Brexit nieuws & updates

Article

Omscholing van instromers

Het kabinet heeft in een eerder stadium al aangegeven dat het in korte tijd 928 douaniers en 143 extra NVWA-medewerkers wil opleiden. “Met de pilot samen met het UWV willen we mensen omscholen en zoeken we naar instromers en ervaren krachten met grenswerk”, zegt Koopman in het interview met BNR. De wervingscampagne moet binnen een maand van start gaan.

""
Article

Druk van de Covid en de toeleveringsketen

Als belangrijkste redenen voor het uitstellen van de invoering worden de toenemende druk op de toeleveringsketens wereldwijd genoemd. Covid dwong veel bedrijven hun toeleveringsketens volledig te herzien en te veranderen. De gevolgen van het stilvallen van het luchtvrachtvervoer en het stilvallen van complete havens zijn nog steeds voelbaar. De transport- en vrachtprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest?

Barriers on the beach - border controls (UK)
Article

Het is vijf jaar geleden dat het Britse volk stemde over het al dan niet verlaten van de Europese Unie. Het resultaat van de stemming was dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten, wat officieel op 1 januari van dit jaar is gebeurd. Tot op het laatste moment was het onduidelijk of er een handelsakkoord zou komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Een rampzalige no-deal Brexit werd op het laatste moment voorkomen.

UK Flag
Article

Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese unie. Dat betekent dat ze ook geen deel meer uitmaakt van de Europese interne markt en de Douane-unie.  

In tegenstelling tot de Europese Unie, heeft de Britse overheid gekozen voor een gefaseerde implementatie van de importmaatregelen. Op 1 april zou de volgende fase ingaan, maar dat is nu uitgesteld. 

brexit jigsaw
Article

We zijn inmiddels anderhalve maand onderweg met de Brexit en we zien de goederenstromen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hier en daar stokken.

Zeebrugge port
Article

Een plan met 3 fases

Het plan van het Verenigd Koninkrijk bestaat uit drie verschillende fases. De eerste fase is direct op 1 januari 2021 gestart: er worden controles uitgevoerd op alle zendingen met aan een vergunningsplicht onderworpen goederen, zoals alcohol en tabak, levende dieren en bepaalde risicovolle platen.

umbrellas one UK flag, all others EU.
Article

Het effect van de Brexit op het Britse bedrijfsleven

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben niet alleen te maken met de effecten van corona, maar ook met die van de Brexit.

Bloomberg schrijft:

Polaroid photos of the UK
Article

Hare Majesteit's Revenue and Customs (HMRC) heeft een bericht gestuurd dat haar systemen voor de verwerking van doorvoerzendingen het maximum hebben bereikt. Volgens Bloomberg geeft HMRC ook de schuld aan een recente software-upgrade van zijn Nieuwe Geautomatiseerde Transitsysteem (NCTS), dat alle Transit-toepassingen verwerkt.

woman, stressed out, in front of a screen.
Article

Toen iedereen in de Europese Unie elkaar op 31 december om 0:00 een gelukkig nieuwjaar wenste was het pas 23:00 in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel ze daar nog steeds een uur te gaan hadden tot 1 januari 2021 had het Verenigd Koninkrijk op dat moment al wel officieel de Europese Unie verlaten. Brexit was eindelijk een feit.

Article

Vlak voor de kerst kreeg veel bedrijven in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het kerstcadeau waar ze op gehoopt hadden: een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Nu de kerstklokjes niet meer klingelen en de Kerstman zijn slee weer heeft geparkeerd voor een jaar is het tijd om te kijken wat de handelsovereenkomst betekent voor bedrijven in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.