Brexit: Evofenedex + UWV zoeken specialist

Image
""

Rotterdam, 13 Juli 2020: “De aanstaande Brexit zorgt voor een schreeuwend tekort aan douane-specialisten en dan met name declaranten. Evofenedex vreest dan ook dat na de brexit grote vertragingen ontstaan in de afhandeling van goederenstromen. Om het dreigende tekort aan douane-specialisten een halt toe te roepen, gaat de verladersorganisatie samen met het UWV een wervingscampagne opstarten in de regio Rijnmond (de Rotterdamse haven) en in de logistieke hotspots Eindhoven en Venlo. In totaal gaat het om 800 vacatures zegt evofenedex directeur Bart Jan Koopman in een interview met BNR donderdag. Overigens is er al een tekort aan declaranten en douaniers, maar door de aanstaande brexit zullen die tekorten alleen oplopen is de vrees van de belangenorganisatie.

Omscholing van instromers

Het kabinet heeft in een eerder stadium al aangegeven dat het in korte tijd 928 douaniers en 143 extra NVWA-medewerkers wil opleiden. “Met de pilot samen met het UWV willen we mensen omscholen en zoeken we naar instromers en ervaren krachten met grenswerk”, zegt Koopman in het interview met BNR. De wervingscampagne moet binnen een maand van start gaan.

Verkorte opleiding declarant

Ook wordt de opleiding tot declarant verkort: binnen 7 dagen moet iemand assistent-declarant kunnen zijn. Na 39 avonden moet een volwaardige functie als declarant bekleed kunnen worden – nu is dat nog 1,5 tot 2 jaar. Koopman: “De brexit is mogelijk voor het einde van die opleidingstijd al een feit.” De kosten voor de opleiding komen volgens evofenedex deels voor rekening van het UWV en de betrokken gemeenten. Ook het bedrijfsleven doet mee aan de pilot door proefplaatsen en later arbeidsplekken beschikbaar te stellen.

Uitbesteden aan logistiek dienstverlener

Bedrijven die de afhandeling van de douaneformaliteiten liever uitbesteden, moeten zo snel mogelijk op zoek naar een logistiek dienstverlener. “Wellicht kunnen er nu nog afspraken worden gemaakt over afname van diensten”, aldus Koopman.

Onderzoek onder 300 declaranten

De zorg van Evofenedex over het grote tekort aan douane-specialisten na de brexit komt voort uit het jaarlijkse onderzoek onder 300 declaranten, werkzaam bij bedrijven die aangesloten zijn bij de branche-organisatie. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 60 procent van de declaranten denkt dat een groot deel van de verwachte toename van het aantal import- en exportaangiftes veroorzaakt wordt door nieuwe douaneprocedures na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ook een toename van het aantal klanten en meer aangiftes voor bestaande klanten dragen bij aan de groei van het totaal aantal douaneaangiftes.

Brexit heeft ook positieve gevolgen

Slechts 21 procent van de bedrijven vindt dat zij goed voorbereid zijn op de brexit. Opvallend daarbij is dat de gevolgen er van voor de Nederlandse economie door de declaranten negatiever worden ingeschat dan de gevolgen voor de eigen onderneming. Een op de vijf declaranten verwacht dat de brexit positieve gevolgen heeft voor het bedrijf. Dit zijn met name de expediteurs en logistiek dienstverleners. Verladers zijn veel negatiever over de gevolgen van de brexit voor hun bedrijf.”

Bron: logistiek.nl