Incoterms 2020: Wat houdt dat in?

Image
What are incoterms - how we categorize customs

Of je nu goederen importeert of exporteer, en of je nu de koper of de verkoper bent, de kans is groot dat je te maken krijgt met Incoterms.

Wat zijn Incoterms?

Incoterms staat voor International Commercial Terms, internationale commerciële voorwaarden.  De voorwaarden worden gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. De voorwaarden reguleren de commerciële transacties tussen partijen, als het gaat om kosten, verantwoordelijkheden, taken en risico’s die komen kijken bij het transport en de levering van goederen.

De eerste Incoterms werden vastgelegd in 1923. Sinds die tijd zijn ze negen keer herzien. De laatste revisie is 1 januari van dit jaar: Incoterms 2020. 

Bij de 2010 revisie was het informatie delen tussen kopers en verkopers al verbeterd. Bij de laatste revisie heeft de Internationale Kamer van Koophandel zich vooral gericht op het nog duidelijker maken van de verantwoordelijkheden voor kopers en verkopers. 

Incoterms 2020: welke zijn er?

Er  zijn inkoopvoorwaarden die gelden voor alle vormen van transport en er zijn er ook een aantal die specifiek voor transport over zee of binnenwateren zijn.

Inkoopvoorwaarden voor alle vormen van transport:

EXW - Ex Works → De  verkoper maakt het product beschikbaar en de koper is verantwoordelijk voor het transport

FCA - Free Carrier → De koper is verantwoordelijk voor het hoofdtransport. FCA is een hele flexibele voorwaarde

CPT - Carriage Paid To → De verkoper is verantwoordelijk voor het transport, maar niet voor de verzekering

CIP - Carriage and Insurance Paid To → De verkoper is behalve voor het regelen van het transport ook verantwoordelijk voor het regelen van de verzekering.

DAP - Delivered at Place → De verkoper is verantwoordelijk voor het transport en de koper is verantwoordelijk voor het uitladen.

DPU - Delivered at Place Unloaded → De verkoper is verantwoordelijk voor het transport en voor het uitladen.

DDP - Delivery Duty Paid → De verkoper is verantwoordelijk voor het transport en moet er ook voor zorgen dat de goederen ingeklaard zijn voor import en dat alle invoerrechten zijn betaald. De koper is verantwoordelijk voor het uitladen.

Inkoopvoorwaarden voor vervoer over het water:

FAS - Free Alongside Ship → De verkoper levert de goederen af op de kade bij het schip, en uitgeklaard voor de export. De koper is verantwoordelijk voor het laden van  het schip.

FOB - Free on Board → De verkoper is verantwoordelijk voor het transport en het laden van de goederen op het schip. 

CFR - Cost and Freight → De verkoper is verantwoordelijk voor het transport en voor het laden van de goederen op het schip. De verantwoordelijkheid voor de goederen gaat over naar de koper wanneer de goederen geladen zijn, maar de verkoper is verantwoordelijk voor het transport naar de haven van bestemming.

CIF - Cost Insurance and Freight - CIF werkt hetzelfde als CFR, met als verschil dat bij CIF de verkoper ook verantwoordelijk is voor het verzekeren van de goederen tijdens transport.

Wat is het verschil?

De verschillen tussen de voorwaarden die hierboven genoemd zijn hebben te maken met wie er verantwoordelijk is voor de kosten en wie het risico draagt. Voor wat betreft de kosten gaat het dan bijvoorbeeld om exportdocumenten, transport van en naar de haven, het in- en uitladen van vrachtwagens of schepen en invoerrechten.

Zoals de voorwaarden hierboven staan vermeld schuiven de kosten langzaam van de koper naar de verkoper. Wanneer goederen Ex Works worden geleverd, is de koper volledig verantwoordelijk voor de kosten. Wanneer de goederen Delivery Duty Paid worden geleverd, is de verkoper volledig verantwoordelijk voor alle kosten.

Hetzelfde geldt voor het risico tijdens de verschillende fases van het transport van en naar de haven en het in- en uitladen van de goederen. Wanneer goederen Ex Works worden geleverd ligt het volledige risico bij de koper. Wanneer goederen Delivery Duty Paid worden geleverd ligt het risico volledig bij de verkoper.

Voor zowel de kosten als het risico geldt dus dat deze van de koper naar de verkoper schuiven naarmate je lager in de lijst komt.

Vragen?

Als je vragen hebt over Incoterms of andere aan import of export gerelateerde zaken, neemdan gerust contact op met één van onze experts. Zij helpen je graag. Take the load off your mind.