Antidumpingheffingen: Alles Wat Je Moet Weten

Image
Anti Dumping Duties

Wanneer je goederen in de Europese Unie invoert, moet je invoerrechten betalen. In sommige gevallen kan dit een preferentieel tarief zijn, d.w.z. een lager tarief of zelfs een 0%-tarief. In sommige gevallen moet je ook antidumpingrechten betalen.

Wat is dumpen?

Veel producten en materialen worden door verschillende bedrijven in verschillende landen geproduceerd, zowel binnen als buiten de Europese Unie. In regio's met bijvoorbeeld lagere arbeidstarieven is het mogelijk deze goederen tegen veel lagere kosten te produceren dan binnen de Europese Unie en ze dus tegen een lagere prijs te verkopen. Deze producten worden dan tegen een veel lagere prijs op de EU-markt "gedumpt". Goede voorbeelden hiervan zijn berkenmultiplex uit Rusland en elektrische fietsen uit China.

Waarom worden antidumpingheffingen geheven?

Eén van de doelstellingen van de Europese Commissie is het beschermen van de Europese economie, de Europese markt en de Europese bedrijven. De Europese economie wordt sterker als Europese bedrijven kopen van- en verkopen aan andere Europese bedrijven in plaats van te kopen van leveranciers van buiten de EU. Wanneer producten gedumpt worden op de Europese markt, is het voor bedrijven veel aantrekkelijker om zaken te doen met deze goedkopere leveranciers van buiten de EU. Door het heffen van antidumpingheffingen wil de Europese Commissie een gelijk speelveld creëren voor Europese leveranciers die willen concurreren met niet-Europese leveranciers uit landen met (bijvoorbeeld) goedkope arbeid.

Anti-dumping en handelsoorlogen

Het opleggen van antidumpingrechten kan leiden tot een handelsoorlog tussen de Europese Unie en een derde land. In een handelsoorlog nemen beide partijen maatregelen die de handel beperken, zoals sancties, exportcontroles, of maatregelen zoals antidumpingrechten. Een voorbeeld hiervan zijn de hogere invoerrechten van China op wijn uit de Europese Unie, nadat de Europese Unie antidumpingrechten begon te heffen op zonnepanelen.

Doelstellingen van antidumpingrechten

De Europese Unie kan antidumpingrechten instellen op specifieke producten of productgroepen uit één land of een groep landen. Dit zijn algemene antidumpingrechten. Als bepaalde exporteurs producten met dumping op de Europese markt brengen, kan de Europese Unie ook rechten heffen op die specifieke producten van die bepaalde exporteur. Door deze rechten te heffen, maakt de Europese Unie de producten minder aantrekkelijk voor kopers in Europa en stimuleert zij het kopen van producten die in de EU of tegen een eerlijke prijs buiten de EU zijn geproduceerd.

Vormen van antidumpingheffing

De EU heeft verschillende manieren om antidumpingrechten te heffen. De meest gebruikelijke manier is het opleggen van een "ad valorum", dat wil zeggen een recht gebaseerd op een percentage van de prijs van de goederen. Andere vormen zijn het opleggen van een vast bedrag aan rechten, of het vaststellen van een minimumprijs en het heffen van rechten om de prijs op dat niveau te brengen.

In zeldzame gevallen aanvaardt de Europese Unie een door de leverancier van buiten de EU overeengekomen prijs. Bij deze vorm van antidumpingheffing biedt de exporteur aan ermee in te stemmen zijn product niet onder een bepaalde minimumprijs in de EU te verkopen.

Hoe de Europese Unie besluit antidumpingrechten in te stellen

Antidumpingheffingen worden meestal opgelegd na een klacht van een producent of een groep producenten in de Europese Unie. Deze EU-producenten kunnen bij de Europese Commissie (EC) een klacht indienen over dumping van producten op de EU-markt door een niet-EU-producent. Na ontvangst van de klacht begint de Europese Commissie een onderzoek en besluit vervolgens of al dan niet een antidumpingheffing wordt opgelegd. Deze procedure kan tot vijftien maanden duren.

Antidumpingrechten worden ingesteld voor een periode van maximaal vijf jaar wanneer aan de volgende criteria is voldaan:

  • Producenten in de Europese Unie lijden onder de dumpingactiviteiten
  • Er is een oorzakelijk verband tussen de dumping en de nadelige gevolgen voor de producenten in de EU
  • De opgelegde rechten zijn niet schadelijk voor de Europese belangen.

De Europese Commissie kan de rechten te allen tijde intrekken of, na een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen, het antidumpingbeleid verlengen.

Antidumping en GS-codes

De importeur kan aan de hand van de GS-code nagaan of er al dan niet antidumpingrechten worden geheven op aangekochte producten. Wanneer de GS-code van het product in de Gecombineerde Nomenclatuur wordt opgezocht, wordt niet alleen het invoerrecht vermeld, maar ook of andere maatregelen van toepassing zijn op de invoer van het product, zoals antidumping.

Een correcte classificatie volgens de GS-code is de sleutel tot het vermijden van bijkomende antidumpingrechten.

Importeurs: Wees op je hoede!

Wanneer je een product uit een niet-EU-land koopt, is het altijd de moeite waard te onderzoeken of er al dan niet antidumpingrechten op worden geheven. Vooral wanneer het gaat om een nieuw product, een nieuwe leverancier of een exportland waarmee je nog niet eerder te maken hebt gehad.

Houd ook nieuwe antidumpingmaatregelen in de gaten die de EU aankondigt. Zonder dat je het weet, kan de Europese Commissie antidumpingheffingen opleggen aan een vleveranciers of een van de producten die je importeert. In dat geval kan het beter zijn om een alternatieve leverancier te zoeken.

Als je meer wilt weten over antidumpingheffingen of andere maatregelen van de Europese Commissie, neem dan gerust contact op met een van onze experts. Zij beantwoorden graag al je vragen en helpen je de beste importstrategie voor uw bedrijf te bepalen.