EUR.1

Article

Vraag uw certificaat van oorsprong en EUR.1 aan via Customs Support

Tot nu toe konden in Nederland geregistreerde bedrijven Certificaten van Oorsprong en EUR.1 Certificaten aanvragen bij de Kamer van Koophandel via de gewone post. Vanaf 5 april 2021 accepteert de Kamer van Koophandel dergelijke aanvragen alleen nog digitaal.

connected lines
Oorsprongscertificaat
EUR.1
Article

Foutieve EUR.1-certificaten zijn toegestaan

EUR.1
Export
Import
Import documenten
Wereldhandel
Article

Is het einde van Form A en EUR. 1 in zicht?

Oorsprongscertificaat
EUR.1
Form A
Import
Import documenten
Factuur
Article

Wat is een EUR-MED en wanneer heb ik die nodig?

EUR.1
Wereldhandel