De voordelen van ons CustomsOnline portal

Image
AI technology holding a city with robotics - digital landscape of trade

De wereld gaat digitaal, en hetzelfde geldt voor de logistiek. Steeds meer bedrijven gaan meer investeren in digitale oplossingen. Customs Support volgt de technologische ontwikkelingen en het digitaliseren van douane processen op de voet. Wij hebben de systemen en de software om naadloos en digitaal met de systemen van de douane te communiceren.

Om ervoor te zorgen dat onze klanten hun export declaraties digitaal kunnen indienen rechtstreeks in het systeem van de Douane, hebben we het CustomsOnline© portal ontwikkeld. 

Wat is CustomsOnline?

CustomsOnline© is een web-based applicatie waarin onze klanten douanedocumenten kunnen aanmaken en managen, zoals export documenten of NCTS documenten. Ook kunnen zij deze documenten rechtstreeks indienen bij de Douane. Klanten kunnen dat doen op hun eigen douanevergunning, of op de douanevergunning van Customs Support. 

Het CustomsOnline portal is perfect voor bedrijven die de capaciteit en de kennis hebben om hun eigen documenten op te maken, maar ook voor die bedrijven die beperkte capaciteit of beperkte kennis hebben. Bedrijven die over goed opgeleid personeel beschikken kunnen hun documenten rechtstreeks indienen bij de douane.

Bedrijven die niet over personeel met de juiste opleiding beschikking om dergelijke documenten op te maken kunnen via het portal gebruik maken van de kennis en kunde van de experts van Customs Support. Deze bedrijven dienen hun documenten in via Customs Support, waarbij onze experts de documenten controleren en aanpassen, voordat dat zij ze indienen bij de Douane.

Meer voordelen van CustomsOnline

Customs Software kan heel complex zijn. Er zijn heel veel data velden die ingevuld kunnen worden en voor ieder veld zijn er weer meerdere opties. CustomsOnline kan worden ingericht naar behoefte. Je ziet alleen de velden die je daadwerkelijk nodig hebt en de opties die je kunt selecteren kunnen naar eigen specificatie beperkt worden.

HS-codes kunnen vooraf worden ingevuld, zodat er minder kans is op typefouten. Met ons portal kun je ook andere compliance issues voorkomen, bijvoorbeeld door bepaalde landen uit te sluiten in het land menu, zodat naar deze landen niet geëxporteerd kan worden.

Klanten die liever geen grote hoeveelheden data handmatig invoeren kunnen het CustomsOnline portal rechtstreeks verbinden aan en interfacen met hun eigen Transport Management Systeem of Warehouse Management Systeem. De ingelezen data kan nog worden aangepast en uitgebreid voordat het document wordt ingediend bij de Douane.

De status van de documenten wordt dan, inclusief PDF documenten, teruggemeld aan de systemen van onze klanten, waardoor zij automatisch inzicht en overzicht hebben over hun documenten.

Het maakt niet uit hoeveel zendingen je hebt, een goed overzicht is belangrijk, zodat je actie kan ondernemen in het geval van veranderingen of problemen. Je kan het CustomOnline Dashboard hiervoor gebruiken. Het geeft je een volledige overview van al je documenten. Zodra je een document indient bij de Douane kun je de actuele status via het Dashboard zien. Is het document in behandeling, worden de goederen gecheckt, of is er een probleem met de documentatie? Je kunt de status volgen via het Dashboard.

Het portal stuurt je automatisch een Confirmation of Exit (CoE), of Exit of Goods (EoG), wanneer je zending verwerkt en goedgekeurd is door de Douane. Deze bevestiging is een PDF document dat je direct in je administratie kan opnemen, bijvoorbeeld wanneer je moet bewijzen dat op een zending het 0% BTW tarief van toepassing is.

Met de CustomsOnline NCTS module kun je T1 of T2 documenten opmaken om goederen te kunnen vervoeren die nog niet in vrije circulatie zijn gebracht. Als je wil kan de NCTS module rechtstreeks communiceren met Portbase, wat tijd scheelt en de kans op fouten minimaliseert. 

CustomsOnline Portal is alleen bestemd voor de afhandeling van de Nederlandse douane.
Het is een portaal dat wordt gerund door Customs Support Venlo en kan worden gebruikt door onze klanten in Nederland.

Heb je vaker dezelfde zendingen? In het CustomsOnline portal kopieer je eenvoudig eerdere zendingen. Je hoeft niet steeds helemaal opnieuw te beginnen, maar past dan alleen de relevante data aan..  

Wat zijn de voordelen van CustomsOnline?

  • Geen aanschaf van dure en complexe douane software
  • Snellere en efficiëntere processen, met gepersonaliseerde schermen met alleen die datavelden die je echt nodig hebt
  • Geen compliance issues door het beperken en uitsluiten van bepaalde opties
  • Opgeleide en ervaren specialisten controleren, als je dat wilt,  je documenten voordat ze worden ingediend bij de Douane
  • Volledig overzicht over al je zendingen die in behandeling zijn bij de Douane
  • Een directe verbinding tussen je WMS of TMS systeem voor een automatische uitwisseling van data met de Douane