Gasanalyse en geforceerde ventilatie in containers

Customs Support Safety is gespecialiseerd in het meten en detecteren van gassen in afgesloten ruimtes zoals containers. Ons team van specialisten biedt uitgebreide kennis en ervaring en kan ook jouw bedrijf ondersteunen bij het lossen van containers en vrachtwagens met behulp van onafhankelijke ademhalingsapparatuur.

Gebruik van geavanceerde meetapparatuur voor gasanalyses
Breed netwerk van locaties
Hoogwaardige gasmetingen en gasanalysediensten

Neem vandaag nog contact met ons op om een van onze gasanalyseurs te spreken.

Verhoog de veiligheid

Hallo. Hoe kunnen wij je helpen?

Rob Gielen
Rob Gielen
Head of Customs Support Safety
Image
""

De partner voor je gasanalyse

Het gasanalyseproces is essentieel, want als er gevaarlijke gassen worden aangetroffen, moet de ruimte goed worden geventileerd en je personeel worden beschermd. Bij Customs Support geloven wij in een gecontroleerd ontgassingsproces dat wordt uitgevoerd na het uitvoeren van een uitgebreide gasanalyse. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij ook jou het beste kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de gasanalyse.

Gasanalyse containers | Veelgestelde vragen (FAQ's)

Hoe vaak kunnen we worden blootgesteld aan gevaarlijke gassen bij het lossen van containers?

Het voorkomen van gevaarlijke gassen in zeecontainers is zeer gebruikelijk. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 10-20% van de containers concentraties van gassen bevatten die de grenswaarden voor arbeidshygiëne overschrijden. Met andere woorden, iedereen die een zeecontainer betreedt, loopt een reëel risico van blootstelling aan gevaar.

Waarom kunnen gevaarlijke gassen uit de lading ontsnappen?

Er zijn verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld gassen die bij de productie worden gebruikt, ongediertebestrijdingsgassen of sterilisatiegassen. Deze gassen kunnen achter, in of tussen de lading zijn achtergebleven en tijdens het vervoer zijn verdampt of ontsnapt, waardoor in de container of vrachtwagen een voor je mensen ongezonde en gevaarlijke situatie is ontstaan. Bij een vermoeden van de aanwezigheid van gevaarlijke gassen is het belangrijk om een breed en nauwkeurig onderzoek te laten uitvoeren.

Hoe voer je de gasmeting uit in de drive-in locatie?

De containers worden op het chassis gemeten en na een negatieve gasmeting kun je direct naar de eindbestemming rijden. Als uit de meting blijkt dat er een te hoge concentratie gevaarlijke gassen aanwezig is, kan de container direct worden ontgast en geventileerd. Na dit proces wordt de container opnieuw gemeten en na een negatieve gasmeting word je geïnformeerd dat de container kan worden opgehaald.

Waar kan Customs Support Safety de gasmetingen uitvoeren?

Wij voeren metingen uit op locatie bij klanten en op diverse inland terminals. Daarnaast hebben we een drive-in meetstation in Rotterdam, Nederland waar vrachtwagens langs kunnen komen voor een meting.

Wanneer moet ik de gasmeting en het ontgassingsproces uitvoeren?

Vanuit logistiek oogpunt is het interessant om de gasmetingen en het ontgassen onmiddellijk bij het binnenlopen van de haven uit te voeren. Uit veiligheidsoogpunt moet vóór het lossen van de container worden gepland dat de tijd tussen de gasmeting, het ontgassen en het lossen zo kort mogelijk is. Tijdens het vervoer van de haven naar de bestemming kan er nog gas uit de lading ontsnappen.

Wat is het proces na afloop van het ontgassen?

Een door ons ontgaste container wordt geventileerd tot het moment dat deze op de terminal wordt opgehaald om bij de klant te worden afgeleverd. Uit ervaring weten wij dat de gasconcentraties na het sluiten van de deuren weer snel kunnen stijgen. Daarom adviseren wij onze klanten om de containers zo snel mogelijk na het ontgassen te lossen.

Hallo. Kunnen wij je helpen?

Neem contact op