Incoterms: Kosten, verzekering en vracht

Image
Ship on the horizon

Sinds januari zijn de Incoterms 2020 ingegaan. Elke tien jaar worden deze Incoterms herzien. In één van onze eerdere blogs in de Incoterms serie kun je lezen over de belangrijkste veranderingen ten opzichte van Incoterms 2010. De Incoterms die we tot nu toe hebben behandeld zijn van toepassing op alle modaliteiten, over de weg en het spoor, over het water en door de lucht. De Incoterms in dit blog is een Incoterm die specifiek voor transport over water is: Cost, Insurance and Freight (CIF).

Wanneer goederen verkocht zijn op basis van Cost, Insurance and Freight (CIF) betekent dit dat de verkopende partij verantwoordelijk is voor het transport naar het schip, het laden van de goederen op het schip en het verzekeren van het transport tot de goederen in de haven van bestemming zijn. Die verzekering is gebaseerd op minimale dekking: de commerciële waarde van de goederen plus tien procent. De verkopende partij is ook verantwoordelijk voor export documenten en export vergunningen, mits van toepassing. Ook als de douane de zending wil inspecteren is de verkopende partij verantwoordelijk.

Cost, Insurance and Freight (CIF) is een Incoterm die vooral wordt gebruikt voor bulkgoederen, olie en buitenmaatse goederen.

Risico’s en kosten voor de verkoper

De verkopende partij is verantwoordelijk voor het regelen en betalen van het transport naar de haven van bestemming. De verkoper is ook verantwoordelijk voor alle export formaliteiten. Hoewel de verkopende partij betaalt voor het transport en de verzekering tot aan de haven van bestemming, gaat het risico voor schade tijdens het vervoer over op de koper op het moment dat de goederen op het schip geladen zijn. 

Risico’s en kosten voor de koper

Het risico voor schade gaat dus over naar de koper op het moment dat de goederen op het schip geladen zijn. De koper is dus ook verantwoordelijk voor het uitladen van het schip in de haven van bestemming. De kosten daarvan en het transport naar de uiteindelijke bestemming zijn ook voor de koper. Tenslotte is de koper ook verantwoordelijk voor alle kosten gerelateerd aan het importeren van de goederen in het land van bestemming.

Potentiële issues voor de verkoper

Omdat het risico voor de goederen overgaat op de koper op het moment dat de goederen op het schip geladen zijn, is het totale risico voor de verkoper relatief laag. Tot de goederen op het schip geladen zijn is de verkoper verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de goederen.

Potentiële issues voor de koper

De koper hoeft alleen het uitladen van het schip en transport naar de eindbestemming te regelen. De verkoper is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de kosten. Daar ligt voor de koper een risico. Verkoper rekent hier mogelijk meer dan nodig, of maakt keuzes die duurder zijn dan die de koper zelf zou hebben gemaakt.

Het gebruik van Cost, Insurance and Freight

CIF kan gebruikt worden voor transport over water, zowel over zee als over binnenwateren. Het wordt gebruikt voor bulkgoederen, olie en buitenmaatse goederen. CIF moet vooral gebruikt worden in gevallen waar de verkoper directe toegang heeft tot het schip om te kunnen laden. Als de goederen gecontaineriseerd zijn, is het beter om Carriage and Insurance Paid (CIP) te gebruiken. 

Incoterms 2020 en CIF

De nieuwe Incoterms 2020, die eerder dit jaar door de ICC geïntroduceerd zijn, gelden nu. De Incoterms 2010, waar je in deze blog meer over kan lezen, gelden nog steeds. Zolang partijen afspreken te handelen onder één van de Incoterms 2010, zijn die van toepassing. Er zijn geen veranderingen als het gaat om Cost, Insurance and Freight tussen Incoterms 2010 en 2020.

Als je vragen hebt over Cost, Insurance and Freight of over andere Incoterms, neem dan contact op met één van onze specialisten.