Noorse regels voor inbeslagname in lijn met EU

Image

Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar is wel lid van de Europese Economische Ruimte. Dat betekent dat Noorwegen zijn eigen invoerrechten bepaalt voor goederen die van buiten de Europese Unie komen, maar dat producten wel zonder invoerrechten vanuit Noorwegen in de Europese Unie kunnen worden ingevoerd.

Voor Noorse exporteurs betekent dat wel dat ze moeten kunnen bewijzen dat de goederen die ze willen invoeren in de Europese Unie van Noorse oorsprong zijn. Goederen vanuit derde landen kunnen niet zonder invoerrechten in de Unie worden geïmporteerd.

Vanaf januari 2021 gelden in Noorwegen nieuwe regels als het gaat om het in beslag nemen van goederen door de douane. Hierdoor komen de Noorse regels meer in lijn met de huidige regels van de Europese Unie. De nieuwe regels houden onder meer in dat het rechthebbenden makkelijker wordt gemaakt om een verzoek in te dienen om een zending tegen te houden waarvan men denkt dat deze inbreukmakende goederen bevat. Daarnaast is de procedure voor het vernietigen van inbreukmakende goederen versimpeld. Deze versimpelde procedures zullen onder andere leiden tot minder kosten voor de rechthebbenden en de kans verhogen inbreukmakende goederen tegen te houden.

Wat houdt een inbeslagname door de douane in?

Wanneer een douaneautoriteit een zending in beslag neemt, worden de goederen in bewaring genomen. Redenen om een zending in beslag te nemen kunnen verschillen, maar meestal heeft het te maken met een inbreuk op intellectueel eigendom. Het kan gaan om illegale kopieën van producten, maar ook om gevallen waarbij een ontwerp te veel lijkt op een bestaand product. In de meeste gevallen worden deze producten door de douane vernietigd.

Rechthebbenden kunnen bij een douane autoriteit een verzoek indienen voor het in beslag nemen van een zending met goederen waarvan men denkt dat ze inbreuk maken op intellectueel eigendom. Hoewel de Noorse regels in lijn worden gebracht met de Europese regels, is er geen sprake van harmonisatie. Er is een Europees systeem waarin rechthebbenden inbeslagnames kunnen aanvragen, maar Noorwegen gaat daar geen deel van uitmaken. Een verzoek om verdachte goederen in beslag te nemen dat alleen in de Europese Unie is gedaan is daarom niet genoeg. Er moet een aparte aanvraag worden gedaan bij de Noorse douane autoriteit.

Als je meer wilt weten over hoe de douane in Europa intellectueel eigendom beschermt, kun je hier de relevante wetgeving vinden. 

Neem gerust contact op met één van onze specialisten als je vragen hebt.