Alles Wat Je Moet Weten Over AEO-certificering

Image
Hands in the air 'ten digits'

AEO staat voor Authorized Economic Operator (geautoriseerde marktdeelnemer). Het is een concept dat de EU in 2008 heeft ingevoerd. De belangrijkste doelstellingen zijn het verhogen van de veiligheid van de internationale toeleveringsketen en het vergemakkelijken van de legitieme handel. Het betekent dat het bedrijf in kwestie werkt in overeenstemming met de normen die zijn vastgesteld door de Werelddouaneorganisatie. Erkende marktdeelnemers zijn onder meer fabrikanten, importeurs, exporteurs, makelaars, vervoerders, tussenpersonen, havens, luchthavens, terminalexploitanten, geïntegreerde exploitanten, entrepots en distributeurs.

Deel uitmaken van een toeleveringsketen met erkende marktdeelnemers betekent deel uitmaken van een betrouwbare toeleveringsketen. Voor meer en meer bedrijven wordt dit een vereiste in plaats van een voorkeur. 

Bedrijven die geautoriseerde marktdeelnemers willen worden, moeten aan een groot aantal criteria voldoen. Zij moeten voldoen aan de douanewetgeving en de belastingregels. Zij mogen geen criminele antecedenten hebben die verband houden met hun bedrijf. Zij moeten een passende administratie voeren en financieel solvabel zijn. Hun processen en documenten worden gecontroleerd en goedgekeurd door hun lokale douaneautoriteit voordat ze AEO-gecertificeerd worden. 

Verschillende niveaus van AEO-certificering


AEO-Security: wanneer een bedrijf AEO S-gecertificeerd is, voldoet het aan de hoogste normen voor veiligheid en beveiliging. Auditors kijken zowel naar de interne veiligheidsprocessen als naar eventuele audits die door derden, zoals ISO, zijn uitgevoerd. De voordelen van een AEO S-certificering zijn:

 • Minder fysieke controles en minder controles van documenten
 • Voorrangsbehandeling bij controles
 • Op verzoek kan de douane controles uitvoeren op specifieke locaties
 • Voorafgaande kennisgeving bij controles
 • Erkenning van AEO-certificering door niet-EU-landen
 • AEO S wordt het meest gebruikt door logistieke dienstverleners die vervoer en opslag aanbieden.

AEO-douane: AEO C-certificering is gericht op douaneprocedures. De voordelen van een AEO C-certificering zijn:

 • Minder fysieke controles en minder controles van documenten
 • Voorrangsbehandeling bij controles
 • Op verzoek kan de douane controles uitvoeren op specifieke locaties
 • Vereenvoudigde douaneprocedures
 • Voorafgaande kennisgeving in geval van controles
 • Hergebruik van onderzoeksgegevens in vereenvoudigde procedures
 • Lagere zekerheden


AEO C wordt vooral gebruikt door douane-expediteurs die de goederen niet fysiek in hun bezit hebben.
AEO-Full: een AEO F-certificering is de meest uitgebreide AEO-certificering en is een combinatie van AEO S en AEO C.

Hoe wordt u AEO-gecertificeerd?


AEO gecertificeerd worden kost veel tijd en moeite. AEO F-certificering duurt zes tot twaalf maanden. Of u nu AEO S, C of F wilt, hier zijn enkele factoren die van invloed zijn op de snelheid van het proces:

 • Het soort goederen
 • De rol in de toeleveringsketen
 • De interne betrokkenheid
 • Kennis van en ervaring met douanegerelateerde procedures
 • Goed gedocumenteerde processen
 • Goede IT-infrastructuur
 • Duidelijk contract en SLA met derde partijen
 • Externe certificeringen zoals ISO, ELA, enz.


Voorbereidingen voordat je een AEO-certificering aanvraagt


Voordat je een AEO-certificering aanvraagt, moet je ervoor zorgen dat jouw organisatie voldoet aan de minimumeisen voor een AEO-certificering. Je kunt geen AEO-certificering krijgen als aan het begin van de aanvraagprocedure niet is voldaan aan de volgende eisen: naleving van douane- en belastingvoorschriften, geen economische delicten gepleegd, financiële solvabiliteit of een financiële garantstelling.

Voorafgaand aan de aanvraagprocedure moet je een aantal zaken in orde brengen:

 • Bepaal welk AEO-certificaat nodig is: AEO C, S of F
 • Een EORI-nummer 
 • Zorg dat alle betrokken afdelingen meedoen: 
  • Financiën
  • IT
  • Operations (gekoppeld aan douane)
  • Douane
  • Externe partners

Hoe Customs Support je kan helpen gecertificeerd te worden


Onze zeer ervaren specialisten kunnen je helpen om AEO-gecertificeerd te worden, of dat nu AEO Safety, AEO Customs of AEO Full is. Wij kunnen je helpen bij specifieke stappen of u helpen bij het volledige certificeringsproces. Stappen in het proces waarbij wij kunnen helpen:

 1. Maak een beoordeling van jouw huidige organisatie en processen aan de hand van de AEO Self Assessment vragenlijst.
 2. Jouw huidige processen en procedures beoordelen en deze zo nodig verbeteren en aanscherpen
 3. Creëer nieuwe douaneprocessen en -procedures
 4. Invullen van de AEO Self Assessment-vragenlijst.
 5. AEO-certificering aanvragen

Nadat de aanvraag is ingediend, wordt deze beoordeeld en geëvalueerd door de douaneautoriteit. Als alles wordt goedgekeurd, ontvangt u uw AEO-certificering binnen 120 dagen na indiening van de aanvraag.

Als je vragen hebt over het verkrijgen van een AEO-certificaat, als je ondersteuning nodig hebt bij jouw aanvraag, of als je ondersteuning nodig hebt bij een AEO-audit, neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij helpen je graag en Take the load off your mind.