Wat is een Movement Reference Number (MRN), en waarom heb ik er één nodig

Image
lorries at port

Er is in ieder geval één ding dat niet verandert na Brexit en dat is dat je een MRN nodig hebt. Zowel de douaneautoriteiten in de Europese Unie, als die in het Verenigd Koninkrijk zullen MRNs uit blijven uitgeven. Maar wat is een MRN eigenlijk? 

Wat is een MRN?  

MRN staat voor Movement Reference Number. In iedere lidstaat en in het Verenigd Koninkrijk is het de Douane die Movement Reference Numbers uitgeeft. Het MRN nummer is een douaneregistratienummer en maakt het voor de Douane mogelijk om een zending te identificeren en te verwerken in de douanesystemen. Het is de belangrijkste referentie voor douaneaangiften en de belangrijkste link met je goederen. Iedere keer als er een import of export zending wordt aangemeld bij de douaneautoriteiten in de Europese Unie of in het Verenigd Koninkrijk wordt er een uniek nummer gecreëerd voor die zending.  

Om het proces van zendingen te kunnen volgen is er een database waarin de zending gevolgd kan worden.  

Een MRN is 18 karakters lang. De eerste twee karakters duiden het jaar in waarin de goederen zijn verzonden, bijvoorbeeld 20 voor 2020. De volgende twee karakters zijn een twee-cijferige landcode, die aangeeft waar een zending vandaan komt, bijvoorbeeld DE voor Duitsland. De laatste 14 karakters bestaan uit een alfanumerieke code die automatisch gegenereerd wordt door de Douane.   

Een MRN is uniek. Twee zendingen kunnen niet hetzelfde MRN hebben. 

Waarom heb ik een MRN nodig?  

Volgens het Directoraat-Generaal voor Belastingen en de Douane Unie is de douanevervoersregeling een procedure die het mogelijk maakt om goederen tussen twee punten van een douanegebied te vervoeren, via een ander douanegebied, of tussen twee of meer verschillende douanegebieden. Via deze procedure kunnen importtarieven, belastingen en andere maatregelen die van kracht zijn bij het importeren van die zending tijdelijk worden opgeschort. Dat betekent dat de zending pas hoeft te worden ingeklaard op de eindbestemming in plaats van bij binnenkomst in het douanegebied. 

Douanevervoer is vooral van toepassing wanneer één douanegebied gecombineerd is met een veelheid van verschillende fiscale gebieden. Zo kunnen zendingen vervoerd worden vanaf het punt dat ze de Douane Unie inkomen naar de eindbestemming, alwaar voldaan kan worden aan de Europese douanevoorwaarden en de daar geldende fiscale voorwaarden. 

Vragen en ondersteuning  

Er zijn veel verschillende douaneprocedures en processen en sommige zijn complex. Als je vragen hebt over MRN of over andere import- of exportgerelateerde zaken, neem dan contact met één van onze specialisten.