Veranderingen in handel van accijnsgoederen – effectief vanaf februari 2023

Europese douaneautoriteiten digitaliseren accijnsprocedures  
Image
Customs Support: Excise Goods

Supply Chains worden steeds digitaler en dat is een goede zaak. Steeds meer gegevens worden digitaal gedeeld, wat alle betrokken partijen veel tijd bespaart. Het zijn niet alleen bedrijven: ook overheden digitaliseren, wat duidelijk zichtbaar is bij de douane. De afgelopen jaren zijn steeds meer processen en procedures gedigitaliseerd. Nu is de Europese richtlijn voor accijns aan de beurt voor een opfrisbeurt. De officiële benaming is ‘Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad’.

Wat verandert er?  

Als je bier, wijn of andere (alcoholische) accijnsgoederen verhandelt of verzendt tussen verschillende EU-landen, moet je je voorbereiden op veranderingen in de procedures voor het vervoer van accijnsgoederen.  

Wijziging 1: gedigitaliseerde accijns geleidedocument  

De EU-douane gaat over op een gedigitaliseerd proces. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van een vereenvoudigd administratief geleidedocument (VGD) om veraccijnsde goederen, waarvan de accijns al in de lidstaat van verzending is betaald, over te brengen. Dit document zal worden vervangen door een elektronisch vereenvoudigd administratief document (e-VAD). De documenten zullen verwerkt gaan worden in Excise Movement and Control System (ECMS).  

Wijziging 2: nieuwe vergunningen vereist voor het verzenden en ontvangen van veraccijnsde goederen  

Of u nu de verzendende of de ontvangende partij bent, wanneer de zendingen veraccijnsde goederen omvatten, hebben beide partijen nieuwe vergunningen van de douane nodig. Voor de afzender is dit een ‘vergunning gecertificeerde afzender’ (GCA). Voor de ontvanger is dit een ‘vergunning gecertificeerde geadresseerde’ (GCG). Alle partijen die accijnsgoederen verhandelen of verzenden moeten deze nieuwe vergunning aanvragen.  

Houders van een accijnsgoederenplaats (AGP) kunnen optreden als gecertificeerde afzender of ontvanger. Hetzelfde geldt voor geregistreerde afzenders en geregistreerde geadresseerden.  

Wanneer verandert het?  

Vanaf 13 februari 2023 moet u een Gecertificeerde Afzender zijn om accijnsgoederen te verzenden of een Gecertificeerde Geadresseerde om ze te ontvangen. Zorg ervoor dat u op tijd een vergunning aanvraagt. Neem contact op met een van onze specialisten als u hierbij hulp nodig heeft.  

Waar is dit van toepassing?  

De digitalisering van de accijnsrichtlijn is EU-breed, dus u moet over GCA beschikken als verzender of GCG als ontvanger. In alle Europese landen zal het gebruik van EMCS worden uitgebreid zodat ook veraccijnsde goederen eronder vallen.  

Hoe kunnen wij helpen?  

Onze specialisten kunnen alle vragen over de nieuwe procedures beantwoorden en u ondersteunen bij de implementatie. Neem contact op met een van onze specialisten als u het volgende nodig heeft:  

  • Advies over welke stappen u moet ondernemen om aan de nieuwe richtlijn te voldoen.  

  • Hulp bij het aanvragen van de vereiste vergunningen  

  • Advies over de implementatie en het gebruik van EMCS  

  • Ondersteuning bij het opzetten van de processen die nodig zijn om aan de nieuwe richtlijn te voldoen, zoals het opstellen van documenten, administratie en goederen afhandeling  

  • Ondersteuning bij het opzetten van de nodige nieuwe of aangepaste verkoopovereenkomsten met leveranciers en/of klanten  

  • Analyses van de financiële impact op uw organisatie.  

Waarom is het essentieel om samen te werken met een specialist in accijnsregelgeving?  

Wij hebben ruime ervaring in het succesvol begeleiden van onze klanten met verschillende soorten douanevergunningen en het optimaliseren van processen om een vlotte internationale handel mogelijk te maken.  

Wij zijn AEO-gecertificeerd en werken in volledige overeenstemming met de nieuwste regels en voorschriften en wij zorgen ervoor dat u ook volledig compliant bent.  

Wij zijn een toonaangevende digitale partner, die investeert in de toekomst van douane en handel en de veranderende trends en software voorblijft. Laat ons uw wereldwijde handel versterken!