Classification en CBAM

Hoe het importeren van goederen in een ander verwerkingsstadium invloed kan hebben op jouw CBAM-verplichtingen
Image
cbam

Jouw HS-code kan veranderen voor dezelfde goederen nadat ze verwerkt zijn, maar wist je dat dit ook de rapportageverplichtingen kan veranderen? Simone Creviari, consultant bij Customs Support, vertelt er alles over in dit artikel.

Wat is een HS code? 

Een HS code is een 10-cijferig nummer (voor import) dat jouw goederen classificeert.  

Deze code wordt ingevuld op je aangifte en bepaalt de invoerrechten en btw die je betaalt, de regels van preferentiële oorsprong en eventuele extra verplichtingen die je hebt - zoals de noodzaak om CBAM-rapporten te genereren. 

Wat is het Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM)? 

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, in het Nederlands: Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens) is een douane-initiatief in de EU dat tot doel heeft belastingen te heffen op geïmporteerde goederen voor ingebedde koolstofemissies.  

Dit is om ervoor te zorgen dat goederen die in de EU worden geïmporteerd worden gehouden aan de klimaatdoelstellingen, naast het EU-emissiehandelssysteem (ETF) dat wordt toegepast op intern geproduceerde goederen. 

Om te beginnen zullen alleen goederen uit de volgende sectoren in aanmerking komen voor CBAM-maatregelen: 

  • Cement 
  • IJzer- en staalproducten 
  • Meststof 
  • Artikelen van aluminium 
  • Elektriciteit 
  • Waterstof 
  • Chemische stoffen  

Van 1 oktober 2023 tot 31 december 2025 moeten importeurs van deze producten een rapportage opmaken over hun handelsactiviteiten met betrekking tot deze producten. Volledige maatregelen en CBAM-kredieten worden van toepassing vanaf 1 januari 2026. 

Hoe beïnvloedt de classificatie de CBAM en vice versa? 

Jouw goederencode zal bepalen hoeveel CBAM-certificaten je moet kopen die in verhouding staan tot de ingebedde emissie van de goederen; dit is niet voor elk product hetzelfde. Ook zullen goederen in verschillende stadia van productie verschillende CBAM-verplichtingen hebben vanwege de veranderende goederencode. 

Dit betekent dat je de totale kosten voor inkoop, CBAM, verwerking en ETF tegen elkaar kunt afwegen en kunt beslissen of er nu een financieel voordeel is voor het importeren van producten die meer verwerkt zijn. 

Het is belangrijk om op te merken dat het onjuist indelen van de goederencode om zo tot een gunstiger verplichtingen te komen niet conform de regels is en niet gedaan mag worden.  

Om het risico van niet-naleving te vermijden en om er zeker van te zijn dat CBAM-berekeningen die je maakt correct zijn, is het de moeite waard om samen met je douaneconsultant bindende tariefinlichtingen (BTI) aan te vragen bij de douane. Het kan enkele weken duren om BTI te verkrijgen, afhankelijk van je locatie.  

Het BTI is schriftelijk en bindende uitspraak. Een BTI is drie jaar geldig in de heel EU vanaf datum van afgifte.  

Hoe zit het wanneer veredelingshandelingen de classificatie van een CBAM product veranderen? 

Als je gebruik maakt van een bijzondere regeling zoals Actieve veredeling (AV), dan is er sprake van een veredelingsproduct, hierdoor kan het zo zijn dat de classificatie van het eindproduct (HS code) na het veredelingsproces verandert. 

In sommige gevallen zal de uiteindelijke HS-code buiten het toepassingsgebied van CBAM vallen, maar de ingevoerde grondstoffen wel. Bijvoorbeeld de verwerking van metalen staven tot geïsoleerde draden.  

Wanneer goederen worden vervaardigd onder actieve veredeling en er materialen worden gebruikt die onder de CBAM-wetgeving vallen, moeten de totale emissies van deze materialen worden gerapporteerd in de CBAM-aangifte. Dit geldt ook als het geïmporteerde product niet binnen de reikwijdte van de CBAM-wetgeving valt. 

Hoe zit het met de oorsprong? 

Er zijn een aantal landen die partnerschapsovereenkomsten hebben met de Europese Unie als het gaat om klimaatbeleid. Deze landen houden fabrikanten al aan milieunormen en belasten hen als ze daar niet aan voldoen, dus de kosten van de goederen bevatten al een klimaatbelastingelement. 

In deze gevallen wordt de CBAM niet gebruikt omdat het als een dubbele belasting zou worden geclassificeerd. 

Dit betekent echter niet dat je goederen vanuit een derde land naar een van deze partners kunt verplaatsen en vervolgens zonder belastingheffing naar de EU kunt brengen. Ook worden niet alle goederen als voorbelast beschouwd. 

Er zijn momenteel zeer weinig uitzonderingen op de CBAM-verplichtingen, dus je kunt er het beste van uitgaan dat je verplicht bent om een product aan te geven, tenzij je het bij de douane hebt nagevraagd en je anders is geadviseerd. 

Hulp nodig bij het voorbereiden op CBAM? 

Customs Support is er voor jou. Wij bieden inklaringswerkzaamheden en douaneadvies aan bedrijven zoals het jouwe in de hele EU en staan klaar om je te helpen je voor te bereiden op het Carbon Border Adjustment Mechanism.  

Spreek vandaag nog met een van onze experts over hoe je je kunt voorbereiden op CBAM.