Het 'Internet der Dingen' en de douane

Image
The internet of things, all tools together, Teal Overlay.

Terwijl bedrijven en overheden werken aan de reductie van CO2 uitstoot, het verbeteren van hun communicatie en het beschermen van persoonsgegevens, gaat de technologie wereldwijd snel vooruit.

De douane maakt ook vorderingen op het gebied van innovatie. Van de recente evolutie van CHIEF tot de Customs Declaration Service (in het VK), tot de digitale verbinding van end-to-end inklaringen: de vooruitgang van IT-systemen heeft het proces gerevolutioneerd.

Maar nu de investeringen in infrastructuur en douane technologie blijven toenemen, waar past het internet der dingen daarin?

Wat is het internet der dingen?

Het Internet der Dingen (ook wel: Internet of Things; IoT) beschrijft de manier waarop systemen met elkaar integreren om gegevens over al die systemen te verwerken, zonder dat menselijke tussenkomst nodig is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Je thermostaat die je ketel vertelt dat het koud genoeg is om de verwarming aan te zetten.
  • Inventarissystemen die inkooporders maken om de beschikbaarheid te garanderen.
  • Je auto die een probleem met een onderdeel diagnosticeert en een vervanging bestelt bij de dichtstbijzijnde garage.

Zoals je ziet kan het IoT basale automatiseringen in één stap uitvoeren, of het kan een resultaat genereren uit vele berekeningen. De sleutel hiertoe is hoe gegevens worden verzameld en gedeeld tussen de afzonderlijke onderdelen in het netwerk, en hoe ze geprogrammeerd zijn om te werken als er een triggerwaarde wordt geregistreerd.

Hoe werkt dit bij de douane?

Lokale douane

Vanwege de toegenomen doorvoer van aangiften wordt het IoT al jaren gebruikt in de haveninfrastructuur. Anders zou voortdurend handmatig toezicht nodig zijn om het systeem effectief te laten werken.

Je weet waarschijnlijk dat importzendingen veel verschillende servers gebruiken bij het passeren van een zeehaven. Bijvoorbeeld, een container in de haven van het Britse Felixstowe (POF) wordt verwerkt via Destin8, CDS, de software van de douane-expediteur, het havensysteem, het systeem van de rederij, en mogelijk nog meer.

Voor deze beweging werkt het IoT eraan om alle software bij te werken naarmate de zending vordert:

  • De container wordt voorgedragen voor inklaring door de agent (Destin8).
  • De zending klaart de douane in (CDS & douanesoftware).
  • De zending wordt vrijgegeven door de rederij (systeem van de rederij).
  • De container landt van het schip, wordt verplaatst over het dok, of outgated (systeem van POF).

Zonder het IoT zouden mensen deze updates moeten melden aan verschillende partijen, die ook meer mankracht nodig zouden hebben om de systemen bij te werken terwijl de gegevens worden gemeld. Dit zou het risico van het weglaten van gegevens en fouten vergroten.

Internationale douane

Naast havengemeenschappen werkt het Internet van Dingen ook aan het in beweging houden van internationale statistieken en operaties. Statistieken over de handel worden door HMRC verzameld aan de hand van aangiften van handelaren en dit wordt met gemak gedeeld met andere overheidsdiensten en publicaties.

Operationeel is het Internet van Dingen essentieel voor end-to-end douaneafhandeling. De gegevens worden eenmaal ingevoerd door een aangever, en het Internet van Dingen bereidt de inklaring voor de invoerende douaneagent in een ander land voor. Meerdere systemen en processen moeten coördineren om de gegevens te coderen, decoderen en organiseren, zodat ze kunnen worden begrepen en hergebruikt voor de douanesystemen van het importerende land.

Hoe het internet der dingen de douane in de toekomst kan beïnvloeden

De douane vertrouwt steeds meer op gegevens om sneller beslissingen te nemen. Van het Ecosystem of Trust waarmee in het VK wordt geëxperimenteerd, tot de gekleurde handelaarsroutes in Nederland, proberen de autoriteiten risico's te beperken op basis van automatische profilering.

Als je geen AEO hebt of met een digital-first makelaar werkt, wordt je bedrijf niet automatisch een doelwit voor controles, maar het kan je risico vergroten om achter te blijven terwijl toonaangevende bedrijven de voordelen plukken.

Customs Support levert digitale douanediensten in het hele VK en Europa. Als je je wilt voorbereiden op digitalisering en het internet der dingen bij de douane, neem dan vandaag nog contact met ons op voor overleg in het hele VK en Europa.