Boetebeleid voor douanevervoer, hoe zit dat precies?

Image
Lorry driving on the road

Op 5 februari maakte de Douane bekend dat er vanaf die dag een boetebeleid zou gaan gelden op douanevervoer. Bedrijven die de regels niet of niet voldoende naleven, kunnen sancties verwachten. Hoe zit het met dit beleid? Wat zijn de regels? En wat zijn de consequenties?

Onze specialisten beantwoorden de meest gestelde vragen over deze nieuwe maatregel hieronder:

Wat is er veranderd?

Er geldt een boetebeleid voor te late afmeldingen van transitzendingen in het NCTS-systeem. Deze boetes gelden voor aangiftes douanevervoer die zijn vrijgegeven op 1 januari 2024 of later. 

Hoe hoog is de boete?

De hoogte van de verzuimboete bedraagt € 140,- tot € 355,- voor bedrijven die stelselmatig de regels overtreden en dus in verzuim zijn. De Douane spreekt met deze bedrijven een verbetertraject af. Gaat het om opzet of grove schuld, dan volgt een zogenaamde vergrijpboete, waarvan de hoogte afhankelijk is van de overtreding en de omstandigheid.

Voor welk regeling gelden deze regels?

In eerste instantie geldt het boetebeleid alleen voor aangiftes van douanevervoer, die zijn vrijgegeven op 1 januari 2024 of later. 

Als een klant vaker een transit te laat afmeldt, heeft dat dan verdere consequenties voor het bedrijf in kwestie?

Herhaalde overtreding kan leiden tot schorsing van de vergunning en uiteindelijk intrekken van de vergunning voor vereenvoudigde procedures. Ook kan uitsluiting volgen voor het gebruik van NCTS. 

Hoe ziet het proces van afmelden van transitdocumenten eruit?

Het afmeldingsproces in NCTS gebeurt grotendeels geautomatiseerd. Dit proces heeft twee stappen: 

Stap 1: de aankomstmelding: Zodra de goederen hun eindbestemming hebben bereikt, wordt in het systeem aangegeven dat de zending is aangekomen middels het indienen van een aankomstbericht. Na de aankomstmelding wordt er door de douane toestemming tot lossen gegeven. 

Stap 2:  is het conform afmelden van het douane vervoer, na het lossen wordt er een overeenstemmingscontrole gedaan, afhankelijk van de bevindingen bij lossen wordt de doorvoerprocedure beëindigd.

Dit is een vergunde situatie.

Welke bewijsdocumenten moeten gedeeld worden met de douane bij transit?

Ook het afmelden van een doorvoerzending in het NCTS is grotendeels geautomatiseerd.

Zodra de goederen hun eindbestemming hebben bereikt, zal het systeem bij een correcte aankomstmelding de zending automatisch als afgemeld beschouwen. Voor deze automatische afmelding zijn geen fysieke documenten vereist. 

Echter, wanneer er na de afmelding een vervolgregeling voor de goederen wordt gekozen, zoals invoer in het vrije verkeer dan wel de relevante handelsdocumenten, zoals factuur, vrachtbrief / Bill of lading of CMR noodzakelijk zijn. Dit om de definitieve douaneaangifte correct te kunnen doen.

Binnen hoeveel tijd moet de transit worden gesloten?

De transitperiode moet binnen de vastgestelde termijn op het kantoor van bestemming worden uitgevoerd. Dit gebeurt met het indienen van het aankomstbericht. De termijn is afhankelijk van de vervoersroute en de wijze van vervoer.

Waarom komt de Douane met dit beleid?

Ook de Douane wil bijdragen aan economische groei en een gunstig ondernemersklimaat. Boetes zijn daarbij geen doel op zich, maar wel een middel: de Douane wil bedrijven motiveren om de regels na te leven. Daarvoor moeten processen eventueel worden aangepast. Met deze maatregel draagt de Douane bij aan een snelle en efficiënte afhandeling van goederen in de keten. 

Het nieuwe Nederlandse boetebeleid is in lijn met bredere Europese inspanningen om douaneprocedures te digitaliseren en efficiënter te maken én om fraude te bestrijden. De Europese Commissie moedigt lidstaten aan om strenger te handhaven. Soortgelijke forse boetes bij te late afmeldingen zien we ook in andere EU-landen met veel transitverkeer. We kunnen dan ook spreken van een bredere beweging richting minder tolerantie en hogere consequenties voor overtredingen van de douanewetgeving in het algemeen.

Het beleid past ook in een trend van strengere eisen en meer controles rondom douaneprocedures, door toegenomen risico’s zoals Brexit en sancties. De Douane legt op deze manier meer verantwoordelijkheid bij bedrijven.