Welke soorten Authorised Economic Operator-vergunningen zijn er?

Image
Two men at work one smiling, one curious.

Houders van de AEO-status (Authorised Economic Operator) komen in aanmerking voor vereenvoudigde douaneprocedures omdat hun handelspraktijken aan een audit zijn onderworpen en in overeenstemming zijn bevonden. Hierdoor kunnen zij handel drijven met een verminderd risico op douanecontroles.

Maar wist u dat er meer dan 1 type AEO-vergunning is, afhankelijk van de manier waarop u handel drijft?

In de Europese Unie zijn er 2 soorten AEO-vergunningen die u kunt aanvragen:

Douanevereenvoudigingen (AEOC)

De vergunning AEO C (Authorised Economic Operator) wordt afgegeven aan bedrijven die kunnen aantonen dat zij de douanewetgeving naleven, hun administratie op orde hebben en financieel solvabel zijn.

De voordelen van een AEO C-vergunning zijn

 • Minder documentatie en fysieke douanecontroles
 • Prioritaire behandeling bij grenscontroleposten voor geselecteerde zendingen
 • Op verzoek kan de douane haar controles op specifieke locaties uitvoeren
 • Vereenvoudigde douaneaangiften
 • Meer informatie over zendingen die voor controles zijn geselecteerd
 • Minder zekerheden vereist voor douanegaranties

AEOC wordt meestal gebruikt door douane-expediteurs en handelaren die de goederen niet fysiek in hun bezit hebben, maar de bewegingen en in- en uitklaringen in de toeleveringsketen beheren.

Veiligheid en zekerheid (AEOS)

De AEOS-vergunning (Authorised Economic Operator S) wordt afgegeven aan bedrijven die aantonen dat zij de douanewetgeving naleven, een passende administratie voeren, financieel solvabel zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen.

De naleving van veiligheids- en beveiligingsnormen neemt wereldwijd toe en AEOS worden dan ook steeds belangrijker in toeleveringsketens als vertrouwensmerk voor het welzijn van werknemers.

De voordelen van een AEO S-vergunning zijn:

 • Minder fysieke en op documenten gebaseerde controles
 • Voorrangsbehandeling bij grenscontroleposten voor geselecteerde zendingen
 • Op verzoek kan de douane haar controles op specifieke locaties uitvoeren
 • Meer informatie over zendingen die voor controles zijn geselecteerd
 • Erkenning van de AEO-vergunning door niet-EU-landen


Een ander voordeel van een AEOS is dat het eenvoudiger wordt om andere veiligheidsvergunningen te verkrijgen.

AEOS worden meestal gebruikt door handelaren en logistieke dienstverleners die de goederen fysiek in hun bezit hebben en het vervoer en de opslag verzorgen.

Het is mogelijk om twee vergunningen te hebben (AEOC en AEOS). Handelaren die grote volumes verhandelen, willen dit graag als een teken van vertrouwen om aan te tonen dat zij op hoog niveau presteren.

Heb je vragen over de soorten vergunningen van geautoriseerde marktdeelnemers?

Heb je vragen over welk type vergunning van Authorised Economic Operator het beste bij je past? Heb je nodig hulp bij het verkrijgen van een AEO-certificaat of heb je ondersteuning nodig bij een aanvraag of AEO-audit? Neem dan contact op met een van onze specialisten.