DMS 4.1 - Wat je moet weten

Image
Digital neon shapes

Het AGS-systeem (Aangiftesysteem) wordt vervangen door het nieuwe Nederlandse douanebeheersysteem DMS (Douaneaangiften Management Systeem). Lees in dit artikel wat de gevolgen zijn voor jouw bedrijf.

Waarom voldoet AGS niet meer aan de eisen?

In 2016 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het Douanewetboek van de Unie (DWU) met betrekking tot de gegevens die nodig zijn voor inklaring.

De datasets die door het Nederlandse douanesysteem werden verwerkt, waren echter niet afgestemd op de vereiste datasets.

Daarnaast veranderde de invoering van DMS 4.1 de huidige procedure IIAA (voorheen bekend als DOMPROC), ook bekend als EIDR of DIN/DEN.

Nu moeten ook andere partijen, zoals entrepots, aangiften indienen in plaats van deze alleen in de administratie van het entrepot op te nemen.

(We zullen IIAA (Inschrijving In de Administratie van de Aangever), EIDR, DIN/DEN vanaf hier gemakshalve IIAA noemen)

Het Nederlandse douanesysteem was niet ontworpen om digitale aangiftes te verwerken voor alle partijen die dat nu moeten doen, dus was een herziening noodzakelijk.

Er is momenteel een overgangsperiode en alle aangevers moeten voor het einde van 2023 naar  DMS zijn gemigreerd.

Wat verandert er als je overgaat op DMS 4.1?

De vergunning IIAA zal worden gebruikt in combinatie met een vergunning voor bijzondere regelingen, zoals douane-entrepot, actieve veredeling, tijdelijke invoer of bijzondere bestemming en ook voor bedrijven die goederen invoeren met de maandaangifte GPA of SPA (periodieke aangiften, waarbij gegevens slechts eenmaal per maand aan de Nederlandse Douane werden verstrekt, aangeleverd op een cd-rom).

De Douane zal de procedure IIAA implementeren met DMS4.1 en dit zal drie nieuwe procedures opleveren:

  1. Normale procedure (standaard aangifte in het vrije verkeer zonder IIAA)
  2. EIDR zonder ketenregeling*
  3. EIDR met ketenregeling*.

*Met ketenregeling wordt bedoeld dat de goederen na het eerste aanbrengbericht niet steeds opnieuw aangebracht hoeven te worden.

Als je toestemming hebt gekregen om de ketenregeling te gebruiken, voer je veel gegevens in, maar hoef je de goederen niet bij elke wijziging die je in de status van de goederen aanbrengt bij de douane aan te bieden. Er zijn beperkingen aan het soort goederen dat in aanmerking komt voor de ketenregeling, evenals administratieve vereisten.

Houd er rekening mee dat deze procedures aan het einde van de overgangsperiode komen te vervallen en dat alle nieuwe aangiften elektronisch moeten worden aangeboden in DMS voordat de IIAA kan worden ingevuld.

Wanneer gebruik je de normale procedure en wanneer de IIAA?

Of je al dan niet de standaardprocedure moet volgen of een inschrijving in de administratie van de aangever moet doen, hangt af van verschillende factoren.

We raden je aan om samen met jouw douaneconsultant het volgende na te gaan:

  • De operationele en economische voordelen van je huidige douanevergunningen.
  • De implicaties en mogelijke gevolgen van het gebruik van elke procedure in jouw bedrijf.
  • Of er beperkingen gelden voor jouw geïmporteerde goederen en of ze in aanmerking komen voor ketenregeling.
  • Hoe de vereisten in het Douanewetboek van de Unie overeenkomen met jouw douaneadministratie en aangiftesysteem. Voldoen jouw toepassingen aan de voorschriften?
  • Jouw interne douane-expertise en -middelen.
  • Jouw budget voor douanezaken.

Er zijn momenten waarop het behouden van de IIAA-vergunning minder voordelig voor je is dan de standaardprocedure. Het is belangrijk om te overwegen of je in de nabije toekomst speciale procedures moet volgen en IIAA nodig hebt, of dat je jouw processen kunt vereenvoudigen naar de standaardprocedure.

Hulp nodig bij de migratie naar DMS 4.1?

Customs Support in Nederland werkt samen met autoriteiten en handelaren zoals jouw bedrijf sinds de wijzigingen in het Douanewetboek van de Unie zijn doorgevoerd.

Onze douaneconsultants hebben samengewerkt met bedrijven uit alle sectoren bij het overwegen van de veranderingen die DMS 4.1 met zich meebrengt en weten hoe je jouw supply chain-processen kunt optimaliseren wanneer de veranderingen van kracht worden. Als je hulp nodig hebt bij de komende veranderingen met DMS 4.1, neem dan vandaag nog contact met ons op.