T2L en T2L (F) formulieren worden elektronisch vanaf maart 2024

Image
A pile of documents on a gradient taupe backround

T2L en een van zijn varianten, de T2L (F), worden vanaf 1 maart 2024 elektronisch. Lees in dit artikel waarvoor deze formulieren en andere documenten voor het Bewijs van de Status van de Unie (PoUS) worden gebruikt.

Wat is "Union Status"?

Goederen hebben een uniestatus als ze zijn verkregen in de Europese Unie, zijn ingevoerd in de EU en in het vrije verkeer zijn gebracht, of als ze volledig zijn gemaakt van goederen die aan bovengenoemde criteria voldoen.

Als je goederen niet onder deze voorwaarden in het vrije verkeer worden gebracht, dan hebben ze een "niet-uniestatus". Alle goederen die zich binnen het douanegebied van de EU bevinden, worden geacht goederen uit de Unie te zijn, omdat je goederen deze status krijgen wanneer ze in het vrije verkeer worden gebracht.

Niet-Uniegoederen kunnen zich in de volgende omstandigheden binnen het douanegebied van de EU bevinden:

  • De goederen bevinden zich in een door de douane gecontroleerde ruimte, zoals wanneer ze wachten op inklaring in een haven, een tijdelijke opslagruimte of een douane-entrepot.
  • De goederen vallen onder een speciale regeling, bijvoorbeeld wanneer de goederen op een T1-formulier onderweg zijn totdat de inklaring op de plaats van bestemming is voltooid.
  • Visserijproducten gevangen door een vaartuig onder EU-vlag buiten de wateren van de Europese Unie.
  • Visserijproducten die zijn gevangen door een vaartuig dat niet onder EU-vlag vaart binnen de wateren van de Europese Unie.

In deze situaties wordt ervan uitgegaan dat de goederen niet Unie goederen zijn en moet je kunnen bewijzen dat dit niet het geval is. Wanneer je T2L en T2L (F) formulieren gebruikt, wordt dit gedaan binnen het Proof of Union Status (PoUS) systeem.

Wat zijn T2L en T2L (F) formulieren?

T2L- en T2L (F)-formulieren worden gebruikt om aan te tonen dat goederen zich recentelijk in het vrije verkeer binnen de EU hebben bevonden, maar de Gemeenschap tijdelijk hebben verlaten voor transitodoeleinden. Let op: het T2L en T2L (F) bewijs van uniestatus is slechts 90 dagen geldig vanaf de registratie.

Wat is het verschil tussen T2L's en T2L (F) formulieren?

Het gebruik van een T2L of een T2L (F) formulier hangt af van het feit of het EU-land van bestemming binnen het fiscale gebied van de Europese Unie ligt - wat anders is dan het douanegebied van de EU.

Een T2L-formulier wordt gebruikt als je goederen naar een EU-land reizen dat binnen het belastinggebied van de Europese Unie valt.

Een T2L (F) formulier gebruik je als je goederen naar een EU-land reizen dat niet binnen het belastinggebied van de Europese Unie valt. Deze landen maken deel uit van een speciaal belastingregime dat een ander BTW-stelsel heeft dan de rest van de EU.

De landen die een T2L (F) formulier nodig hebben vanwege speciale belastingoverwegingen zijn:

  • De Canarische Eilanden
  • Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Frans Guyana, Réunion en Saint-Martin
  • De berg Athos
  • De Aland Eilanden
  • Cyprus
  • Malta

Voor alle andere bestemmingen geldt een T2L-formulier.

De uniestatus kan op andere manieren worden aangetoond

Hoewel voor veel zendingen T2L- en T2L (F)-formulieren worden gebruikt, zijn er nog enkele andere manieren waarop uniegoederen geïdentificeerd kunnen worden als ze over zee reizen:

Zeevracht via een RSS (Regular Shipping Service)

Bij een Regular Shipping Service (RSS) reist een zeeschip alleen tussen EU-havens. Er is geen contact met andere schepen voor ship-to-ship transfers of bezoeken aan havens buiten de gemeenschap. Voor alle goederen die via een RSS worden vervoerd, geldt dus een uniestatus.

Procedure- en goederenspecifieke formulieren voor het identificeren van uniegoederen

Sommige goederen en procedures hebben een speciale methode om aan te geven of ze al dan niet de Unie status hebben, die buiten de twee bovenvermelde bewijsmethoden vallen.

Op een ATA-carnet voor goederen die de EU verlaten wordt bijvoorbeeld aangegeven of de goederen de status van product met het oog op wederinvoer hebben.

Een ander voorbeeld is het inklaren van een auto door de douane, waarbij het kenteken en de registratiedocumenten van het voertuig het bewijs vormen van de uniestatus of niet.

Waarom een bewijs van uniestatus nodig is

Je goederen behouden hun uniestatus wanneer ze door de EU worden vervoerd over zee, over de weg, per spoor of door de lucht. Goederen die het grondgebied van de EU verlaten, worden echter als niet-Unie beschouwd.

Als een schip bijvoorbeeld aankomt uit internationale wateren en geen RSS-schip is, worden alle goederen als niet-Unie beschouwd. Je goederen kunnen echter afkomstig zijn uit een EU-land, maar gewoon over zee naar de bestemming zijn vervoerd. 

In dat geval heb je een T2L of een T2L (F) nodig om aan te tonen dat je goederen uit de Unie afkomstig zijn en daarom vrijgesteld zijn van inklaringsprocedures in derde landen en het betalen van invoerrechten en btw.

T2L- en T2L (F)-formulieren worden elektronisch vanaf 1 maart 2024

Vanaf 1 maart moeten alle goederen die met een T2L- of een T2L (F)-formulier worden vervoerd, elektronisch worden aangevraagd in het nieuwe systeem POUS Proof of Union Status. 

Om te bevestigen dat je goederenbeweging is voltooid, moet je het Movement Reference Number (MRN) van je inklaring bij aankomst van de goederen elektronisch indienen - niet de sluiting bij het douanekantoor van oorsprong/bestemming bevestigen. Het systeem voor elektronische indiening is afhankelijk van de lidstaat waar je de procedure afsluit.

Customs Support biedt inklarings- en adviesdiensten aan in 12 landen in de EU. Als je hulp nodig hebt om te bepalen welke gevolgen de overgang van T2L- en T2L (F)-formulieren naar elektronische formulieren in maart 2024 voor jou zal hebben, neem dan contact met ons op voor assistentie.