Nieuwe BTW-aanpak levert overheid miljarden op

Image

Als we de aanpak van BTW van de Nederlandse overheid vergelijken met de aanpak van Italië of Spanje, dan is er in Nederland nog veel te winnen. Zowel Italië als Spanje staan niet bekend om hun efficiënte fiscale systemen, maar op het gebied van BTW lopen ze ver voor.

In Italië en Spanje gebruiken ze systemen die Belastingdiensten van beide landen de mogelijkheid geeft facturen sneller in te zien. De manier waarop bedrijven BTW moeten rapporteren is ook veel uitgebreider. Het is daardoor voor ondernemingen veel lastiger te frauderen met BTW, door BTW terug te vragen zonder BTW af te dragen.

2 miljard euro

Er is theoretische en een feitelijk BTW opbrengst. Het verschil tussen die twee wordt het BTW-gat genoemd. Het BTW-gat is het verschil tussen de totale hoeveelheid BTW die betaald is en de BTW die betaald had moeten worden. In de Europese Unie is dat gat 137 miljard euro. Slechts 89% van de BTW wordt daadwerkelijk afgedragen. Bij ongeveer een derde van de BTW die niet wordt afgedragen gaat het om BTW-fraude.

Het gat dichten

Door hun software en systemen te upgraden en nieuwe processen te implementeren voor het aangeven van BTW is het de Franse Belastingdienst en de Spaanse Belastingdienst gelukt om het BTW gat met respectievelijk 25% en 40% te verkleinen. Als de Nederlandse Belastingdienst dezelfde aanpak zou hanteren zou dat een extra afdracht van tussen de 1,5 en 2,3 miljard betekenen.

Digitalisatie en IT systemen zijn key

De Nederlandse Belastingdienst worstelt met haar IT infrastructuur en systemen. Er is sprake van achterstanden als het gaat om digitalisering en er zijn grote investeringen nodig om de systemen weer op het juiste niveau te krijgen. Dat is mogelijk één van de redenen dat de Belastingdienst kiest voor een focus op het opsporen van fraude, in plaats van het voorkomen van fraude, waar een upgrade van de huidige IT systemen voor nodig is.

Focus op digitalisatie en IT

Bij Customs Support staan digitalisatie en IT aan de basis van onze dienstverlening. Digitalisering maakt het ons mogelijk om volgens heel efficiënte processen te werken en het verkleint de kans op fouten. Potentiële fouten worden voorkomen door bijvoorbeeld data automatisch in te lezen in plaats van handmatig in te voeren. De tijd die ze hierdoor besparen kunnen onze specialisten gebruiken voor activiteiten die daadwerkelijk waarde toevoegen voor onze klanten, in plaats van standaard taken die kunnen worden geautomatiseerd.