Voorbereiden op de nieuwe invoerprocedure van de Nederlandse douane - 4 Stappen Procedure

Image
Shipping Containers and forklift

De Nederlandse Douane voert een nieuwe procedure in. Met deze nieuwe procedure is het niet meer mogelijk om een invoeraangifte te doen voordat de goederen zijn gelost. De nieuwe invoerprocedure heet Container Vrijgave Bericht (CVB).

Voortaan controleert de douane of de invoeraangifte overeenkomt met de ATO. De Aangifte Tijdelijke Opslag (ATO) is de verantwoordelijkheid van de vervoerder wanneer de goederen worden gelost. Als er discrepanties zijn, zal de douane de invoer weigeren. Zij zal ook nagaan of de goederen beschikbaar zijn, met andere woorden, of het schip al in de haven is aangekomen. Zo niet, dan zal de douane de aangifte ten invoer weigeren.

Op 4 oktober wordt deze nieuwe procedure van kracht.

Vooraf melden is de sleutel

Zowel de Nederlandse Douane als Portbase geven aan dat vooraanmelding van uw invoer van cruciaal belang is. Er mag geen aangifte ten invoer worden gedaan voordat het schip in de haven is en de goederen zijn gelost, maar het is wel toegestaan om tot 30 dagen voor aankomst van de goederen een vooraanmelding te doen bij de Douane. De pre-kennisgeving bevat dezelfde informatie als de aangifte ten invoer. De douane weet dan wat zal worden aangegeven en kan bepalen of de zending of de documenten aan een fysieke controle moeten worden onderworpen en de betrokken partijen daarvan in kennis stellen. Wij weten dan of we actie moeten ondernemen voor de fysieke controle of dat de zending onmiddellijk na aankomst wordt vrijgegeven.

Automatische invoeraangiften

Wanneer de zending in een van de havens in Nederland aankomt, moet er een melding naar de douane worden gestuurd om de vooraanmelding om te zetten in een invoeraangifte. De systemen van Customs Support zijn gekoppeld aan de douanesystemen en Portbase, waardoor wij in staat zijn deze melding automatisch te versturen. Dit betekent dat uw importzendingen 24/7 kunnen worden vrijgegeven, tenzij de Douane heeft aangegeven dat zij een fysieke controle wenst.

Naadloos importeren in 4 stappen

Onze specialisten zorgen ervoor dat uw zending zonder onnodige problemen wordt geïmporteerd. Dat kunnen ze niet zonder uw input. Als u deze vier stappen volgt, kunt u zorgen voor een soepel importproces.

Stap 1: Zorg dat alle partijen in uw logistieke stroom weten wat van hen wordt verwacht

Vragen die u moet beantwoorden zijn: wie doet uw invoeraangifte? Wie geeft de documenten af? Wie vervoert de zending? Wie zorgt ervoor dat de importzending wordt geüpload in Portbase (als een zending twee keer wordt toegevoegd, wordt deze geblokkeerd, wat kan leiden tot vertragingen)?

Let op: vanaf 4 oktober is het niet meer mogelijk om voor één zending twee invoeraangiften aan te maken. Uw invoeraangifte moet door één enkele douaneagent worden behandeld.

Stap 2: Zorg ervoor dat alle gegevens en documenten die u aanlevert juist en volledig zijn

Documenten en gegevens die nodig zijn voor een invoeraangifte zijn bijvoorbeeld de factuur, paklijst, locatie van de goederen, verwachte datum en tijd van aankomst, en het Master Bill of Lading nummer (een House-BL of ander BL is niet toegestaan in de nieuwe CVB procedure).

Let op: vanaf 4 oktober moeten het aantal dozen en de gewichten op de paklijst staan, en deze moeten overeenkomen met het aantal dozen en gewichten op de vrachtbrief.

Stap 3: Meld uw zending zo snel mogelijk

Hoe eerder u uw zending aanmeldt, hoe eerder wij kunnen beginnen met controleren of alles compleet en correct is. Wij sturen dan een prenotificatie naar de douane. Als een fysieke controle gerechtvaardigd is, kunnen we dat voor de aankomst regelen om ervoor te zorgen dat vertragingen tot een minimum worden beperkt.

Stap 4: Zorg ervoor dat de Bill of Lading wordt bijgewerkt, indien van toepassing

Als de informatie op de Bill of Lading moet worden aangepast, neem dan contact op met de rederij. Zij zijn de enige partij die dit voor u kan doen.

Tot uw dienst

Heeft u vragen over de nieuwe CVB-procedure of het invoeren van goederen in Nederland, neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij beantwoorden graag uw vragen en zorgen ervoor dat uw goederen zonder problemen worden ingevoerd. Take the Load Off Your Mind!