Customs Support dochters PX Safety en Van Tienen: ontgassen, risicoanalayses en meer

Image
Team Safety in the warehouse

Customs Support doet veel meer dan alleen douanepartner zijn voor bedrijven die goederen willen importeren en exporteren, die deel willen nemen aan de wereldhandel. Twee van onze dochterondernemingen zijn gespecialiseerd in een heel ander deel van het import- en exportproces: risicoanalyses, het ontgassen van importcontainers en het gassen van exportcontainers.

Zorg voor een veilige werkomgeving

In tot 20% van alle containers die in Nederland worden geimporteerd zitten gevaarlijke hoeveelheden giftige gassen. Deze gassen zijn een health & safety risico voor mensen die een container moeten laden of uitladen, of voor mensen die een container moeten inspecteren.

Onze medewerkers zijn zeer ervaren en getrainde specialisten die containers kunnen inspecteren en controleren op aanwezigheid van schadelijke gassen met gespecialiseerde apparatuur. Als er te hoge concentraties gas in de container wordt geconstateerd hebben zij de apparatuur om de container veilig te ontgassen, zodat deze zonder gevaar geopend kan worden. Als het nodig is kunnen onze medewerkers met speciale pakken en beschermingsmiddelen de container uitladen.

Wij gaan verder dan alleen gasmetingen en werken samen met onze klanten om oplossingen te vinden voor welke gas-gerelateerde uitdaging ook.

PX Safety and Van Tienen

PX Safety en de Van Tienen Group dekken samen heel Nederland af voor alle diensten rondom ontgassen.

Gas Measurement and Analysis

Bedrijven die zeecontainers ontvangen zijn verplicht om een risicoanalyse uit te voeren, waarbij primair dient te worden onderzocht aan welke gevaarlijke stoffen medewerkers kunnen worden blootgesteld tijdens het lossen.

Afhankelijk van het type vracht kunnen er allerlei verdampende productiechemicaliën, sterilisatiemiddelen en ontsmettingsmiddelen een serieuze bedreiging vormen voor de gezondheid van werknemers.

Met behulp van onze geavanceerde FTIR gas analysers (Fourier Transform InfraRed)  kunnen we honderden chemicaliën meten, stof-specifiek en binnen een paar minuten. Met FTIR gas analyzers kunnen we gassen identificeren en meten met gebruikmaking van infrarood licht en de mate waarin het gas het licht absorbeert. Iedere moleculaire structuur geeft een uniek spectrum af wanneer het blootgesteld wordt aan infrarood licht. Door deze spectrum analyse komen vals positieve metingen, die tot onterechte weigering van containers leidt, niet meer voor.

Ontgassen

Op verschillende containerterminals in Nederland beschikken wij over alle faciliteiten om containers die te veel gas bevatten (geforceerd) te ventileren. We maken hierbij gebruik van moderne (overdruk en onderdruk) ontgassingstechnieken. We ontgassen containers op terminals in heel Nederland, maar ook op locatie.

Risicoanalyse

Brede controleerbare FTIR-analyses en een betrouwbare database vormen een solide basis voor de risicoanalyse, waardoor we vrijwel altijd snel een relatie kunnen leggen tussen ladingen en aangetroffen gassen. Categorisatie van de containerstromen en root cause analyses maken deel uit van de risicoanalyse. 

Risicoanalyse kan ook leiden tot forse kostenbesparingen door, geheel in overeenstemming met de Arbo catalogus, over te gaan op steekproefmetingen in geïnventariseerde veilige containerstromen (Categorie C).  

Gezondheid en veiligheid

Wij helpen bedrijven bij het creëren van een veilige werkomgeving door bijvoorbeeld periodiek gasmetingen te doen in magazijnen. Deze metingen worden uitgevoerd met onze geavanceerde FTIR analyzers die, in tegenstelling tot andere meettechnieken, een breed scala aan chemicaliën accuraat kan meten, zoals bijvoorbeeld formaldehyde of ethyleenoxide. 

We doen ook fijnstofmetingen, waar we ook geavanceerde meetapparatuur voor gebruiken. Met deze apparatuur kunnen we real-time metingen verrichten naar stofdeeltjes van verschillende formaten, maar ook metingen waarmee we kunnen vaststellen aan hoeveel stof personen worden blootgesteld gedurende een werkdag van acht uur.

Toegevoegde waarde

Er zijn meerdere andere gas-gerelateerde diensten die we je kunnen bieden: 

  • Als er niet genoeg tijd is om te ontgassen kunnen onze specialisten met speciale persoonlijke beschermingsmiddelen containers uitladen. 

  • Medische goederen die met ethyleenoxide zijn gesteriliseerd, kunnen in onze ventilatieloods worden opgeslagen en geventileerd. Indien gewenst kunnen we ook de folie verwijderen, waardoor het ontgassingsproces sneller verloopt.    

  • Wanneer de Douane een fysieke controle wil uitvoeren eist zij altijd dat er voorafgaand een gasmeting plaatsvindt, welke wij uit kunnen voeren. 

  • De douane zal de fysieke controle niet uitvoeren indien containers te veel gas bevatten. Door onze tussenkomst kan de douane in veel gevallen toch op een veilige manier de controle uitvoeren en de zending vervolgens vrijgeven. 

  • Wanneer lading beschermd moet worden tegen insecten kunnen wij containers begassen met bestrijdingsmiddelen als fosfine of sulfuryfluoride en de container daarna weer veilig ontgassen. Ook kunnen we houten pallets en materiaal voor het stuwen van lading een niet-giftige hittebehandeling geven, of bijvoorbeeld voor langere tijd alle zuurstof aan een container te onttrekken.  

Take the Load Off Your Mind

Mocht je vragen hebben over gasmetingen, ontgassing of andere gas-gerelateerde zaken, neem dan contact op met één van onze ervaren en getrainde specialisten. Zij helpen u graag. Take the load off your mind!