Vereenvoudigde douaneprocedures voor humanitaire zendingen

Image
Ukraine Flag

De oorlog in Oekraïne heeft een verwoestende impact op de mensen die zich nog in Oekraïne bevinden en op de mensen die het land hebben moeten ontvluchten. Het is hartverwarmend om te zien hoe particulieren en bedrijven initiatieven lanceren om humanitaire goederen in te zamelen, zoals ingeblikt voedsel, luiers, zeep, dekens, kleding en batterijen, om deze te doneren aan de mensen in nood in Oekraïne en vluchtelingencentra in de omliggende landen. 

Vereenvoudigde douaneprocedures 

Veel nationale douaneautoriteiten hebben vereenvoudigde procedures ingevoerd voor de verzending van humanitaire goederen naar Oekraïne en omliggende landen zoals Polen, Moldavië, enz. 

Enkele voorbeelden van douaneautoriteiten die verklaringen hebben afgelegd over vereenvoudigde procedures 

Het Verenigd Koninkrijk: 

Als je goederen uit Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) meeneemt die bestemd zijn voor de slachtoffers van de humanitaire crisis in Oekraïne, kun je mogelijk gebruik maken van een tijdelijke procedure om goederen zonder vertraging door de douane te krijgen. 

Polen: 

We hebben de grensovergangsprocedure voor vrachtwagens met humanitaire hulp voor Oekraïne vereenvoudigd op twee grensovergangen: in Korczowa en in Dorohusk. Vereenvoudigde douaneafhandeling is mogelijk op basis van een ingevuld en ingediend formulier. Daardoor zal Oekraïne humanitaire hulp van Polen en de rest van de vrije wereld sneller ontvangen. Dank  voor je hulp aan Oekraïne! 

Moldavië: 

Tijdens de vergadering van vandaag heeft het Comité voor noodgevallen besloten de procedures voor de invoer van humanitaire hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne te vereenvoudigen. 

Volgens de afdeling communicatie en protocol van de regering is de vereenvoudigde procedure alleen van toepassing in gevallen waarin de hulp wordt ontvangen door een van de centrale overheidsinstanties, met name de Algemene Inspectie voor noodsituaties, het ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming, het ministerie van Volksgezondheid. 

Oekraïne: 

Polen, Litouwen, Letland, Slowakije, Duitsland en Hongarije hebben vergunningvrij reizen voor humanitaire vervoerders naar Oekraïne ingevoerd. 

Dit betekent dat de vervoerders zijn vrijgesteld van aanvullende voorwaarden, met name van de verplichting om vergunningen voor het internationale vrachtvervoer te registreren. Dit is noodzakelijk voor de snelle levering van humanitaire goederen tijdens de staat van beleg. 

Douane-ondersteuning maakt humanitaire hulp mogelijk door zendingen gratis te verwerken 

Bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties die humanitaire of medische goederen verzenden naar Oekraïne en buurlanden die te maken hebben met Oekraïense vluchtelingen (Polen, Moldavië, enz.) kunnen rekenen op Customs Support om hen kosteloos te helpen met alle douanedocumenten en -procedures. Dergelijke uitvoer (of doorvoer) kan gratis worden verwerkt zolang deze zendingen voldoen aan de criteria van humanitaire goederen en de ontvanger van de goederen is gescreend door de afdeling Compliance van Customs Support. 

Customs Support maakt de stroom van goederen door wereldwijde toeleveringsketens mogelijk waar en wanneer dat mogelijk is. Wij zijn de neutrale douane-agent.  

Beperkingen gelden nog steeds 
Iedereen die goederen naar Rusland, Wit-Rusland of Oekraïne wil verzenden, moet er rekening mee houden dat bepaalde producten niet mogen worden verzonden: 

Naar Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne 

  • Geen uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik, behalve goederen met een humanitair doel of een medisch of farmaceutisch doel. 
  • Geen uitvoer van goederen en technologie die kunnen bijdragen aan het leger of de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector. 
  • Geen uitvoer van goederen en technologie die kunnen worden gebruikt voor olie- en gasexploratie en -productie (niet van toepassing op Oekraïne). 
  • Geen uitvoer van goederen en technologie die kunnen worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie (niet van toepassing op Oekraïne) 
  • Geen uitvoer van goederen en technologie die gebruikt kunnen worden in de maritieme industrie (niet van toepassing op Oekraïne) 
  • Geen uitvoer van goederen en technologie die gebruikt kunnen worden in de maritieme industrie en maritieme radiocommunicatie (niet van toepassing op Oekraïne) 
  • Geen uitvoer van luxegoederen (met inbegrip van auto's met een waarde van meer dan 50.000 euro, dure kleding, kunstwerken, enz.)

Uit Rusland 

Geen invoer van ijzer en staal 

Uit Wit-Rusland 

Geen invoer van hout, cement, ijzer en staal, rubber en potas 

Uit de Krim, Sevastopol, Donetsk en Luhansk 

Een algemeen invoerverbod voor goederen uit deze niet door de regering gecontroleerde gebieden 

Wij zijn er voor je!

Wij staan klaar om je te helpen vluchtelingen en anderen die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne te helpen. Als je vragen hebt over het sturen van humanitaire hulp naar Oekraïne of omliggende landen, neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij beantwoorden graag al uw vragen en ondersteunen je