Veel voorkomende soorten invoerrechten

Ben je bekend met de verschillende soorten douanerechten?
Image
duty types

Over bepaalde goederen worden invoerrechten betaald wanneer ze een land binnenkomen of in het vrije verkeer worden gebracht, maar wist je dat er verschillende soorten zijn? Ontdek de meest voorkomende invoerrechten in dit artikel.

Wat zijn invoerrechten?

Invoerrechten zijn belastingen die worden geheven op goederen die vanuit het buitenland het land worden binnengebracht. In tegenstelling tot btw kunnen invoerrechten niet worden teruggevorderd tijdens het normale zakendoen, dus ze moeten worden meegerekend in de kosten van de goederen wanneer je je aankoopbeslissingen neemt.

Afhankelijk van de classificatie van je goederen en of je al dan niet een preferentiële oorsprong hebt, zijn er verschillende soorten invoerrechten die kunnen worden toegepast:

Standaard invoerrecht

De standaard of 'all country' invoerheffing wordt meestal bepaald als een percentage van de grenswaarde en is verschuldigd als je goederen invoert zonder preferentiële behandeling. 

Grenswaarde verwijst naar alle kosten die de goederen hebben gemaakt om de grens van invoer te bereiken (IE-waarde, vracht en verzekering).

Sommige producten, meestal in de voedingssector, worden belast met een vast bedrag aan rechten op basis van gewicht of hoeveelheid. 

Preferentiële oorsprong

Preferentiële invoerrechten zijn een verlaging of afschaffing van de standaard invoerrechten als gevolg van een handelsovereenkomst met het land van oorsprong. Het land van oorsprong kan worden gevonden op de handelsdocumenten, maar er is ook een certificaat of bewijs van preferentiële oorsprong nodig om aanspraak te kunnen maken op de preferentie. Preferentiële rechten worden niet automatisch toegepast.

Bovendien kan het zijn dat je goederen als van oorsprong uit een land worden beschouwd, maar niet in aanmerking komen voor de preferentiële oorsprong. Als bijvoorbeeld 40% van de onderdelen van een auto uit een bepaald gebied afkomstig is, kan er sprake zijn van een meerderheid van oorsprong, maar in de wetgeving kan staan dat 50% vereist is om aanspraak te maken op preferentie.

Neem contact op met een douaneadviseur wanneer je hulp nodig hebt bij het bepalen van de oorsprong.

Antidumpingrecht

"Dumping" verwijst naar het overspoelen van de markt van een vreemd land met goederen die minder waard zijn dan de binnenlandse standaard, wat een negatief effect heeft op lokale bedrijven. 

Antidumpingrechten zijn extra rechten boven op de standaard invoerrechten die de kosten van goederen uit sommige landen verhogen om ze eerlijker te maken.

Er zijn een paar manieren om antidumpingrechten te heffen, maar de meest gebruikelijke is als een percentage van de waarde van de goederen - hetzelfde als de standaardbelasting. Een andere manier is om een minimumprijs per stuk vast te stellen en ervoor te zorgen dat de kosten van alle artikelen worden verhoogd om hieraan te voldoen tijdens de inklaring.

Voorlopige antidumpingrechten kunnen worden toegepast tijdens een onderzoek door de autoriteiten naar een risico op ontwijking (het verhullen van de werkelijke oorsprong door goederen via een ander land te vervoeren) wanneer die oorsprong gewoonlijk niet onderworpen is aan antidumpingrechten. Na afloop van het onderzoek wordt bevestigd of dit definitief is of komt te vervallen en op basis van het resultaat kan het gedeponeerde antidumpingrecht al dan niet worden terugbetaald.

Compenserend recht

Een compenserend recht wordt ingesteld op goederen die in het land van oorsprong gesubsidieerd werden. Voor de toepassing van compenserende rechten worden dezelfde principes gebruikt als voor antidumpingrechten.

Vrijwaringsrechten

Vrijwaringsrechten worden opgelegd als extra heffing wanneer goederen worden ingevoerd in hoeveelheden die de binnenlandse industrie kunnen schaden. 

Als er bijvoorbeeld zoveel buitenlands staal wordt geïmporteerd dat binnenlandse fabrikanten op een verzadigde markt verkopen, dan geeft de vrijwaringsheffing op geïmporteerde producten binnenlandse fabrikanten een voordeel.

Quota

Een quotum is een bepaalde hoeveelheid goederen die kunnen worden ingevoerd tegen een lager tarief dan normaal. Een quotum wordt niet automatisch toegepast, maar moet worden aangevraagd. Veel contingenten werken op basis van "wie het eerst komt, het eerst maalt", maar in sommige gevallen kan een vergunning vereist zijn. 

Quota kunnen worden gebruikt in combinatie met preferentiële of vrijwaringsrechten, zodat een bepaalde hoeveelheid goederen kan worden geïmporteerd onder preferentiële voorwaarden of zonder vrijwaringsrecht. Zodra het contingent is bereikt, moeten importeurs meer rechten betalen op hun invoer. 

Accijns

Accijns is een indirecte belasting die wordt geheven op specifieke soorten goederen wanneer ze worden geïmporteerd of beschikbaar worden gesteld voor consumptie. Het is bedoeld om het gebruik ervan te ontmoedigen, zodat ze niet of in kleinere hoeveelheden worden geconsumeerd. Voorbeelden van accijnsgoederen zijn alcohol, tabak en koolwaterstoffen.

De manier waarop de accijns wordt berekend, hangt af van het goed en hoeft geen verband te houden met het nettogewicht of de waarde van de goederen. Alcoholaccijns kan bijvoorbeeld worden geheven op basis van het totale volume alcohol in de zending in combinatie met de sterkte en herkomst van de dranken.

Landbouwheffingen (alleen EU)

Landbouwheffingen worden geheven op producten zoals granen of meel en worden berekend tegen een vast tarief per ton nettogewicht.

Heb je advies nodig over de soorten invoerrechten die je moet betalen?

Customs Support is er voor jou. Wij werken vanuit 13 landen in heel Europa en beschikken over de lokale expertise die je nodig hebt om te weten welk type invoerrechten van toepassing is op jouw goederen en land. Neem contact met ons op voor meer informatie.