Het belang van juiste goederenclassificaties en wie je ermee kan helpen

Image
Facing the complexity (Eye in digital world)

Wil je voorkomen dat je moet overwerken, boetes moet betalen en uiteindelijk je manager boos maakt? Nou, tijd om te werken aan de classificatie van je goederen. Een klein foutje met de beruchte HS-codes kan leiden tot veel (heel veel!) gedoe. In dit artikel vertellen we je alles over de codes van het 'Geharmoniseerd Systeem' en hoe we ervoor zorgen dat deze 100% audit-proof zijn. 

De classificatie van goederen wordt, samen met het land van oorsprong en de douanewaarde, door de douane gebruikt om het te betalen bedrag aan invoerrechten of andere heffingen vast te stellen. 

De douane kan bij een controle van een van je zendingen vaststellen dat je de verkeerde HS-code gebruikt. Als je AEO-gecertificeerd bent, voert de douane je bedrijf periodiek controles uit. Tijdens deze controles controleren ze ook de kwaliteit van je productclassificaties. Als ze onregelmatigheden vinden of het niet eens zijn met bepaalde classificaties, moet je je classificatie aanpassen of bezwaar aantekenen tegen de bevindingen van de douane.   

Als je een verkeerde classificatie gebruikt, kan het resultaat zijn dat je te veel of te weinig invoerrechten betaalt. Vooral als je extra rechten moet betalen, kan dit gevolgen hebben voor je bedrijf.   

Hoe worden goederen geclassificeerd?

Goederen worden ingedeeld volgens het 'Geharmoniseerd Systeem' (GS), of in het Engels: 'Harmonized System'; kortweg 'HS'. De Wereld Douane Organisatie stelt de classificatieregels vast. De classificatie van een item is gebaseerd op het gebruik, de grootte, de samenstelling, hoe het gemaakt is, en vele andere parameters. Een voorbeeld waar het mis kan gaan is de indeling van een achteruitkijkspiegel voor voertuigen waarvoor 4% invoerrechten gelden. Voor algemene onderdelen voor voertuigen gelden 3,5% invoerrechten. Het verschil in invoerrechten kan dus nadelig zijn voor de douane.    

Het bepalen van de douane-classificatie voor je goederen is een complexe bezigheid. Het niet naleven van de algemene interpretatieve regels kan een ernstige bedreiging vormen voor de continuïteit van je bedrijf. Dit is waar een classificatiespecialist je kan ondersteunen, adviseren of je goederencodes kan herzien.  

Wat als je goederen niet juist zijn geclassificeerd?  

Om ervoor te zorgen dat al je goederen correct worden geclassificeerd, heb je de juiste interne processen en procedures nodig. De vraag is niet of de douane erachter komt dat je de verkeerde code hebt gebruikt, maar wanneer. Dit geldt ook voor AEO-gecertificeerde bedrijven: de vraag is niet of je gecontroleerd zult worden, maar wanneer. Als dat gebeurt, moet je er klaar voor zijn en erop vertrouwen dat je aan de eisen voldoet.    

Als het je aan kennis of ervaring ontbreekt, kun je ondersteuning krijgen van een van onze deskundigen. Zij kunnen je helpen nieuwe goederen te classificeren of je bestaande classificatie te controleren.  

Hoe gaan wij te werk?  

  • Gegevensverzameling: je stuurt ons (een deel van) je database met stamgegevens en alle andere informatie die we nodig hebben om je goederen te classificeren.  

  • Wij doorlopen de database en categoriseren en bundelen de goederen, en controleren hun huidige classificatie.  

  • We controleren en verbeteren alle productbeschrijvingen op basis van onze bevindingen en zorgen ervoor dat elke regel de juiste HS-code heeft. We documenteren het classificatienummer, de gevolgde regels en een uitleg van de classificatie.  

De voordelen van de classificatie van je goederen door een specialist  

Wanneer een ervaren specialist je goederen heeft geclassificeerd, kun je gerust zijn. Je voldoet dan volledig aan de regels en hebt controle over de indeling van je goederen. Als je je classificaties door specialisten laat uitvoeren, heb je geen problemen wanneer de classificaties door de douane worden bijgewerkt, wat twee keer per jaar gebeurt. Toekomstige wijzigingen in de classificatie kunnen grote gevolgen hebben voor de geldigheid van je huidige classificatie. Een specialist kan je ook helpen bij het documenteren van de processen die worden gebruikt voor het indelen van goederen. Goed gedocumenteerde processen maken het voor de autoriteiten duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.  

Neem contact op met een van onze specialisten als je vragen hebt over goederenclassificatie of ondersteuning nodig hebt.