Het verschil tussen het land van oorsprong en de preferentiële oorsprong bij de douane

Image
Globe with country flags

Wist je dat het land van oorsprong en de preferentiële oorsprong niet hetzelfde zijn bij het importeren van je goederen? Ontdek in dit artikel hoe ze verschillen en hoe je kostbare aannames kunt voorkomen.

Wat bedoelen we met "oorsprong" bij het importeren van goederen?

Wanneer je een zending binnenbrengt, kan het woord "oorsprong" in veel verschillende contexten worden gebruikt. 

Voor expediteurs en vrachtbedrijven betekent oorsprong meestal het land of de haven van waaruit de goederen worden verzonden. Een zending goederen kan bijvoorbeeld "van oorsprong uit China" worden genoemd omdat ze vanuit Shanghai worden verscheept, of een trailer met goederen kan "van Poolse oorsprong" zijn omdat ze in Warschau worden geladen.

In deze context van het boeken van vracht veranderen je goederen van oorsprong op het papierwerk bij elk nieuw traject. Dit is niet waarnaar wordt verwezen of wat moet worden aangegeven bij het verwerken van je invoeraangifte.

Wat "land van herkomst" is in een douaneaangifte

Wanneer je een douaneaangifte verwerkt, is het land van oorsprong waar de goederen werden gemaakt, verwerkt of geassembleerd - als de mate van verwerking of assemblage een verandering van oorsprong toestaat volgens de regels van die goederensoort in het tarief.

De volgende productieketen laat zien hoe dit kan werken:

  • IJzererts dat in Australië wordt gedolven en geraffineerd, heeft de Australische oorsprong. 
  • Als dat ijzer naar China wordt verscheept en er schroeven van worden gemaakt, dan kunnen die schroeven van Chinese oorsprong zijn, afhankelijk van het proces - zoals het toevoegen van andere stoffen bij het maken van staal.
  • Als die schroeven naar Duitsland worden geëxporteerd en gebruikt worden in de assemblage van een wasmachine, dan hangt de oorsprong van de wasmachine af van de meerderheid van de gebruikte onderdelen - of het kan als Duits worden beschouwd als de meerderheid niet groter is dan een bepaald percentage. 

Het metaal dat overal in de wasmachine wordt gebruikt (schroeven, frames, draden, buizen, de trommel) kan allemaal uit Australië komen, maar de verwerking van elk onderdeel kan de oorsprong veranderen voordat het in Duitsland wordt geassembleerd. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer de oorsprong kan veranderen.

In dit geval is de herkomst van het metaal en de schroeven grotendeels irrelevant - zoals vaak gebeurt bij productie en douane

Hou er rekening mee dat er sommige situaties zijn waarin de historische oorsprong belangrijk is - zoals de sancties op Russisch ijzer en staal. In dit geval zouden de "Chinese" schroeven illegaal zijn om in de EU te importeren omdat het ijzer in Rusland werd gedolven.

Hoe verschilt de preferentiële oorsprong van het land van oorsprong?

Van "preferentiële oorsprong" is sprake als het land van oorsprong een verlaagd of vrijgesteld invoerrecht op bepaalde goederen toestaat vanwege een handelsovereenkomst met het land van invoer.

Je kunt er echter niet van uitgaan dat goederen automatisch een preferentie kunnen krijgen alleen omdat ze het juiste land van oorsprong hebben.

Denk nog eens aan de wasmachine die in Duitsland is geassembleerd. Het zou in aanmerking kunnen komen om van Duitse oorsprong te zijn, eenvoudigweg omdat 30% van de onderdelen Duits zijn en dit de grootste waarde is van alle landen van oorsprong, maar het zou bijvoorbeeld niet in aanmerking kunnen komen voor preferentiële oorsprong in een ander land tenzij 40% of meer van de onderdelen Duits zijn.  Opgemerkt moet worden dat elk handelsverdrag andere voorwaarden heeft om in aanmerking te komen, dus je moet de exacte regels controleren.

In dit geval is het land van oorsprong op je aangifte Duitsland, maar kun je geen preferentie toepassen op je invoer.

Doe je best - een certificaat van preferentiële oorsprong is niet altijd een bewijs van preferentiële oorsprong

Veel exporteurs zetten een verklaring van preferentiële oorsprong op hun papierwerk of maken een certificaat van preferentiële oorsprong zoals een GSP of EUR.1 op basis van het land van oorsprong of op verzoek van hun klanten. De aanwezigheid van een preferentiële clausule of document betekent echter niet altijd dat je goederen ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor preferentie.

Bovendien zullen de douaneautoriteiten jou (en niet je leverancier) vervolgen voor verschuldigde rechten als de preferentiële oorsprong niet kan worden aangetoond tijdens een grondige controle.

Daarom kun je het beste advies inwinnen bij een douaneadviseur voordat je de preferentie aanvraagt. Zij kunnen je helpen bij het stellen van de juiste vragen en het verkrijgen van het bewijs dat je nodig hebt bij het importeren van goederen waarop preferentiële rechten van toepassing kunnen zijn.

Customs Support werkt samen met bedrijven zoals dat van jou in de hele EU en het VK om ervoor te zorgen dat je veilig en compliant blijft wanneer je wereldwijd handel drijft. Neem vandaag nog contact met ons op voor een douane gezondheidscheck.