Quarantaine: Wat gaan de markten doen?

Image

Met uitzondering van een paar landen is de hele wereld momenteel in lockdown, of komt daar langzaam uit. Terwijl in de rest van de wereld veel productiefaciliteiten geheel of gedeeltelijk dicht zijn, komt China juist langzaam weer op gang.

Schokgolven raken de economie

De wereldeconomie, en daarmee de wereldhandel, worden geraakt in golven.

De eerste golf was een schok aan de aanbodkant, die werd veroorzaakt doordat productiefaciliteiten in China volledig tot stilstand kwamen. Afhankelijk van de industrie waarin bedrijven actief zijn, duurde dit twee tot soms acht weken. Industrieën met lage voorraden, zoals de auto industrie, werden als eerste geraakt. 

De tweede golf veroorzaakte een schok aan de vraagkant, die werd veroorzaakt door de anti-corona maatregelen die overheden over de hele wereld namen. Met het virus, verspreidde ook deze maatregelen zich over steeds meer landen. De eerste markt die te maken kreeg met het instorten van de vraag was de Chinese markt. De onzekerheid over wat er staat te gebeuren tijdens en na de crisis heeft een grote impact op de wereldeconomie. Zowel bedrijven als consumenten zijn voorzichtig met hun uitgaven en deze onzekerheid heeft veel investeringen on hold gezet. Hierdoor gaat de vraag omlaag, met als gevolg dat nog minder bedrijven investeren. 

De derde golf wordt veroorzaakt door multilateralisme. Neem de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten als voorbeeld. Met zijn America First strategie, neemt President Trump steeds meer afstand van internationale samenwerking. Dergelijk beleid werkt averechts in een tijd dat de wereld juist samen moet werken om de pandemie te bestrijden. Nu meer dan ooit, kijken landen vooral naar wat er binnen de landsgrenzen gebeurt en zijn ze meer bezig met het oplossen van de interne problemen, dan met internationale samenwerking.

Wereldhandel geraakt door recessie

In hun nieuwste rapport, schrijft Euler Hermes over de impact van een wereld in lockdown op de wereldeconomie: 

  • We estimate that each month of confinement around the world would lead to USD538bn of export losses at the global level… Drastic confinement measures initially centred solely on China soon sent immediate shockwaves through global trade in goods and services (travel and transport) and disrupted manufacturing supply chains all over the world. As confinement measures are rolled out in Europe and the U.S., too, trade will be quarantined in 2020. Over a quarter, taking into account a progressive come-back to normal levels of activity, the losses would reach USD1064bn. Therefore, we expect a recession in trade in goods and services (Q1 and Q2 in contraction), which will bring the annual trade growth figure to -4.5% in 2020.
  • The MSCI World index of equities lost 30% of its value in 90 days, its sharpest correction since the 2008-09 subprime crisis. Global monetary supply signalled much tighter financial conditions. The sudden stop in the physical circulation of people, goods, services and therefore money, and the challenges it poses to the effectiveness of monetary policy (compared to social distancing), have bewildered market actors…
  • An unprecedented confinement shock across the world will lead to the most severe recession of the century. Accruing effects matter. COVID-19 has become a seclusion crisis, i.e. the realization by governments of the necessity of imposing drastic confinement measures, implying significant sacrifices in terms of growth, as private consumption and investment is put on hold. As of the time of writing, more than 50% of global GDP (and population) is in a lockdown of some sort, thereby creating second- and third-round effects on investment-savings loops and behaviors as the shock has been exponential, probabilistic, and collective.

Hoe diep wordt de recessie?

Euler Hermes heeft verschillende scenario’s uitgewerkt over hoe de wereldeconomie zou kunnen reageren. Hun baseline scenario voorspelt een zware recessie in 2020 en een herstel dat er U-vormig uitziet in 2021. Het scenario is gebaseerd op een langzame terugkeer naar een normale situatie eind juni. Voor iedere maand dat er een lockdown is, kan het bruto binnenlands product (bbp) van een land tot wel 10% afnemen.

Er zijn ook nog een aantal gebeurtenissen in de toekomst die voor meer onzekerheid kunnen zorgen. De verkiezingen in de Verenigde Staten en Brexit zijn daar voorbeelden van.

Hoewel grote fallisementen kunnen worden voorkomen wanneer overheden hulp bieden, zullen nog steeds heel veel kleinere bedrijven failliet gaan. In de tweede helft van het jaar kan het aantal faillisementen met 7% toenemen in de Verenigde Staten, met 16% in Europe en met 15% in China.

Wat zijn de lange-termijn gevolgen

Er zullen positieve en negatieve lange-termijn gevolgen zijn van deze crisis.

  1. Door de pandemie is er een wereldwijde focus op de gezondheidszorg. Dit kan leiden tot meer investeringen in een markt, waar de afgelopen jaren eigenlijk te weinig in is geïnvesteerd.
  2. De invloed die China heeft in de wereld groeit. China werd als eerste geraakt door het virus, maar herstelt nu ook als eerste. China is nu juist andere landen aan het helpen door bijvoorbeeld voorraden en expertise te sturen naar de Verenigde Staten en Europa.
  3. Globalisatie zal afnemen. Landen als de Verenigde Staten zullen een nog grotere focus krijgen op het eigen land en zullen proberen hun afhankelijkheid van landen als China kleiner te verminderen. Supply chains zullen korter worden.
  4. Nu we hebben gezien hoe snel de wereld kan reageren op een crisis, kunnen we dit misschien ook toepassen op een probleem als klimaatverandering.
  5. Na de crisis zullen mensen en bedrijven veel voorzichtiger zijn als het gaat om het uitgeven van geld, wat defensieve investeringsstrategiën tot gevolg zal hebben.

De douane en het coronavirus

Het coronavirus heeft een grote impact op de wereldhandel, maar dat betekent niet dat goederenstromen volledig tot stilstand zijn gekomen. Of het nou gaat om groente en fruit, medische goederen, onderdelen, of andere goederen, douaneautoriteiten in Europa behandelen nog steeds heel veel zendingen. Dat geldt ook voor onze declaranten en specialisten. Of het nu vanuit huis is, of op locatie, onze mensen zorgen er voor dat onze klanten zonder issues kunnen importeren en exporteren.

We zien dat sommige processen wat minder soepel lopen, nu douaneautoriteiten afgeschaald hebben en zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Maar we zien vooral dat iedereen keihard werkt om er naar omstandigheden het beste van te maken. Ter afsluiting willen dan ook onze waardering uitspreken voor al die mensen die er voor zorgen dat de goederen blijven stromen.

Dank je wel!

Voor een meer gedetailleerde analyse en alternatieve scenario’s, zie het originele artikel van Euler Hermes hier.