Maak complexe douaneregels toegankelijk voor internationale ondernemingen

Image
customs support office

De wereldhandel kreeg na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne tal van beperkingen opgelegd. Op zich is een dergelijk fenomeen niet nieuw: door veranderende douaneregels, maar ook door tal van handelsverstoringen, hebben im- en exporterende bedrijven en verladers de opdracht om wetswijzigingen nauwlettend te volgen. Customs Support neemt daarbij een ondersteunende rol op zich, waarbij klanten hulp krijgen bij het naleven van geldende afspraken.

*Dit artikel verscheen eerder in het magazine Sustainable Supply Chain, Digitale Transformatie & Cybersecurity magazine in het Financieele dagblad van 25-03-2024*  

Met name door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de wereldhandel fors verstoord. Deze ontwrichting is van ongekende schaal, terwijl Maurits Matthijsse, commercieel eindverantwoordelijke voor Customs Support, eraan toevoegt dat de handel in feite structureel rekening moet houden met beperkingen en wetswijzigingen. Onder invloed van politieke sentimenten krijgen bedrijven die op mondiale schaal actief zijn te maken met internationale embargo's en sancties. "Aan de andere kant kan het voorkomen dat door handelsmissies beperkingen tussen landen worden weggenomen," aldus Matthijsse. 

Wat hij met deze inleiding vooral wil benadrukken, is dat im- en exporterende bedrijven, maar zeker ook vervoerders, te maken hebben met een complex samenspel van wet- en regelgeving, die bovendien voortdurend verandert. Voor bedrijven die niet bekend zijn met het naleven van deze voorschriften geldt het als vrijwel onmogelijk om strikt aan de regels te voldoen. Juist op dit vlak toont Customs Support zijn kwaliteiten. De 1900 specialisten in dienst zijn dagelijks bezig met het analyseren van voorschriften en het terugkoppelen van bevindingen naar klanten.

Matthijsse vervolgt: "Wij adviseren klanten op verschillende manieren. Een van de meest in het oog springende is dat wij klanten helpen bij het bepalen van de juiste classificatie van goederen. Deze classificatie wordt door de douane gebruikt om het bedrag aan invoerrechten of andere heffingen vast te stellen. Doe je dit verkeerd en voldoe je niet aan de regels, dan kunnen er boetes worden opgelegd tot vele miljoenen euro's. Wat wij op dit punt dus eigenlijk doen, is bedrijven ondersteunen bij deze classificatie om te voorkomen dat deze boetes worden opgelegd."

Wat bovendien geldt, is dat het handelsproces het risico loopt op onnodige vertragingen. Bedrijven die beboet zijn voor het niet naleven van regelgeving worden in de nasleep daarvan extra kritisch beoordeeld. "Een boete leidt niet alleen tot financiële schade, maar kan ook leiden tot reputatieschade of het stagneren van commerciële processen. Bedrijven die kritisch worden beoordeeld door de douane moeten rekening houden met vertragingen in de doorlooptijd van goederen. Wij willen er juist voor zorgen dat dit handelsproces zo soepel mogelijk verloopt."

Wat met name kritisch wordt beoordeeld te midden van de huidige turbulentie op het wereldtoneel, zijn producten met een zogenaamde dual use: goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. "Met de huidige turbulentie op het wereldtoneel is dit bijzonder delicaat. Leveranciers van goederen worden erop gewezen dat sommige producten verboden zijn in verschillende landen."

Artificial Intelligence en digitalisering hebben hun intrede gedaan in veel sectoren, en dat geldt ook voor de dienstverlening van Customs Support. De realiteit laat zien dat veel traditionele expediteurs nog volop gebruik maken van papier om goederenvervoer te stroomlijnen. Customs Support pleit ervoor om dat proces voor een belangrijk deel te digitaliseren, waarbij ook een rol is weggelegd voor AI. Director of Innovation Bardo Schütz benadrukt daarbij dat digitale zending informatie niet altijd toegankelijk is doordat (gescande) documenten een slechte leesbaarheid hebben, terwijl AI kan helpen bij het verzamelen van informatie om producten snel en nauwkeurig te kunnen classificeren. Dat bespaart tijd en geld. Het analyseren van wet- en regelgeving zelf blijft niettemin voorbehouden aan inzichten van eigen experts. Daartoe is de inzet van digitale oplossingen of AI onvoldoende toereikend. 

De dienstverlening van Customs Support kan zowel reactief als proactief worden ingezet. Zo omvatten de werkzaamheden enerzijds het inklaren van goederen, waar het bedrijf dagelijks mee bezig is, en anderzijds wordt het bedrijf ook op minder regelmatige basis gevraagd om ondersteuning te bieden bij het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Customs Support: Empowering Global Trade

Customs Support Group is een Europese onafhankelijke douane-expert. De meer dan 1900 specialisten streven ernaar om complexe douanewetgeving bij de import en export van goederen te vereenvoudigen en risico's te beheersen, waarbij ze alle zorg met betrekking tot aangiftes uit handen nemen. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.