Het belang van het meten van gas in zeecontainers

Image
Safety Measurement Device

90 Procent van alle goederen ter wereld wordt vervoerd per zeecontainer. Het aantal containers blijft toenemen. In 2019 bedroeg de totale overslag 800 miljoen TEU. TEU staat voor 'Twenty-foot' Equivalent Unit, de lengte van een standaard zeecontainer. COVID zorgde voor een kleine dip in de stijging voor 2020, maar de prognose voor 2021 is 827 miljoen en de totale overslag zal naar verwachting stijgen naar 924 miljoen in 2024.

Deze cijfers zijn belangrijk omdat 20% van de containers gevaarlijke gassen bevat. Afhankelijk van de lading kunnen allerlei gassen van productiechemicaliën, sterilisatiemiddelen en fumiganten in deze containers een ernstige bedreiging vormen voor vervoersmedewerkers, magazijnmedewerkers en douanebeambten. De toename van containertransporten betekent ook een toename van het risico. 

In Nederland zijn slechts enkele incidenten met gas gemeld, maar dat betekent niet dat het risico laag is. Gelukkig komen incidenten waarbij werknemers een acute vergiftiging oplopen niet zo vaak voor. Dit maakt het probleem minder acuut, maar niet minder gevaarlijk. In de meeste gevallen worden de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke gassen, vooral op regelmatige basis, pas op lange termijn zichtbaar.

Gasmetingen in scheepscontainers

In Nederland is er wetgeving die stelt dat werkgevers moeten onderzoeken of werknemers in de werkomgeving kunnen worden blootgesteld aan het gevaar van verstikking, bedwelming, vergiftiging en brand of explosie. In 2012 is hiervoor de Arbeidscatalogus Gevaarlijke Gassen in Scheepvaartcontainers ingevoerd, inclusief richtlijnen en een stappenplan hoe om te gaan met gevaarlijke gassen. Omdat CMR-stoffen bijlage concentraties al zeer gevaarlijk zijn is er  speciale aandacht voor deze CMR-stoffen. CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch.

Oorzaken van gevaarlijke gassen in containers

Containers worden vaak gefumigeerd om insecten en ander ongedierte te bestrijden. De meest gebruikte gassen zijn fosfine in levensmiddelen, methylbromide in houtproducten, en ethyleenoxide. Het laatste wordt gebruikt om medische hulpmiddelen te steriliseren. Deze gassen worden opzettelijk in de containers gedaan.

Een andere categorie gassen komt onopzettelijk in containers terecht. Dit zijn gevaarlijke gassen die vrijkomen bij de productie van producten, zoals oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen en chemicaliën uit lijm in verpakkingsmaterialen.

Gasmeettechnieken en de voordelen van FTIR

De traditionele techniek om gassen in containers op te sporen en te meten maakt gebruik van gasdetectiebuisjes en sensoren. Deze techniek heeft verschillende nadelen. Zij is kostbaar, tijdrovend en kan een standaardafwijking tot 20 procent hebben. Er is ook slechts een beperkt aantal doelgassen dat met deze techniek kan worden gemeten.

Een meer geavanceerde techniek is de Gasmet FTIR-techniek. Een van de grootste voordelen van deze techniek is dat FTIR-analysatoren honderden componenten tegelijk kunnen detecteren, in plaats van slechts één of een beperkt aantal. De testresultaten vertellen precies welke gassen zich in een container bevinden en in welke hoeveelheden. De FTIR-analysator werkt snel en levert transparante en duidelijke resultaten die reproduceerbaar zijn, en dat in slechts een paar minuten. De resultaten zijn real-time. Elk gas heeft zijn eigen infraroodspectrum dat de analyzer kan aflezen om te bepalen welk gas zich in de container bevindt.

Een van de kernwaarden van Customs Support is duurzaamheid. Daarom geven wij de voorkeur aan een FTIR-analyzer voor gasmetingen. Deze techniek maakt geen gebruik van verbruiksartikelen, waardoor afval tot een minimum wordt beperkt.

Het voordeel en het belang van risicoanalyse

Onze uitgebreide en reproduceerbare FTIR-analyse in combinatie met onze betrouwbare database vormen een solide basis voor een gedegen risicoanalyse. In de meeste gevallen vinden we snel de relatie tussen specifieke ladingen in containers en de bijbehorende productiechemicaliën of fumiganten. Onderliggende oorzaak analyses en categorisering van containerstromen maken deel uit van onze risicoanalyse.

Risicoanalyse kan ook leiden tot forse kostenbesparingen door, geheel in overeenstemming met de Arbo catalogus, over te gaan op steekproefmetingen in geïnventariseerde veilige containerstromen (Categorie C).

Take the load off your mind

Wanneer je vragen hebt over gasgerelateerde zaken, of ondersteuning nodig heeft bij het ontgassen of fumigeren van zendingen, een risicoanalyse wenst of een andere gasgerelateerde kwestie wil bespreken, neem dan contact op met een van onze ervaren specialisten. Zij helpen je graag. Customs Support: Take the load off your mind!