Fiscale eisen voor verkoopfacturen

Image

Wanneer je gebruikt maakt van (beperkte) fiscale vertegenwoordiging bij de invoer van goederen en deze goederen worden direct na invoer verkocht aan een derde partij, dan moet die verkoopfactuur worden opgenomen in de BTW administratie van de fiscaal vertegenwoordiger. Omdat de vertegenwoordiger gevestigd is in Nederland dient deze factuur dan ook aan de Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. 

Waar moet een factuur minimaal aan voldoen?

De Nederlandse Belastingdienst heeft hiervoor de volgende vereisten opgesteld:

 • De juridische naam van je onderneming en die van je klant. Handelsnaam mag ook, mits deze geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.
 • Het volledige adres van je onderneming en die van je klant. Het gaat hier om de fysieke vestiging en niet om een postbus.
 • BTW-identificatienummer
 • KVK-nummer
 • Factuurdatum
 • Opeenvolgend nummer
 • Aard van de geleverde goederen of diensten
 • De hoeveelheid van die goederen of diensten
 • De leverdatum van die goederen of diensten
 • Het bedrag, exclusief BTW
 • Het BTW tarief dat van toepassing is
 • Het BTW bedrag
   

Wat moet er aanvullend staan op de factuur bij (beperkte) fiscale vertegenwoordiging?

Wanneer je gebruik maakt van (beperkte) fiscale vertegenwoordiging zijn er aanvullende eisen die de Belastingdienst stelt aan de factuur. De volgende zaken moeten dan op de factuur worden toegevoegd:

 • De naam van de fiscaal vertegenwoordiger
 • Het volledige adres van de fiscaal vertegenwoordiger
 • Het BTW-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger

Afhankelijk van het type levering moet er aanvullend nog andere tekst op de factuur worden geplaatst:

Facturen voor intracommunautaire leveringen

Bij een intracommunautaire levering gaat het om een levering vanuit Nederland aan een andere onderneming binnen de Europese Unie. Op de factuur moet dan worden toegevoegd:

0% BTW. Intracommunautaire levering volgens artikel 138.1, van Directive 2006/112/EC

of

VAT zero-rated as an Intra-community supply according to Article 138.1, of the Directive 2006/112/EC

Facturen voor leveringen aan Nederlandse ondernemingen binnen Nederland

Bij een levering aan een andere Nederlandse onderneming binnen Nederland is het mogelijk om de BTW te verleggen. Op de factuur moet dan worden toegevoegd:

BTW verlegd naar ontvanger volgens artikel 12,3 van de Wet OB 1968

of

The VAT shifted to recipient according to article 12,3 Dutch VAT-act 1968

Facturen voor export leveringen

Bij een export levering gaat het om leveringen vanuit Nederland aan een onderneming buiten de EU. Op de factuur moet dan worden toegevoegd:

0% BTW. Export levering volgens Artikel a,2 of tabel II, Wet OB 1968

of

VAT zero-rated as an export supply according to Article a, 2 of table II, Dutch VAT-act 1968

Facturen voor leveringen aan buitenlandse ondernemingen binnen Nederland

Bij een levering aan een buitenlandse onderneming die gevestigd is in Nederland geldt het normale BTW tarief. Op de factuur moet dan worden toegevoegd:

21% of 9% BTW. Binnenlandse levering binnen Nederland

of

VAT rated with 21% or 9% as a domestic supply within the Netherlands

Wij helpen graag

Mocht je vragen hebben over het toepassen van BTW of het opmaken van facturen, neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij helpen je graag verder. Customs Support: Take the load off your mind.