Update T1 aangiftes

Image
""

Sinds kort ontvangt u T1 aangiftes ter aanzuivering van een vrachtlijst na vervoer over zee niet meer vóór aankomst van het schip. Voorheen was het steeds mogelijk de aangifte op te maken en in te sturen naar de douane nog voor het schip was aangekomen.

Sinds de laatste PLDA update bij de douane is deze mogelijkheid geschrapt. Zolang de goederen in het douanesysteem niet staan genoteerd als zijnde aangekomen kan de vervolg T1 aangifte niet worden ingestuurd.

Hierover werd door de douane vooraf niet gecommuniceerd met de betrokken partijen in de logistieke keten. Informatie over aankomst van het schip en informatie omtrent vertraging wordt in de toekomst dan ook belangrijker.

In geen geval mag u vrij beschikken over de goederen zolang u geen geldige douaneaangifte van ons heeft ontvangen. Deze ontvangt u steeds van zodra goedgekeurd door de douane.

Deze algemene douaneregel geldt uiteraard ook in alle andere situaties. Geen vervoer van goederen zonder geldige douaneaangifte. Wegname van goederen zonder geldige douaneaangifte kan leiden tot een douaneboete van € 7.500.