Hoe de efficiëntie van uw logistieke activiteiten verhogen

Image
Three people discussing logistics in a warehouse.

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven de kosten kunnen besparen. Een daarvan is het verhogen van uw ladingen om lege kilometers te minimaliseren. Een andere manier is om te profiteren van de kennis van de douanespecialisten van Customs Support. Beide bedrijven helpen u om inefficiënte logistiek en wachttijden aan de grens aan te pakken.

In een recent webinar legde Rick Hendriks, regiodirecteur Zuid bij Customs Support, uit wat bedrijven kunnen doen om te zorgen voor een soepele goederenstroom tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het webinar was gericht op hoe de lessen van Brexit uw organisatie efficiënter kunnen maken, zijn de lessen ook van toepassing op goederenstromen vanuit de Europese Unie naar andere derde landen.

In datzelfde webinar legde Gerrit Schinkel, Sales Managers Northern & Central Europe bij Teleroute, uit dat logistieke operaties efficiënter kunnen worden gemaakt door vrachtwagens die leeg naar huis rijden na het afleveren van hun lading, te minimaliseren.

Hoe de efficiëntie van uw logistieke activiteiten verhogen: digitale douane

Een trefzekere manier om de efficiëntie van uw inkomende en uitgaande goederenstroom te verhogen, is het digitaliseren van uw douaneprocessen. De digitalisering van de douaneprocessen gebeurt door middel van interfacing met uw douane-expediteur. Voordelen van interfacing zijn onder meer een toename van de gegevenskwaliteit, het elimineren van invoerfouten en een toename van de operationele efficiëntie.

Er zijn verschillende belangrijke gebieden waarop u zich moet concentreren wanneer u een interface met uw douane-expediteur aangaat. Enkele van de aspecten waar Rick het over had in het webinar zijn:

  • Compliance: zorg dat alle documenten en vergunningen aanwezig zijn
  • Preferentiële oorsprong: wees op de hoogte van alle handelsovereenkomsten die van toepassing kunnen zijn
  • De complexiteit van goederen: weet of er aanvullende vereisten, zoals speciale vergunningen, van toepassing zijn.

Rick sprak ook over het onboardingproces van Customs Support en wat er voor bedrijven nodig is om met een nieuwe douane-expediteur in zee te gaan. Hij ging in op onderwerpen als screening, volmachten en de AEO-certificering van Customs Support en legde vervolgens uit hoe Customs Support haar processen heeft gedigitaliseerd en geoptimaliseerd.

Hoe verhoogt u de efficiëntie van uw logistieke operatie: beladingsgraad

Er zijn veel verschillende manieren om een lading voor uw vrachtwagen of een vrachtwagen voor uw lading te vinden. Een van de meest efficiënte manieren is via een zogenaamde vrachtbeurs, zoals Teleroute. Vrachtbeurzen waren vroeger vooral gericht op spotvracht, maar tegenwoordig worden ze ook gebruikt voor contractuele vracht.

Met het oog op Brexit zijn verschillende inzichten essentieel voor bedrijven die overwegen goederen te vervoeren van de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk of andersom. Enkele van de inzichten die Gerrit in het webinar noemde zijn:

  • Controleer op beschikbare retourladingen voordat u het Kanaal oversteekt
  • Controleer of alle documenten beschikbaar zijn. Raadpleeg bij twijfel een douane-expediteur.
  • Zorg voor flexibiliteit in je planning.

De Alpega Group (Teleroute maakt deel uit van Alpega) onderzocht onlangs de belangrijkste uitdagingen van Brexit voor 2021. Zij ontdekten dat vervoerders een aanzienlijke impact op hun activiteiten zien als gevolg van Brexit. Velen hebben hun activiteiten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk verminderd, en een van de belangrijkste redenen is de toename van het benodigde papierwerk. Deze toename van papierwerk kan worden gezien als een bedreiging of, als je je douaneprocessen op orde hebt, als een kans voor groei.

Kijkend naar de toekomst van Logistiek noemde Gerrit een aantal ontwikkelingen: zendingen zullen kleiner worden, het tekort aan chauffeurs zal blijven en de congestie op de wegen zal toenemen. Nu er zoveel vrachtwagens leeg rijden, zou een verhoging van de beladingsgraad veel van deze ontwikkelingen kunnen oplossen.

Samenwerking is de sleutel

Tijdens de webinar recap spraken Rick en Gerrit over een van de game-changers in de logistiek van de toekomst. Nauwere samenwerking tussen partijen in de supply chain zou de wereldlogistiek ten goede kunnen veranderen. Ze waren het er allebei over eens dat de samenwerking tussen Customs Support en Teleroute daar een uitstekend voorbeeld van is.

Er was veel meer informatie in het webinar dan ik in deze recap kon passen. De volledige opname van het webinar vindt u hier.