Voorkom oponthoud aan de grens met de juiste goederencodes

Image
Goods classification

Bij het importeren of exporteren van goederen is het vaststellen van de goederencode (ook wel ‘classificeren’ of ‘indelen’ genoemd) van groot belang. Aan de hand van deze unieke code wordt een product geïdentificeerd en worden via het gebruikstarief de EU- en nationale maatregelen zichtbaar.

Denk hierbij aan mogelijke invoer- en of antidumpingrechten en preferentie of specifieke bescheiden. Ook handelspolitieke maatregelen zoals sanctiemaatregelen, import- of exportbeperkingen, vergunningen en milieumaatregelen zijn aandachtsgebieden waar we bij douanezaken en internationale handel rekening mee moeten houden.

Zorg voor de juiste goederencode

Een onjuiste classificatie kan vervelende gevolgen hebben, zoals correcties en naheffingen achteraf, een verkeerde berekening van je kostprijs (vanwege heffingen) of een boete vanwege het niet vooraf signaleren van specifieke regels (bijvoorbeeld een exportvergunning of sancties).

Ook kunnen goederencodes jaarlijks veranderen. Het is ook mogelijk dat goederencodes tussen landen onderling afwijken: zo kan een bepaalde code in het exporterende land gelden voor dameslaarzen, maar in het importerende land staat die code juist voor veiligheidsschoenen.

Een juiste goederencode is eveneens van belang wanneer je aan de statistiek verplichting naar het CBS dient te voldoen.

Kort samengevat kan worden geconcludeerd dat een juiste classificatie essentieel is om te voorkomen dat je mogelijk wordt geconfronteerd met juridische consequenties en financiële- of imagoschade.

Hoe een goederencode tot stand komt

Het vaststellen van de juiste goederencode kan met behulp van het gebruikstarief. Uit de ongeveer 1.250 verschillende posten en een aantal mogelijke onderverdelingen, maak je een keuze.

In de praktijk blijkt dat er bij het vaststellen van de juiste goederencode iets meer bij komt kijken. Je dient op de hoogte te zijn van product- en warenkennis, technische specificaties, de indelingsregels, specifieke toelichtingen en mogelijk eerdere juridische uitspraken en beslissingen.

Wanneer het maken van een douaneaangifte om de hoek komt kijken, wordt de combinatie factuur – goederencode – goederenomschrijving erg belangrijk. Het douanedocument dat opgesteld wordt, dient identificeerbaar te zijn voor de goederen die het betreft. Een factuur met slechts een summiere vermelding van een artikelnummer, interne (vak)taal of een (te) beperkte omschrijving, is vaak voor intern gebruik wel duidelijk, maar voor de douane en de logistieke dienstverlener allerminst. Dit kan er mogelijk toe leiden dat…

  • … identieke zendingen onder verschillende goederencodes worden aangegeven.
  • … er geen of onvoldoende overzicht is van douanerechten en formaliteiten die van toepassing zijn
  • … de omschrijving te algemeen is.
  • … de goederen onvoldoende te identificeren zijn.

Deze punten kunnen leiden tot vragen, controles en uiteindelijk oponthoud van je goederen.

Het belang van een artikelstambestand

Om alles in goede banen te leiden dient op de factuur voldoende specifiek te worden omschreven welke goederen het betreft en hoe deze goederen zijn geclassificeerd.

Ongeacht of je een bescheiden of een uitgebreid assortiment aan producten voert, in alle gevallen is het voor interne en externe partijen wenselijk dat gemakkelijk kan worden nagezocht hoe een product is ingedeeld en met welke maatregelen rekening dient te worden gehouden. Een goed hulpmiddel hierbij is om een zogeheten ‘artikelstambestand’ te hanteren. Zo’n bestand, doorgaans samengesteld door de afdelingen Inkoop, Finance en Logistiek, bevat minimaal een overzicht van de producten met een voldoende specifieke omschrijving, een juiste actuele goederencode, maatregelen en zo nodig een motivatie hoe de classificatie tot stand is gekomen. We adviseren je om het artikelstambestand up-to-date te houden.

Werk samen met onze ervaren douane consultants

Wij adviseren om het artikelstambestand voordat het in gebruik genomen wordt aan onze consultant voor te leggen. Ook voor een jaarlijkse check – vanwege eventuele veranderingen – ben je bij Customs Support aan het juiste adres.

Met een door ons geverifieerd bestand hebben partijen de informatie overzichtelijk bij de hand. Een opdracht kan efficiënter worden gemaakt en we hoeven je minder lastig te vallen met vragen.

Wij maken graag een afspraak met je om samen te bespreken hoe je ervoor zorgt dat al jouw goederen correct worden ingedeeld en worden opgenomen in een artikelstambestand. Ook de mogelijkheden voor het aanvragen van een BTI (een bindende tarief inlichting), zullen we daarin nader toelichten.

Neem vandaag nog contact op met een van onze deskundige consultants.