Gevaarlijke Gassen en Goederen: de SZW-lijst

Image

Veiligheid is van het grootste belang in elke werkomgeving. Daarom moeten bedrijven voorzichtig zijn met blootstelling aan schadelijke stoffen en gassen: CMR-chemicaliën. CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch.

Het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft een lijst van CMR-stoffen vrij: de SZW-lijst. Het ministerie actualiseert en publiceert de SZW-lijst twee keer per jaar.

De lijst bevat alle stoffen die kanker kunnen veroorzaken, stoffen die genetische afwijkingen kunnen veroorzaken en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de voortplanting.

Bescherm uw mensen

Bedrijven zijn wettelijk verplicht hun werknemers te beschermen tegen de schadelijke effecten van gevaarlijke en giftige stoffen. Volgens de Nederlandse arbeidswetgeving zijn werkgevers verplicht alle schadelijke stoffen waaraan hun werknemers kunnen worden blootgesteld, te identificeren en te inventariseren. Dit wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) genoemd, wat zich laat vertalen in Risico Inventarisatie en Evaluatie. Er zijn richtlijnen en regels als het gaat om blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voor de stoffen die op de SZW-lijst staan, gelden nog strengere regels. Sommige zijn zelfs helemaal verboden.

Veilig (ont)laden van containers en vrachtwagens

SZW- en CMR-stoffen worden regelmatig aangetroffen in zeecontainers en opleggers. Enkele van de meest aangetroffen gassen zijn Formaldehyde, Ethyleen Oxide en Benzeen. Ethyleenoxide, bijvoorbeeld, kan niet worden gezien of geroken, wat een van de redenen is waarom het zo gevaarlijk is.

Er is een standaardlijst van stoffen gepubliceerd door het Nederlandse Sectorinstituut Transport en Logistiek waarop containers en trailers worden gemeten. Die lijst is beperkt, en sommige gevaarlijke stoffen staan niet op die lijst.

Douaneondersteunende maatregelen voor alle gevaarlijke gassen

De traditionele techniek om gas in containers op te sporen en te meten maakt gebruik van gasdetectiebuisjes en sensoren. Deze techniek heeft verschillende nadelen. Zij is kostbaar, tijdrovend en kan een standaardafwijking tot 20 procent hebben. Er is ook slechts een beperkt aantal doelgassen dat met deze techniek kan worden gemeten.

Een meer geavanceerde techniek is de Gasmet FTIR-techniek. Een van de belangrijkste voordelen van deze techniek is dat FTIR-analysatoren honderden componenten tegelijk kunnen detecteren in plaats van slechts één of een beperkt aantal. De testresultaten vertellen u precies welke gassen zich in een container bevinden en in welke hoeveelheden. De FTIR-analysator werkt snel en levert transparante en nauwkeurige reproduceerbare resultaten, en dat in slechts een paar minuten. De resultaten zijn real-time. Elk gas heeft zijn eigen infraroodspectrum, dat de analyzer kan aflezen om te bepalen welk gas zich in de container bevindt.

Een van de kernwaarden van Customs Support is duurzaamheid, en daarom geven wij de voorkeur aan een FTIR-analysator voor gasmetingen. Deze techniek gebruikt ook geen verbruiksartikelen, waardoor afval tot een minimum wordt beperkt.

U kunt meer lezen over het meten van gas in deze artikelen:

  • Het belang van het meten van gas in zeecontainers
  • Het belang van het meten van gas in afgesloten ruimten

Veilig zijn is zeker zijn. Vraag het een expert.

Als u vragen hebt over gasgerelateerde zaken of ondersteuning nodig hebt bij het ontgassen of ontgassen van uw zending, een risicoanalyse of een andere gasgerelateerde kwestie, neem dan contact op met een van onze getrainde en ervaren specialisten. Zij helpen u graag verder. Douane Ondersteuning: Take the load off your mind!

Gerelateerde Artikelen