Safety

Article

Veiligheid en duurzaamheid

Veiligheid, welzijn en milieu zijn allemaal punten van zorg in de logistiek. Dus, hoe kunnen we de schadelijke effecten in toeleveringsketens beperken? Hoofd Safety Rinus de Bruijn bespreekt het in dit interview.

ID. Buzz
Safety
Duurzaamheid
Article

Gevaarlijke gassen in containers en gesloten ruimten - Formaldehyde

In zeecontainers en andere gesloten of slecht geventileerde ruimten, zoals opslagplaatsen, kunnen zich gevaarlijke concentraties gassen ontwikkelen. Hogere concentraties gevaarlijke gassen kunnen ontstaan doordat ze bijvoorbeeld vrijkomen uit verpakkingsmateriaal.

Formaldehyde Test
Gas Analyses
Safety