De energiesector & douane

Supply chains voor alternative energie
Image
powerup

Nu er steeds minder traditionele brandstoffen worden gebruikt, moeten toeleveringsketens en douane zich aanpassen om deze beweging te ondersteunen. Lees meer over alternatieve energie en douane in dit artikel.

Wat wordt bedoeld met "traditionele" en "alternatieve" energie? 

"Traditionele brandstoffen" verwijst naar fossiele brandstoffen: kolen, olie en gas. "Alternatieve energie" verwijst naar brandstoffen die geen grondstoffen aan de aarde onttrekken of schadelijk zijn voor het milieu. Voorbeelden hiervan zijn wind-, zonne- en getijdenenergie. 

De door de mens versterkte opwarming van de aarde - klimaatverandering die een direct gevolg is van menselijke activiteit en geen natuurlijk onderdeel is van de atmosferische cyclus van de aarde - wordt toegeschreven aan de verbranding van traditionele brandstoffen. Daarom investeren regeringen en organisaties over de hele wereld in het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van alternatieve energie - en het verminderen van het gebruik van traditionele brandstoffen. 

Hoe kan de douane helpen? 

Traditionele brandstofketens zijn heel eenvoudig. Steenkool, olie of gas wordt in bulk vervoerd en als één product op de plaats van bestemming afgeleverd. 

Om het gebruik ervan te ontmoedigen, heft de douane in de EU en het VK een klimaatveranderingsaccijns op deze grondstoffen. De kosten voor de eindgebruiker in deze Europese zones zijn veel hoger dan in andere landen over de hele wereld die niet actief proberen het gebruik ervan te verminderen. 

Daarentegen zijn de accijnzen op verschillende alternatieve energieketens verlaagd. Als je bijvoorbeeld een afgewerkt zonnepaneel (HS-code 8541430000) invoert in Nederland, krijg je 0% rechten vanuit alle derde landen.  

Bovendien kunnen fabrikanten van deze producten gebruik maken van speciale procedures zoals actieve veredeling (AV) om hun invoerrechten te verlagen of te elimineren wanneer ze de onderdelen of materialen voor assemblage importeren - ervan uitgaande dat ze nog geen preferentiële oorsprong voor de materialen hebben verkregen. 

Bekijk onze blog over productie en douane voor meer informatie. 

Heeft dit echt effect? 

Ja. Emerald Insights heeft in 2022 een rapport gepubliceerd waarin de daling van de kosten van zonnepanelen tussen 2006 en 2015 wordt beschreven. Het rapport noemt verschillende factoren die hieraan hebben bijgedragen, zoals de beschikbaarheid en de vooruitgang van de technologie, maar het is duidelijk dat het overheids- en douanebeleid voor alternatieve energie een sterke invloed heeft gehad op de prijsdaling en de toepassing. 

De toegenomen investeringen en toepassingen in de Europese Unie blijkt duidelijk uit de trendgegevens die beschikbaar zijn op ec.europa.eu, waaruit blijkt dat de invoer van zonnepanelen (in waarde) in de afgelopen vijf jaar (sinds 2018) met bijna 150% is gestegen.  

De invoer van vloeibare biobrandstoffen en windturbines is ook aanzienlijk gestegen, maar niet in de mate van zonnepanelen. Er kan worden gespeculeerd dat dit commerciële en overheidsimporten zijn, terwijl zonnepanelen meer consumentgericht zijn, waardoor de toepassing beperkter is. 

In het VK zijn sinds Brexit vrijhavens aangekondigd in Engeland, Schotland en Wales. Elke zone heeft douanevoordelen gekregen met betrekking tot alternatieve energie om investeringen aan te trekken. Freeport East heeft bijvoorbeeld voorrang gegeven aan offshore windbedrijven in de haven van Harwich, evenals aan technologiebedrijven die werken met waterstofgas in de Bacton Gas Terminal in Norfolk. 

Hulp nodig bij het importeren van alternatieve energieproducten? 

Customs Support werkt samen met energieleveranciers en -fabrikanten in de hele EU en het VK en helpt hen douaneprocedures te gebruiken om de kostenpost invoerrechten te verlagen en om efficiënter te werken. 

Als u zou kunnen profiteren van lokale douanevertegenwoordiging in meer dan 13 landen in Europa, neem dan vandaag nog contact met ons op om uit te vinden wat wij voor u kunnen doen.