Wat is actieve veredeling en wat zijn de voordelen?

Image
Phone turning into a start line

Actieve veredeling verwijst naar goederen die in de EU worden ingevoerd en op één of andere manier worden verwerkt en vervolgens weer buiten de EU worden verzonden. Een voorbeeld hiervan is een product dat voor reparatie of onderhoud wordt ingevoerd en vervolgens weer wordt uitgevoerd om naar de eigenaar te worden teruggezonden.  

Het proces voordat actieve veredeling wordt gebruikt 

Laten we eens kijken naar de business case van één van onze klanten: een bedrijf dat gespecialiseerd is in het kalibreren en repareren van gespecialiseerde meetapparatuur. Klanten over de hele wereld sturen hun apparaten naar deze klant in Nederland. Zij doen hun werk en sturen de machine terug naar de eigenaar. 

Voordat zij een vergunning actieve veredeling hadden, moesten er invoerrechten en BTW worden betaald voor elk apparaat dat naar hen werd verstuurd. Aanzienlijke bedragen, want ze werken met dure apparaten. Naast geld, kost dit ook tijd omdat voor elk apparaat een DV-aangifte met vermelding van de douanewaarde moet worden ingediend. Vaak gaan de machines niet vergezeld van de juiste uitvoerdocumenten. Het corrigeren hiervan kostte ook veel tijd. 

De vergunning actieve veredeling 

Wij hebben de klant ondersteund bij het aanvragen van een Vergunning Actieve Veredeling. De Nederlandse Douane en Belastingdienst kan een speciale Vergunning Actieve Veredeling verlenen aan bedrijven die goederen van buiten de Europese Unie verwerken en vervolgens weer exporteren. 

Wanneer je goederen invoert met Actieve Veredeling, wordt de invoerprocedure vereenvoudigd en hoeft u geen invoerrechten of BTW te betalen. Het product wordt onder douanetoezicht verwerkt of gerepareerd. De invoerrechten worden geschorst. Wanneer het product weer wordt uitgevoerd, worden de geschorste rechten verrekend. 

De Nederlandse Douane en Belastingdienst heeft hiervoor strikte richtlijnen opgesteld: 

  • Solide administratieve procedures met ordernummers en serienummers die de douane kan volgen 

  • Het moet duidelijk zijn welke heffingsgrondslag wordt gebruikt. Daarvoor heb je de HS-code, de douanewaarde en de oorsprong van de goederen nodig 

  • Er moet een periodieke aanzuiveringsafrekening worden ingediend 

De voordelen van actieve veredeling 

Bedrijven kunnen zowel tijd als geld besparen door gebruik te maken van actieve veredeling. Het niet betalen van invoerrechten heeft een direct positief effect op de cashflow. Ook krijg je te maken met minder administratieve rompslomp en douanedocumenten, waarmee je tijd en geld bespaart. Het laatste voordeel is uiteraard een betere service naar klanten. 

Wij staan voor je klaar 

Voordat je de procedure start om een vergunning actieve veredeling aan te vragen, adviseren wij om je transport profiel te analyseren en na te gaan hoeveel niet-EU-zendingen je ontvangt die onder de regeling actieve veredeling zouden vallen. Hoewel het verkrijgen van de vergunning een initiële investering in tijd en geld vergt, kan dit snel worden gecompenseerd door verhoogde efficiëntie en lagere kosten. 

Neem contact op met één van onze specialisten wanneer je vragen hebt over actieve veredeling of de procedure om een vergunning voor actieve veredeling te krijgen. Zij kunnen je ook helpen met de analyse om te bepalen of Actieve Veredeling voor jouw bedrijf kan werken en je kan ondersteunen bij het verkrijgen van de vergunning. Take the load off your mind!