Oorsprongscertificaat

Article

Wat is een oorsprongsverklaring?

Oorsprongsverklaringen zijn clausules op papier die de importeurs en autoriteiten bevestigen waar de goederen vandaan komen. Normaal gesproken vind je oorsprongsverklaringen op de factuur voor een afzonderlijke zending, maar je kunt ze ook aantreffen op handelscertificaten die op meer dan één zending van toepassing kunnen zijn.

Rene Rothhbrook against a blue road map
Article

Wat is de pan-Euro-mediterrane overeenkomst (PEM)?

De pan-Euro-mediterrane (PEM) overeenkomst heeft tot doel de handel tussen de Europese Unie en andere landen die deel uitmaken van het PEM-partnerschap te bevorderen door de oorsprongsregels flexibeler en bedrijfsvriendelijker te maken.

Staff walking at a Customs Support site.
Article

Op de sticker staat 'Made in China', dus de herkomst bepalen voor de douane is eenvoudig, toch? Fout! Het bepalen van de oorsprong van je goederen is veel ingewikkelder dan je denkt. Het is ook essentieel, want de oorsprong van je goederen kan van invloed zijn op het bedrag aan invoerrechten dat je moet betalen en zelfs of je je goederen mag uitvoeren of invoeren.

""
Article

Wat is een Certificaat van Oorsprong?

Als je goederen wilt importeren in een land buiten de Europese Unie heb je mogelijk een Certificaat van Oorsprong nodig. Meestal maakt de producent van de goederen het certificaat van oorsprong, waarna het geautoriseerd wordt door de Kamer van Koophandel van het land waar de goederen zijn geproduceerd.

connected lines
Article

Sommige bedrijven importeren al lange tijd goederen van buiten de Europese Unie. Voor anderen is dit een nieuw proces sinds het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie. Goederen invoeren in de Europese Unie waarvan je de preferentiële oorsprong niet kunt bewijzen, betekent rechten en BTW betalen, of niet soms?

The Benefits of a Customs Warehouse (man in warehouse holding a big box)