Vier redenen waarom AEO belangrijk is voor je bedrijf

Image
Four people looking at laptops

AEO staat voor Authorised Economic Operator en is een internationaal erkend keurmerk dat aangeeft dat je rol binnen de internationale toeleveringsketen veilig is en dat je procedures en douanecontroles compliant en efficiënt zijn. De EU heeft het AEO-programma in 2008 ingevoerd om de veiligheid van de toeleveringsketen te waarborgen en de legitieme handel te vergemakkelijken. Het heeft zich sindsdien wereldwijd verspreid. Met zoveel belangstelling, moet er wel iets aan de hand zijn.

Er zijn 4 redenen waarom AEO van steeds groter belang is en zal zijn voor je bedrijf:

Reden #1: Betrouwbare handelspartner voor uw klanten

Hoewel het hebben van de AEO-status niet verplicht is, geeft het sneller toegang tot bepaalde vereenvoudigde procedures voor de douane. Het kan er zelfs voor zorgen dat je zendingen veel sneller door de veiligheids- en beveiligingsprocedures komen. Dit kan op zijn beurt het risico op diefstal of verlies tijdens het vervoer verminderen en je klanten, cliënten en partners tonen dat je communicatie en veiligheid serieus neemt. 

Reden #2: Controle over uw interne proces

Het AEO-certificeringsproces stelt je in staat je douane- en veiligheidsprocessen te evalueren en vervolgens te controleren door u in staat te stellen risicopunten, verbeteringen en mogelijkheden te beoordelen om je douanefunctie te beveiligen en te optimaliseren.

Reden #3: Geeft je een concurrentievoordeel

In handelsbetrekkingen vergemakkelijkt het hebben van een AEO-autorisatie de handel met landen die partij zijn bij internationale overeenkomsten waarin de status van betrouwbare AEO-operatoren wordt erkend. In aanbestedingsprocedures voor nieuwe leveranciers of dienstverleners wordt verwezen naar de AEO-status. Geaccrediteerde bedrijven willen geen niet-AEO-bedrijven in hun toeleveringsketen omdat dit hun AEO-status in gevaar kan brengen, of gewoon extra regelgevingskosten met zich mee kan brengen.

Reden #4: Maak deel uit van de toekomstige green lane

Later dit jaar zal de Nederlandse douane een onderscheid maken tussen de groene, gele en blauwe goederenstroom, afhankelijk van de reputatie en betrouwbaarheid van de betrokken bedrijven.

  • De groene stroom: goederen van bewezen betrouwbare bedrijven met een AEO-vergunning.
  • De gele stroom: goederen uit veilige logistieke ketens.
  • De blauwe stroom: goederenstromen van bedrijven die bij de douane onbekend zijn.
  • De handhavingsmethoden van de douane en de controledruk die op handelaren wordt uitgeoefend, zullen per stroom verschillen en in intensiteit toenemen van groen naar blauw.

Vraag een deskundige

Heeft u vragen over het verkrijgen van een AEO-certificaat, heeft u ondersteuning nodig bij uw aanvraag, of heeft u ondersteuning nodig bij een AEO-audit, neem dan contact op met een van onze specialisten. Zij helpen u graag en nemen u alle zorgen uit handen.