Het Belang Van Een Correcte Douane-indeling Van Uw Goederen

Image
Binders: the importance of classification

Het is van belang hoe u uw goederen classificeert vanuit douaneoogpunt. Een onjuiste indeling van uw goederen kan leiden tot vertragingen bij de douaneaangifte of tot vertragingen wanneer de douaneautoriteiten een zending aan de grens tegenhouden. Het kan ook leiden tot hogere rechten en zelfs aanzienlijke boetes. 

Houd er rekening mee dat de indeling van uw goederen van invloed is op

 • Rechten
 • Invoer- en uitvoerbeperkingen
 • Documentatie-eisen
 • Vergunningen
 • Handelspolitieke maatregelen
 • Veiligheidsmaatregelen


Hoe worden goederen ingedeeld?

Goederen worden ingedeeld volgens het geharmoniseerd systeem. De douaneclassificatie gebeurt volgens de classificatieregels die door de Werelddouaneorganisatie zijn opgesteld. Elk hoofdstuk en elke afdeling bevat specifieke informatie over de indeling. Deze regels zijn te ingewikkeld om hier in detail te behandelen, maar ik zal hieronder de twee meest gebruikte indelingsregels vermelden.

Indelingsregel nummer 1
De titels van de afdelingen, hoofdstukken en sub-hoofdstukken worden slechts gegeven om verwijzingen te vergemakkelijken; voor wettelijke doeleinden wordt de indeling bepaald volgens de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en, voor zover die posten of aantekeningen niet anders bepalen, volgens de hierna volgende bepalingen.

Indelingsregel nummer 1 is de basisregel voor het indelen van goederen en heeft voorrang boven alle andere indelingsregels.

Indelingsregel nummer 6
Voor de indeling van goederen volgens de bewoordingen van de posten worden de bewoordingen van deze posten en de aantekeningen op de desbetreffende afdelingen of hoofdstukken voor juridische doeleinden gebruikt. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de voorgaande regels, met dit verschil dat alleen indelingen van gelijke strekking met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor de toepassing van deze regel gelden de bewoordingen van de posten en de eventueel daarbij behorende aantekeningen op de afdelingen of hoofdstukken en, voor zover uit deze posten of aantekeningen niet anders voortvloeit, volgens de hierna volgende bepalingen.


Douane-indeling uitgelegd

De complexiteit van het correct indelen van goederen wordt niet geholpen door de vele verschillende benamingen voor verschillende indelingen, die elkaar gedeeltelijk overlappen:

 • HTS-code (Harmonized Tariff System)
 • Goederencode
 • HS-code (geharmoniseerd systeem)
 • GS-code (Geharmoniseerd Systeem)
 • Douanewetboek
 • Statistische code
 • GN-code (Gecombineerde Nomenclatuur, Nederlands: Gecombineerde Nomenclatuur)
 • Taric-code (tariefcode van de Europese Unie)

Zodra de juiste code voor een product is vastgesteld, wordt dit een douane-indeling genoemd. Op basis van de classificatieregels worden goederen ingedeeld in het Harmonized Tariff System (HTS) / Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Dit is een classificatiesysteem dat door de Wereld Douane Organisatie wordt bijgehouden. Het HTS-systeem wordt bijna overal ter wereld gebruikt. Het GN-systeem is een uitbreiding van het HTS-systeem dat expliciet in de Europese Unie wordt gebruikt.


De anatomie van een douane-indelingscode


De eerste zes zijn wereldwijd hetzelfde. De nummers daarna verschillen per land. Wees je hiervan bewust als je buitenlandse leveranciers hebt die je codes sturen voor de onderdelen die je van hen krijgt.

Laten we als voorbeeld een elektrische gitaar nemen. De correcte HS-Code is 9207 90 10 00. Deze code is gebaseerd op de EU TARIC goederennomenclatuur database op de Nederlandse Douane website. In dit geval is 10 00 een nadere categorisering door de Nederlandse Douane.

9207 90 10 00 = HOOFDSTUK 92 - MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN
9207 90 10 00 = Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of elektrisch moet worden versterkt (bijvoorbeeld orgels, gitaren, accordeons)
9207 90 10 00 = andere
9207 90 10 00 = gitaren

Documenteer het proces

Alleen de juiste code kiezen is niet voldoende. Wij raden bedrijven aan ook het proces te documenteren dat werd gevolgd om een product in te delen. Tijdens een interne of externe audit toont zo'n kort verslag aan waarom u een bepaalde code gebruikt.
Het verslag moet de volgende informatie bevatten:

 • Het nummer van de douane-indeling
 • De indelingsregels die zijn gevolgd
 • Een verklaring van de classificatie.

Houd er rekening mee dat het indelingsproces voor elk product anders kan zijn, bijvoorbeeld wanneer het om een samengesteld goed gaat.


Douaneclassificatiecodes zijn aan verandering onderhevig

De douaneautoriteiten publiceren regelmatig updates van de douaneclassificatiecodes. Deze updates kunnen gevolgen hebben voor de geldigheid van de huidige indeling van uw producten. Het HTS-systeem wordt twee keer per jaar bijgewerkt met kleine updates, en om de vijf jaar vindt een belangrijke update plaats. Er kunnen ook wetten en voorschriften worden bijgewerkt die gevolgen hebben voor de indeling van uw goederen.

Het is van essentieel belang om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en hun impact op de classificatie van uw goederen.


Wat gebeurt er als een product onjuist wordt geclassificeerd?

Het onjuist classificeren van een product kan leiden tot boetes wegens niet-naleving, vertragingen aan de grens, inbeslagname van de producten of zelfs een weigering van invoerprivileges. Als exporteur van de producten bent u verantwoordelijk voor de correcte indeling van de producten, en dus aansprakelijk. Omdat classificeren ingewikkeld is, kan dit een risico inhouden.

In geval van twijfel kunt u het beste deskundig advies inwinnen en uw producten laten classificeren door AEO gecertificeerde douanespecialisten.