Rob Gielen
Head of Customs Support Safety
Image
""

De partner voor Container Risicoanalyse

Als bedrijf ben je verplicht te onderzoeken aan welke gevaarlijke stoffen werknemers tijdens het lossen kunnen worden blootgesteld.

Een risicoanalyse van containers kan alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat beschikt over de kennis en de juiste meettechnieken, aangezien honderden vluchtige organische stoffen (VOS) een potentieel gezondheidsrisico vormen. Bij Customs Support gebruiken we geavanceerde meetapparatuur om dit proces snel en kostenefficiënt te laten verlopen. Neem contact op en ontdek hoe wij je kunnen ondersteunen!

Container Risicoanalyse | Veelgestelde vragen (FAQ's)

Waarom zou ik een Container Risicoanalyse uitvoeren?

Op basis van artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het je plicht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld. Standaardmetingen van enkele veel voorkomende chemische stoffen in containers bieden slechts schijnveiligheid en worden als zodanig afgeraden.

Wat kan het voordeel zijn van een Container Risicoanalyse?

Een solide basis voor een Container Risicoanalyse is een breed verifieerbare FTIR-analyse en een betrouwbare database. Nadat we meerdere metingen hebben uitgevoerd en zo de historie in kaart gebracht, kunnen wij snel een relatie leggen tussen ladingen en de aangetroffen gassen. Op die manier kunnen wij containerstromen categoriseren en een aantal oorzaken analyseren. Als de resultaten het toelaten, kunnen wij overschakelen op steekproefsgewijze metingen van geïnventariseerde veilige containerstromen, waardoor je aanzienlijke kostenbesparingen realiseert. Dit is uiteraard in overeenstemming met de Arbocatalogus.

Wat is een FTIR-gas analyser?

FTIR staat voor Fourier Transform Infrarood spectroscopie en wordt gebruikt door Customs Support Safety. Het is een krachtige gasmeettechnologie voor gelijktijdige metingen van meerdere gassen. Het vermogen om vrijwel elk gas te detecteren en te meten, gecombineerd met de robuustheid en betrouwbaarheid van de technologie, maakt FTIR ideaal voor een groot aantal toepassingen.

Hallo. Kunnen we je helpen?

Neem contact op